Vyhľadať
Close this search box.
Prípadová štúdia

Zrekonštruovali sme zlomenú vložku formy na vstrekovanie plastov pre Nástrojáreň Vinkler

Reverzné inžinierstvo ako spoľahlivý nástroj na rekonštrukciu poškodených dielov

Oslovila nás spoločnosť Nástrojáreň Vinkler so žiadosťou o rekonštrukciu CAD modelu zlomenej vložky formy na vstrekovanie plastov. Nástrojáreň Vinkler je rodinná firma sídliaca v Hlinsku, ktorá vznikla v roku 2013 a nadväzuje na tradíciu nástrojárne ETA Hlinsko. Program spoločnosti sa zameriava na rôzne odvetvia priemyslu, či už ide o automobilový, zdravotnícky alebo elektrotechnický priemysel. Oblasťou jej výroby sú predovšetkým strižné nástroje a formy na vstrekovanie plastov. A práve jednu súčasť takejto formy sme rekonštruovali.

Pri rekonštrukcii bolo dôležité, aby výsledný diel čo najpresnejšie zodpovedal tomu pôvodnému. Po dohodnutí všetkých technických parametrov prebiehala optická digitalizácia pomocou 3D skenera a následne potom vytvorenie CAD modelu v softvéri TEBIS pre Reverzné inžinierstvo.

Po dohodnutí všetkých technických parametrov prebiehala optická digitalizácia pomocou 3D skenera a následne potom vytvorenie CAD modelu v softvéri TEBIS pre Reverzné inžinierstvo.

Optické meranie aj tých najmenších detailov

Na naskenovanie vložky sme použili spoľahlivý a presný skener ATOS Q, ktorý disponuje precíznou optoelektronikou s dostatočným rozlíšením na zachytenie aj tých najmenších detailov. Všetky tri časti rozlomenej vložky sme skenovali samostatne a získali tak dáta potrebné na vytvorenie opraveného CAD modelu. Výstupom skenovania bola trojuholníková sieť vo formáte STL.

Trojuholníkovú sieť sme následne spracovávali v softvéri TEBIS pre Reverzné inžinierstvo, kde vzniká CAD model. Vďaka presným údajom nielen o celej vložke, ale aj o detailoch zlomu, sme mohli model zrekonštruovať tak, že odchýlky skenu od CAD modelu boli úplne minimálne. Výsledok tak dokonale kopíroval pôvodný diel a presne zodpovedal potrebám zákazníka.

Stiahnite si prípadovú štúdiu