Vyhľadať
Close this search box.

Sofistikované kontrolné mechanizmy v závodoch Robert Bosch

Viac ako 125 rokov je meno „Bosch“ spojené s inovatívnymi technológiami a priekopníckymi vynálezmi, ktoré tvorili históriu. Spoločnosť Bosch má zastúpenie po celom svete a pôsobí v širokom spektre oblastí. Za dobu svojej prítomnosti na slovenskom trhu si Bosch v zahraničí vybudoval nezameniteľný imidž významného výrobcu a investora. Sme hrdí, že sme práve do spoločnosti Bosch mohli dodať naše sofistikované kontrolné mechanizmy.

Výrobky Bosch sa od automobilovej techniky cez elektrické náradie, domáce spotrebiče až po tepelnú a priemyselnú techniku úspešne zabývali nielen v slovenských domácnostiach, ale aj automobiloch, servisoch a priemyselných podnikoch.

Po viac ako 20 rokov je výrobný závod Robert Bosch v Českých Budějoviciach dôležitou súčasťou medzinárodnej siete výrobných závodov skupiny Bosch. S ročným obratom 9 miliárd korún je jedným z najväčších závodov spoločnosti Bosch v rámci divízie Gasoline Systems (benzínové systémy). Z tohto závodu koordinuje celosvetovo spoločnosť Bosch výrobné procesy a rozvojové projekty svojich produktov, ako sú nádrže a sacie moduly, rýchlostné pedále a mnoho ďalších pokročilých technických komponentov pre automobilový priemysel.

V areáli závodu sa tiež nachádza jedno z najväčších vývojových a testovacích centier Bosch pre automobilovú techniku mimo Nemecka. Toto centrum bolo založené v roku 2005 av súčasnosti zamestnáva viac ako 400 vývojových inžinierov a technikov.

Význam závodu v Českých Budějoviciach potvrdzuje fakt, že aj napriek úsporným opatreniam, ktoré boli prijaté v spoločnosti Robert Bosch v dôsledku európskej hospodárskej krízy v posledných rokoch, bol závod investične podporený a bolo mu umožnené rozšíriť svoju plochu o ďalších približne 9000 m2. To malo za následok, že boli vytvorené nové pracovné príležitosti pre desiatky technikov a inžinierov, ktorí majú záujem pracovať v medzinárodnom prostredí inovatívnej a stabilnej spoločnosti.

Úspechy tohto výrobného závodu je možné pripísať nielen inováciám a kreativite jej zamestnancov, ale aj technológiám, ktoré sú využívané jednotlivými oddeleniami, napríklad využitie 3D optického skenera ATOS Triple Scan nemeckej firmy GOM pre optické snímanie a meranie v oblasti nástrojov na vstrekovanie plastov, ale aj pre plastové produkty samotné. Systém dodala česká spoločnosť MCAE Systems. Medzi výhody technológie ATOS patrí rýchle generovanie/zhromaždenie informácií, vysoká úroveň detailov aj presnosti dielov a možnosť zaznamenania daného stavu. Informácie o deformácii vstrekovaných dielov uľahčujú presnejšie nastavenie parametrov liatia, prispôsobenie konštrukcie plastových dielov a overenie ich funkčnosti. Okrem samotného merania sú tiež dôležité záznamy o starnutí dielov a prípadné povrchové vady, ktoré môžu indikovať vady vnútorné. Prepojenie so simulačným či iným softvérom je tiež dôležité, pretože uľahčuje opravy skutočných dielov pomocou reverzného inžinierstva.

Okrem inštalácie ATOS Professional je vo výrobnom závode v Českých Budějoviciach inštalovaný aj SW ZEISS INSPECT, ktorý je používaný na 60 počítačoch. Tento softvér je tak rozšírený preto, že používatelia mu, po rokoch používania tejto technológie, úplne dôverujú. Vedia, že softvér poskytuje rozsiahle portfólio informácií, z ktorých si môžu vybrať presne to, čo potrebujú na svoju prácu. Okrem toho môžu ťažiť zo všetkých ďalších výhod softvéru, ako je produktivita, zálohovanie, užívateľsky prívetivé rozhranie a bezporuchová prevádzka. Zamestnanci z oblastí designu, vývoja aj výroby tak môžu prezerať, merať a analyzovať skenované 3D modely priamo na svojich počítačoch. V dôsledku toho šetrí kapacitu pracoviska ATOS, ktorého zamestnanci sa môžu viac sústrediť na samotné skenovanie a meranie.

Prínosy

3d měření mcae gom

„My, v spoločnosti Robert Bosch v Českých Budějoviciach vieme, že dnes, vzhľadom na trvalý dopyt po robustných, ale vysoko sofistikovaných produktových riešení, sú zodpovedajúca podpora a kontrolné mechanizmy absolútnou nevyhnutnosťou.“

Od roku 2017 používa závod QMM aj ďalšie zariadenia na presné optické 3D meranie, a síce ATOS Capsule značky GOM, dodané spoločnosťou MCAE Systems. ATOS Capsule je presné optické meracie zariadenie na celoplošnú digitalizáciu povrchovej geometrie dielov. Zariadenie je určené na kontrolu kvality malých až stredne veľkých dielov. Typickým príkladom použitia je prvotná inšpekcia plastových dielov. Vďaka veľkému rozlíšeniu kamier je schopný s vysokou presnosťou namerať aj veľmi malé detaily. Robustná konštrukcia skenera garantuje vysokú stabilitu procesu v automatizovaných aplikáciách.