Vyhľadať
Close this search box.

CAD modelovanie a príprava modelov pre NC obrábanie modelov pre výrobu

Rýchle a jednoduché úpravy

Kvalitná príprava modelov CAD je základným predpokladom pre takmer kompletnú automatizáciu NC programovania. Príprava výroby môže byť taktiež vykonaná rýchlo a tiež s vysokým stupňom automatizácie. Tebis taktiež ponúka veľmi pohodlné funkcie pre interaktívne zásahy: napríklad na uzatváranie zložitých tvarov. Procesy je možné ľahšie plánovať vďaka rozsiahlym možnostiam analýzy dielov.

Vysoká kvalita dat

Výsledkom je vysoká kvalita výroby a krátke výrobné časy

Vysoká efektivita

Možnosť štandardizovaného a automatizovaného NC programovania

Vždy pripravený

Rýchle učenie zamestnancov počas NC programovania

Automatizovaná príprava dát pomocou CAD šablón

Umiestnenie otvorov pre nastavovacie systémy, vytváranie zaslepovacích plôch na hrubovanie, príprava polotovarov, generovanie prepojovacích bodov pre rôzne upnutia, umiestnenie upínacích zariadení, definovanie roviny odchodu – to všetko sú typické príklady opakujúcich sa úloh, ktoré je možné kombinovať v CAD šablónach založených na pravidlách. Takto pripravené CAD dáta je možné okamžite použiť v automatizovanom NC programovaní. Jediné, čo musia vaši CAD/CAM pracovníci urobiť, je vybrať diel a zadať smer obrábania – ao zvyšok sa postará systém.

Napriek tomu zostávate vysoko flexibilní: Zmeny, ako je výber iného upínacieho systému, je možné priamo a pohodlne vykonávať pomocou užívateľských parametrov v strome objektov. Parametre, ako je dĺžka, polomer alebo smer prvkov, je možné tiež meniť jedným kliknutím tlačidla.

Priamo na programovanie CAM s automatizovanými šablónami CAD
Automaticky upravujte pomocné prvky a finálne diely pre podobné modely.
Jedna šablóna pre akýkoľvek diel: Ľahko opraviteľná príprava dát, ktorá je optimálna na výrobu.

Vkladanie prvkov

Prvky obsahujú výrobné informácie a sú prepojené so štandardizovanými NC postupmi. Skener prvkov rozpozná prizmatické oblasti, ktoré je možné obrábať automatizovane a prevádza tieto prvky na inteligentné NC prvky.

Video ukazuje, ako skener prvkov Tebis analyzuje diel a automaticky vkladá vhodné prvky.

Konštrukčné funkcie pre NC programátora

Niekedy musí NC programátor pri príprave dát interaktívne upravovať CAD model: napríklad pri zaslepovaní zložitých tvarov, vytváraní výbehových plôch alebo vytváraní stredových kriviek. Môže byť tiež potrebné najprv navrhnúť geometriu polotovaru. Tieto úlohy je možné jednoducho a rýchlo vykonať pomocou systému Tebis. Diely je možné tiež zjednodušiť a rozdeliť pre lepšiu prehľadnosť.

Vytvorte zložité zaslepovacie plochy

Úspora času: Vytvárajte zložité zaslepovacie plochy

 

Rýchle vykonanie nasledujúcich úloh: Vytvorte zaslepovacie plochy a pomocné krivky

Predĺžte plochy

příprava CAD modelů pro výrobu
Plochy sa predlžujú jednoduchým ťahaním šípky

Vytvorte vodiace krivky

příprava CAD modelů pro výrobu
Obrábanie drážok

 

příprava CAD modelů pro výrobu
Pomocou sprievodcu na vytvorenie stredovej krivky na obrábanie hlbokých drážok

Návrh polotovaru

příprava CAD modelů pro výrobu
Tebis ponúka niekoľko možností automatického návrhu polotovarov: S čiastočnou obálkou, s prídavkom na odlievanie, ako vrstvený polotovar, ako 6stranný polotovar, ťahaný profil

Analýza geometrie

Tebis ponúka množstvo funkcií pre analýzu geometrie:

 • Vypočítajte dĺžky, povrchy a objemy pre kalkuláciu cien a objednávanie materiálov
 • Merajte rozmery ako sú súradnice, dĺžka, polomer, vzdialenosť a uhol
 • Zobrazte interaktívny rez v reálnom čase
 • Zobrazte interaktívny rez v reálnom čase
 • Detekcia a identifikácia otvorov
 • Detekcia rovinných plôch: napríklad na definovanie dĺžok nástrojov
 • Detekcia a identifikácia zaoblenia
 • Porovnanie dvoch výrobných fáz na určenie zvyškového materiálu na obrábanie
 • Detekcia úkosových oblastí a oblastí s podkosmi na stanovenie vhodných smerov frézovania.
 • Detekcia ploch kde neboli dodržané kvalitatívne požiadavky: mezery medzi plochami, vysoká segmentácia a prekrývajúce sa plochy
 • Analýza krivosti na vyhodnotenie kvality plôch

Príklad použitia analytických funkcií pri výrobe dielu formy na vstrekovanie

 • Určenie rozmerov
 • Analýza zaoblenia
 • Zistenie podkosov
 • Detekcia rovinných plôch
 • Identifikácia dier

Príklad použitia analytických funkcií pri výrobe dielu formy na lisovanie plechov

 • Určenie rozmerov
 • Analýza rovinných plôch a zaoblenia
 • Zistenie úkosov vzhľadom k osi Z
 • Identifikácia dier
 • Zobrazenie interaktívneho rezu v reálnom čase
 • Analýza hrúbky materiálu
 • Porovnanie verzií dielu