Vyhľadať
Close this search box.

Skenovanie a reverzné inžinierstvo v leteckej technike

Americký start-up WheelTug za svoju dobu pôsobenia na trhu dokázal, že sa neboja inovácií. Počas krátkej doby si vybudoval renomé v leteckom priemysle, takže sme boli radi, keď sa na nás WheelTug obrátil, aby sme preňho zaistili skenovanie a reverzné inžinierstvo.

Systém WheelTug umožňuje lietadlám rolovanie vpred a vzad bez ťahača a hlavných motorov, takže lietadlo nemusí zbytočne štartovať motor (čím ušetrí jednak motory a jednak palivo) a nie je potrebné vyťažovať ďalší personál, ktorý by musel zaistiť odtiahnutie. Jadrom systému Wheel Tug je špeciálny elektromotor, ktorý práve tieto dve náročné veci vyrieši jednoducho.

Elektromotor je namontovaný v prednom kolese lietadla a je napájaný pomocnou energetickou jednotkou daného lietadla. To znamená veľkú úsporu času pre obslužný personál aj pri prevádzke lietadla. Ďalej sa predlžuje životnosť motora a ďalším prínosom je samozrejme úspora v spotrebe paliva, čo má za následok okrem iného aj zníženie emisií a výrazné úspory nákladov pre každého prevádzkovateľa lietadiel.

Kooperácia na Boeingu 737NG

{%CAPTION%}

Naša spoločnosť MCAE Systems pripravila CAD model prednej časti Boeingu 737NG s podvozkovou šachtou pre počítačové simulácie potrebné na certifikáciu systému. Tieto simulácie vykonávala firma Stirling Dynamics, ktorá s firmou WheelTug dlhodobo spolupracuje na vývoji celého systému. Skenovanie podvozku sme rozdelili medzi našu spoločnosť MCAE Systems a firmu Capture 3D v USA. Náš technik naskenoval vnútornú časť podvozku profesionálnym systémom ATOS 5 od nemeckej spoločnosti GOM, ktorú v Českej republike zastupujeme už od roku 1998. Toto meracie zariadenie je ideálne na meranie, ako malých dielov, tak aj veľkoobjemových objektov. ATOS 5 je určený práve pre najnáročnejšie metrologické aplikácie z leteckého alebo automobilového priemyslu. Tieto priemyselné 3D skenery vynikajú svojou rýchlosťou a presnosťou merania.

O naskenovanie vonkajších častí sa postaral distribútor skenerov GOM v USA, firma Capture 3D.

Rekonštrukcia CAD modelu podvozkovej šachty

Skeny zhotovené v USA a Českej republike naši špecialisti spojili, čím vznikli modely s celkovým dátovým objemom 15 GB, ktoré majú desiatky miliónov trojuholníkov.

Na tejto digitálnej kópii prednej časti lietadla vytvorili technici reverzným inžinierstvom CAD modely nevyhnutné pre počítačové simulácie. Celá náročná operácia trvala niekoľko týždňov a výsledkom bol CAD model zostavený z 620 dielov (telies), obsahujúci 27800 CAD plôch o celkovej veľkosti 204 MB. Presnosť celej operácie je vďaka špičkovej technike rádovo milimetrov. Celé reverzné inžinierstvo bolo vytvorené pomocou profesionálneho softvéru Tebis, ktorý zjednodušuje spôsob vytvárania kvalitných CAD plôch.

Rekonštrukcia CAD modelu podvozkovej šachty v bodoch: