Vyhľadať
Close this search box.

CAD rozhranie

Prepojenie s inými CAD systémami

Tebis vám poskytuje rozhranie ku všetkým bežne dostupným CAD systémom. Ak vaši zákazníci zmenia konštrukčné systémy, môžete byť v kľude. Výkonné rozhrania zaisťujú hladký, obojsmerný a extrémne spoľahlivý prenos dát. V závislosti na formáte môžete prenášať geometrické dáta aj informácie o ich štruktúre, vrátane zostáv, vrstiev, hladín, setov, filtrov a informácií o farbách. Tebis taktiež obsahuje mnoho špeciálnych rozhraní, napríklad pre import digitalizovaných dát a technologických prvkov.

Tebis je kompatibilný s OEM procesmi

Prostredníctvom najnovších priamych a štandardných rozhraní

Vyššia spoľahlivosť procesu

S prenosom geometrických a konštrukčných dát vrátane technologických prvkov

Priame rozhranie Tebis

Catia V5
 • Import grafickej reprezentácie (siete a hraničné krivky)
 • Import informácií o štruktúre (zostavy)
 • Import geometrickej reprezentácie (plochy, krivky, pomocné prvky)
 • Import informácií o toleranciách a popisoch
 • Export geometrie (plochy, krivky, pomocné prvky) vo formáte CATIA V5
Catia V4
 • Import grafickej reprezentácie (siete a hraničné krivky)
 • Import geometrického reprezentácie (plochy, krivky, pomocné prvky)
 • Export geometrie (plochy, krivky, pomocné prvky) vo formáte CATIA V4
 • Import 2D geometria
NX
 • Import grafickej reprezentácie (siete a hraničné krivky)
 • Import informácií o struktúre (zostavy)
 • Import geometrického reprezentácie (plochy, krivky, pomocné prvky)
 • Import informácií o toleranciách a popisoch
 • Export geometrie (plochy, krivky, pomocné prvky) vo formáte NX
Creo
 • Import grafickej reprezentácie (siete a hraničné krivky)
 • Import informácií o struktúre (zostavy)
 • Import geometrického reprezentácie (plochy, krivky, pomocné prvky)
 • Import informácií o toleranciách a popisoch
SolidWorks
 • Import grafickej reprezentácie (siete a hraničné krivky)
 • Import informácií o struktúre (zostavy)
 • Import geometrického reprezentácie (plochy, krivky, pomocné prvky)
 • Import informácií o toleranciách a popisoch
Parasolid
 • Import grafickej reprezentácie (siete a hraničné krivky)
 • Import informácií o struktúre (zostavy)
 • Import geometrického reprezentácie (plochy, krivky, pomocné prvky)
 • Import informácií o toleranciách a popisoch
Inventor
 • Import grafickej reprezentácie (siete a hraničné krivky)
 • Import informácií o struktúre (zostavy)
 • Import geometrického reprezentácie (plochy, krivky, pomocné prvky)

Štandardné rozhranie Tebis

IGES (VDAIS)
 • Import grafickej reprezentácie (siete a hraničné krivky)
 • Import geometrického reprezentácie (plochy, krivky, pomocné prvky)
 • Export geometrie (plochy, krivky, pomocné prvky) vo formáte IGES (VDAIS)
STEP
 • Import grafickej reprezentácie (siete a hraničné krivky)
 • Import geometrického reprezentácie (plochy, krivky, pomocné prvky)
 • Import informácií o struktúre (zostavy)
 • Export geometrie (plochy, krivky, pomocné prvky) vo formáte STEP
JT
 • Import grafickej reprezentácie (siete a hraničné krivky)
 • Import geometrického reprezentácie (plochy, krivky, pomocné prvky)
 • Import informácií o toleranciách a popisoch
VDAFS
 • Importovať grafické znázornenie (siete a hraničné krivky)
 • Import geometrického zobrazenia (plochy, krivky, pomocné prvky)
 • Export geometrie (plochy, krivky, pomocné prvky) vo formáte VDAFS
STL
 • Import súborov STL
 • Export trojuholníkových sietí vo formáte STL
HPGL
 • Import súborov HPGL
Autoform
 • Import súborov Autoform
Nastran
 • Import súborov Nastran

Špeciálne rozhranie Tebis

Scan
 • Importujte digitalizované dáta v konkrétnych formátoch výrobcu
Winstat
 • Export informácií o elektródach vo formáte Winstat
Feature
 • Export informácií o elektródach vo formáte Winstat
 • Exportujte informácie o technologických prvkoch v internom formáte