Vyhľadať
Close this search box.

Reverzné inžinierstvo zaistilo Buhler Motor dokonalú formu

Reverzné inžinierstvo je veľmi často priamo napojené na výstupy z 3D skenovania. Preto MCAE Systems ponúka kompletné riešenie, ktoré našim zákazníkom ušetrí čas aj peniaze. Naši skúsení špecialisti majú prehľad o tom, ako zákazky splniť efektívne, aby bol zákazník spokojný a mohol so získanými dátami ďalej pracovať.

Riešenie pohonov na mieru – presne to môžete očakávať od spoločnosti Buhler Motor s.r.o., ktorá sa prezentuje jedinečným know-how a inovatívnymi nápadmi. Sme radi, že aj my sme mohli prispieť s našimi technológiami a posunúť ich vývoj a výrobu zase o krok dopredu.

3D optický skener a Reverse Engineering zaistil bezchybnú výrobu náhradných vložiek formy na výrobu plastových pastorkov.

Spoločnosť Buhler Motor nás oslovila, aby sme jej pomohli pri riešení technicky náročnej úlohy. Potrebovali vytvoriť CAD modely na výrobu nových vložiek formy, táto operácia musela byť veľmi presná v rade stotín milimetrov.

3D optické skenovanie alebo ako získať digitálne dvojča

Buhler motor a reverse engineeringPred meraním sme formu vytemperovali v našej špeciálnej kalibračnej miestnosti, ktorá je plne klimatizovaná, aby merané vložky neboli nijako teplotne ovplyvnené. Formu sme merali profesionálnym 3D skenerom ATOS Capsule, ktorý je určený na celoplošné meranie geometrií dielov. Použitá konfigurácia má presnosť merania 3 µm a rozlíšenie 60 bodov/mm a vyniká pri meraní malých a stredne veľkých dielov, ale predovšetkým vie zachytiť jemné detaily s vysokým rozlíšením. Tieto vlastnosti hrali v zákazke veľmi dôležitú úlohu.

Naskenovaním vložiek práce ešte len začala, vložky boli síce prevedené do digitálnej podoby, ale potom nasledovala kompletná rekonštrukcia CAD modelu dielov pre potreby výroby. Prísne požiadavky boli predovšetkým na presnosť rekonštrukcie (0,02 mm). Tiež bolo vykonané porovnanie jednotlivých kavít medzi sebou a ďalej vyhodnotenie súososti ozubenia pastorka a otvoru pre hriadeľ.

3D skenovanie pre overenie formy

Špecialisti získané 3D dáta vo forme polygonálnych sietí, ktoré sú objemovo veľké (môže ísť niekoľko stoviek tisíc až miliónov bodov), previedli v špičkovom softvéri Tebis V4.0 na 3D CAD model. Kde v module špeciálne určenom pre reverzné inžinierstvo postupne vznikli CAD modely vložiek vo forme objemových telies.

Po vyrobení nových vložiek prebehlo ďalšie kontrolné skenovanie, ktoré odhalilo drobný defekt v detaile formy, ktorý by mohol spôsobiť poškodenie vložiek pri zatváraní formy. Niektoré jemné detaily na seba dosadajú so stotinovou presnosťou. Zákazník tak mal ihneď prehľad o tom, že je nutné vykonať úpravu formy, aby nevznikol rad chýb naprieč celým výrobným procesom.

Je nám potešením, že sme mohli byť pri takom významnom projekte, ako bola spolupráca s Buhler Motor. Ukázali sme, že extrémna presnosť pre nás nie je problém, nahráva nám aj to, že máme profesionálne vybavené prostredie, ktoré zvládne aj tie najnáročnejšie aplikácie.