Vyhľadať
Close this search box.

Analýza dielov a organizácia výroby pomocou systémov Tebis Viewer

Reálne procesy podporované vo virtuálnom svete počítačov

Systémy Tebis Viewer prepájajú virtuálny CAD svet s reálnymi procesmi pri plánovaní, výrobe a montáži. Zobrazujú CAD súbory Tebis so všetkými informáciami potrebnými na analýzu dielov. To umožňuje zamestnancom pristupovať kedykoľvek k aktuálnemu stavu verzie. To zlepšuje tok informácií od plánovania až po montáž, eliminuje zbytočné požiadavky na dodatočné informácie a zavádza hladké procesy. Prehliadač je so svojim jednoduchým a intuitívnym ovládaním vhodný aj pre užívateľov s minimálnymi skúsenosťami s CAD/CAM: napríklad pre kalkuláciu a montáž nástrojov.

Systémy Tebis Viewer taktiež ponúkajú mnoho výhod v NC výrobe: Pomáha zabezpečiť, aby boli v zásobníku k dispozícii správne nástroje, a poskytuje obsluhe stroja výrobné dáta nástrojov, upínacích prvkov a všetkých NC programov tak, ako budú bežať na stroji. Viewery sú určené pre diely ľubovoľnej veľkosti a je možné ich rozšíriť pomocou modulov.

Bezpapierová výroba

Prevezmite dôležité informácie priamo z dielu a pripravte digitálnu dokumentáciu

Spoľahlivá kalkulácia

Pristupujte k 3D CAD modelom kedykoľvek potrebujete aktuálne informácie a analýzy

Spoľahlivý tok informácií

Aktuálny stav verzie je vždy k dispozícii každému zamestnancovi

Jednoduché použitie

Jednoduchá a spoľahlivá prevádzka aj s minimálnymi skúsenosťami s CAD/CAM

Funkcie Tebis Viewer

Importujte, zobrazujte, organizujte a štruktúrujte dáta a dopĺňajte ich vlastnými komentármi
Kótujte 3D model (súradnice, dĺžky, priemery atď.) a zisťujte veľkosti plôch a objemov
Analyzujte CAD geometriu a kvalitu (úkosy, zakrivenie, rovinné a zaoblené plochy a chyby)
Prezerajte si NC programy s technologickými parametrami v Správcovi úloh a zobrazuje NC informácie
Simulujte dráhy nástroja a kontrolujte ich kolízie
Upravte technologické parametre dráh nástroja
Zobrazujte informácie o stroji, nastavení a nástrojoch
Interaktívne vytvárajte rezové krivky
Pristupujte k výrobným databázam (nástroje, virtuálne stroje, obrábacie sekvencie)
Vydávajte NC programy pomocou postprocesorov
Pripravte NC dokumentáciu vo formáte XML
Sledujte simuláciu obrábania s úberom materiálu

CAD-Viewer

Získajte informácie z virtuálneho 3D modelu pri kalkulácii, výrobe a montáži a pracujte bez papierov – bez nutnosti tlačiť výkresy alebo dokumentáciu. Tebis CAD Viewer vám poskytuje digitálny prístup k aktuálnym informáciám o diele. Analýzy môžete vykonávať priamo z CAD súboru Tebis. Máte rýchly prístup ku komplexným funkciám pre geometriu a analýzy kvality vo všetkých oddeleniach a oblastiach. To vám umožní plánovať výrobu a bezpečne pracovať v priebehu celého procesu. V prípade zmien môžete rýchlo identifikovať relevantné podrobnosti pomocou porovnania súborov.

 • Použite rôzne zobrazenia komponentov
 • Rýchlo zistite dôležité informácie o vyrábaných a nakupovaných dieloch
 • Merajte 3D model
 • Analyzujte a merajte povrch a objem dielov
 • Porovnávajte súbory
 • Analyzujte geometriu a kvalitu CAD dát: Analyzujte úkosy, zakrivenie, rovinné povrchy a zaoblenie, rovnako ako chyby
 • Použite komentáre

NC-Viewer

S Tebis NC Viewerom môžete vo výrobe pracovať digitálne od začiatku až do konca. Operátori strojov majú prístup ku všetkým dôležitým výrobným informáciám, vrátane CAD geometrie polotovaru, CAD geometrie hotových dielov, upínacích zariadení a nástrojov. Môžete meniť nástroje pre špecifické úlohy. Môžete realisticky simulovať dráhy nástroja a zaistiť výrobu bez kolízií – nezávisle na programovaní.

 • Pristupujte ku knižniciam súvisiacich s procesom výroby (nástroje, upínacie zariadenia, virtuálne stroje, obrábacie sekvencie)
 • Určite informácie o stroji, nastavení a nástrojoch av prípade potreby ich zmeňte
 • Prezerajte si NC programy s parametrami frézovania v Správcovi úloh a vyvolajte NC informácie
 • Simulujte dráhy nástroja a skontrolujte kolízie
 • Upravte technologické parametre dráh nástroja
 • Skontrolujte NC programy a vydajte ich v správnom formáte riadiaceho systému
 • Pripravte NC dokumentáciu vo formáte XML
 • Sledujte simuláciu obrábania s úberom materiálu
 • NC-Viewer zahŕňa všetky funkcie CAD Vieweru