Vyhľadať
Close this search box.

Testovanie stavebných materiálov: Simulácia zemetrasenia

Prírodné javy sú úkazy, ktoré možno len ťažko predvídať, najmä pokiaľ ide o zemetrasenie spôsobené náhlym pohybom tektonických dosiek. Obranou proti hroziacim škodám pri ňom môže byť použitie vhodných materiálov a konštrukcií.

Pri testovaní nových stavebných materiálov, ktoré sa používajú na stavbu budov s veľkým pomerom výšky k hmotnosti, je nutné zistiť, aká je ich náchylnosť na náhle zaťažovanie, najmä pri zemetrasení. Používa sa na to takzvaný test trasúcim stolom. Na zistenie cenných dát zo skúšky je možné použiť deformačný systém ARAMIS, ktorý nám môže poskytnúť informácie, ktoré by sme konvenčnými spôsobmi nezistili.

V prvom rade je potrebné model budovy upraviť pomocou stochastického nástreku. Pri rozložitých objektoch býva k tomuto naneseniu využívané šablóny. Na takto pripravených plochách môže nasledovať vyhodnocovanie deformácie v rôznych osiach. Na zisťovanie diskrétnych hodnôt ako napríklad posuvov, je vhodné na povrch skúmaného objektu nalepiť v kombinácii s nástrekom aj referenčné body.

Pre samotnú simuláciu bolo použité zariadenie ARAMIS SRX s prídavným modrým osvetlením. Hoci je zariadenie schopné vytvoriť záznam s frekvenciou až 2000 snímok za sekundu, tak pri teste je na plné rozlíšenie dostačujúca rýchlosť záznamu 75 fps. Zariadenie bolo nakonfigurované a nakalibrované na merací objem MV2300. To znamená, že do záberu kamier sa zmestia objekty až 2,3 metrov dlhé, čo zhruba zodpovedalo šírke modelovej budovy.

Stôl pre simuláciu trasenia je ďalej vybavený takzvanými LVDT senzormi (Linear Variable Differential Transformer), ktorých výsledky je možné porovnať s výsledkami nameranými prístrojom ARAMIS a zaistiť tak validitu merania.

Ihneď po vykonaní skúšky je možné pozorovať prvé výsledky ako napríklad relatívny posuv bodov, a tým získať prvú predstavu o správaní materiálu. Po dôkladnejšej inšpekcii a zavedení spoľahlivého súradnicového systému je možné zo záznamu zistiť informácie ako deformácia stien alebo presné súradnice bodov v priestore.

Výstup

Skúška zahŕňala seizmologické zaťaženie (zrýchlenie) od 0,177 g až po 2,0 g. Výsledky uvedené v tomto článku sú hodnoty zodpovedajúce zaťaženiu 1,577 g. Systém ARAMIS nameral porovnateľné hodnoty so senzormi LVDT. V softvéri GOM Correlate je možné vyhodnotenie rozšíriť a dostať tak maximum informácií z vykonanej skúšky. Možno teda povedať, že systém ARAMIS dokáže LVDT senzory nahradiť a ušetriť tak prácu pri ich príprave.