Vyhľadať
Close this search box.

Reverse engineering

Vytvárajte a aktualizujte CAD plochy pomocou naskenovaných (digitalizovaných) dát

Reverzné inžinierstvo vytvára plošný CAD model, ktorý presne kopíruje naskenovaný tvar. Reverzné inžinierstvo sa používa všade tam, kde sa pracuje ručne na reálnych dieloch a pre následný proces je vyžadovaný CAD model upravený podľa tvaru skutočného dielu.

Pri výrobe modelov a foriem sa dizajnové objekty a vozidlá vymodelované z hliny naskenujú a prevádzajú na CAD plochy.

Pri výrobe plechových výliskov sa skenujú ručné úpravy foriem vo fáze skúšania. Pôvodný CAD model sa aktualizuje na základe naskenovaných dát. Často je potrebné vytvoriť CAD plochy pre formy, pre ktoré nie sú k dispozícii žiadne CAD dáta.

Rýchla cesta k aktuálnym CAD dátam

Rýchle vytvorenie plošného CAD modelu a rýchle zapracovanie úprav

Vysoká kvalita CAD plôch

Okamžitá použiteľnosť plošných CAD modelov v nadväzujúcich procesoch

Reverzné inžinierstvo a štandardná konštrukcia v jednom systéme

Vysoká flexibilita pre konštruktérov

Konštrukcia plôch a reverzné inžinierstvo v jednej aplikácii

V rovnakom CAD súbore konštruktér používajúci Tebis analyzuje a optimalizuje kvalitu digitalizovaných dát a potom vytvorí drôtový model a na jeho základe potom aj plošný model. Pomocou štandardných funkcií na vytváranie kriviek a plôch dopĺňa konštruktér plochy vytvorené reverzným inžinierstvom. Voľné plochy je možné vytvárať veľmi rýchlo pomocou BREP technológie a dosiahnuť až “Class A” kvality.

Video ukazuje aplikáciu z výroby foriem: Na vytvorenie konštrukčných CAD modelov z naskenovaného plechového dielu nie sú potrebné žiadne špeciálne znalosti.

Video ukazuje, ako ľahko sa na digitalizovaných dátach plechového dielu vytvorí štruktúra kriviek a ako rýchlo sa z nich vytvorí plošný model s tangenciálne napojenými voľnými plochami.

Toto sú kroky použité v reverznom inžinierstve na vytvorenie kvalitných CAD modelov:

 • Import STL sietí
 • Analýza a úprava sietí
 • Vytvorenie drôtového model na povrchu siete
 • Vygenerovanie jednotlivých plôch z drôtového modelu a tvaru siete
 • Analýza plôch
 • Optimalizácia plôch
 • Následné konštrukčné práce na diele

Vždy blízko siete (naskenovaných dát)

Intuitívna konštrukcia pomocou drôtového a plošného modelu

Pomocou poloautomatických a interaktívnych funkcií používatelia vytvárajú inteligentný drôtový model na tvare naskenovaného objektu (sieťový model). Pomocou tohto drôtového modelu používateľ definuje topológiu plôch a kvalitu prechodov medzi susednými plochami. Tebis automaticky vytvorí z drôtového modelu a sietí plošný CAD model. Odstup (odchýlky) drôtového a plošného modelu od digitalizovaných dát (sieťového modelu) určuje užívateľ pomocou hodnôt tolerancií.

Lepšia kontrola kvality plôch

Presné nastavenie kvality plôch v oblastiach napojenia

Vysoko kvalitné konštrukčné povrchy vyžadujú prvotriednu kvalitu CAD plôch, najmä pre definované dizajnové línie. Tebis umožňuje okrem základných nastavení aproximácie plôch aj presnú kontrolu napojenia medzi dvoma hlavnými plochami alebo spojovacími plochami (prirodzené alebo orezané plochy). Užívateľ zadáva oblasť okolo hranice plochy, kde sa tvar aproximuje podľa hraničnej krivky, a nie podľa naskenovaných dát. Zmena tvaru CAD plochy je v systéme Tebis okamžite viditeľná. Dotknutú oblasť je možné jednoducho upravovať, pokiaľ nie je dosiahnutá optimálna kvalita plochy.

Vyvinuté v spolupráci s BMW Design Group: V rámci polomeru slučky G0 aproximuje Tebis povrch skôr k hraničnej krivke než k naskenovaným dátam. Výsledné plochy je možné jednoducho optimalizovať aj pre rôzne topológie dielov.

Pri výrobe foriem

Pre zmeny a chýbajúce dáta formy

Reverzné inžinierstvo Tebis rýchlo vytvára virtuálne dvojčatá skutočných lisovacích a vstrekovacích foriem. Je možné zohľadniť aj existujúce dáta CAD. V nasledujúcich prípadoch je reverzné inžinierstvo mimoriadne užitočným nástrojom, ktorý prináša výraznú úsporu času:

 • Spätné zapracovanie ručných zmien formy zo skúšok do existujúceho modelu CAD a priebežná práca s reálnou aktualizovanou geometriou.
 • Naskenovanie vylisovaného plechového dielu a poskytnutie jeho CAD modelu pre následné operácie (napr. ostrih) a prípravky.
 • Vytvorenie plošného CAD modelu na základe sietí MKP zo simulačných systémov
 • Výroba druhej sady foriem napr. pre ďalšie výrobné miesta.
 • Oprava po havárii formy

Aktualizácia CAD plôch pri ručných úpravách pri skúškach lisovania

Výrobcovia foriem ich pri skúškach ručne upravujú. Tým CAD model stráca svoju aktuálnosť. Pri reverznom inžinierstve sa ručné zmeny naskenujú a pohodlne zapracujú do CAD modelu. To prináša obrovskú úsporu času na ďalšiu optimalizáciu formy a na výrobu duplicitnej formy.

Video ukazuje, ako bola upravená oblasť tohto plechu začlenená do CAD modelu.

Tebis porovnáva CAD plochy s digitalizovanými dátami a zisťuje, kde výrobca výliskov vykonal zmeny. Užívateľ aktualizuje CAD plochy v priebehu niekoľkých minút.

Reverzné inžinierstvo na základe dát zo simulácií

Dáta sietí zo simulácií lisovania možno tiež použiť ako základ pre reverzné inžinierstvo. Najprv je analyzované zakrivenie ťahových plôch. Potom konštruktér navrhne topológiu plôch a vyplní jednotlivé oblasti štvoruholníkovými a orezanými n-uholníkovými plochami. Vaši projektanti metód môžu týmto spôsobom veľmi rýchlo získať plošné CAD modely.

Pri výrobe dizajnových modelov

Na overenie pri vývoji tvarov

CAD plochy sú východiskovým bodom pre všetky konštrukčné a výrobné procesy po vytvorení modelu. Pokiaľ je tvar vyvíjaný ručnými metódami navrhovania, ako sú hlinené modely, alebo pokiaľ sa jedná o starožitné objekty či umelecké predmety, musí CAD svet čo najpresnejšie simulovať realitu.

Modelári využívajú reverzné inžinierstvo na kombinovanie ručnej práce a klasickej konštrukčnej technológie a ťažia z výhod oboch svetov. Môžete efektívne vytvárať CAD modely svojich fyzických modelov. Prečítajte si viac o technickom vývoji v spolupráci s BMW Design Group. Boli vyvinuté spoľahlivé metódy, ktoré umožňujú čo najefektívnejšie navrhovať tvary pomocou ručného modelovania v kombinácii s virtuálnym CAD modelovaním.