Vyhľadať
Close this search box.

Konštrukcia elektród s CAD sprievodcom

Od analýzy dielov až po hotové elektródy so softvérom Tebis

Tebis podporuje celý proces, od návrhu elektródy až po elektroerozívne obrábanie na zrýchlenie konštrukcie a zvýšenie spoľahlivosti procesu. Elektródy sa používajú tam, kde v určitých oblastiach formy frézovania dosahujú svoje limity. Konštrukcia elektród v softvéri Tebis podporuje pohodlné vytvorenie kompletnej elektródy a zbavuje používateľov zdĺhavých rutinných činností.

Integrovaný návrh elektród tvorí základ automatizovaného procesu tvorby elektród. Spoľahlivá analýza vám umožňuje automaticky určiť oblasti pre erodovanie a vybrať iskriace plochy jednoduchým kliknutím tlačidla. Sprievodca vás prevedie jednotlivými krokmi návrhu a vytvorí elektródu. Tebis poskytuje výkonné CAD funkcie a knižnice na dokončenie kompletnej elektródy.

Automatická analýza

Použite spoľahlivú analýzu na automatické určenie oblastí vhodných na vyiskrovanie

Rýchle výsledky

Zostavte kompletné elektródy ľubovoľnej zložitosti pomocou sprievodcu návrhom

Integrované znalosti

Proces tvorby elektród je zjednodušený prístupom k databázam a knižniciam

Rýchlo a spoľahlivo navrhnite elektródy

Priamo v CAD stromovej štruktúre môžete vytvárať a spravovať objektovo orientované projekty elektród. Súčasť a referenčný bod sú v projekte uložené iba raz, takže všetky elektródy v projekte sa na ne odkazujú. Podmienky pre jednotlivé elektródy môžete podľa potreby interaktívne upraviť. Môžete automaticky generovať viac geometricky identických elektród a spojiť ich do rodiny elektród.

Automatická detekcia oblastí iskrenia

použitého pri frézovaní. Môžete automaticky vybrať oblasti na erodovanie. označené pomocou farieb znázorňujúci zvyškovú hrúbku materiálu: Červená farba označuje veľké množstvo a zelená malé množstvo zvyškového materiálu. Môžete tiež analyzovať diel voči elektródam, ktoré už boli navrhnuté, a zistiť či nechýba niektorá elektróda.

Extrahovanie plôch

Požadované plochy sa vyberú ako negatívny tvar jedným kliknutím. Na základe toho je možné odvodiť ďalší návrh celej geometrie iskriacich plôch.

Odvodenie iskriacich plôch

Pre kompletný návrh elektród sú k dispozícii výkonné interaktívne grafické CAD funkcie:

  • tangenciálne predĺženie
  • orezanie
  • skosenie iskriacich plôch

Návrh kompletnej elektródy

Návrh elektrody s CAD průvodcem

Pomocou digitálnych dvojčiat z knižníc rýchlo vyberte vhodné držiaky a polotovary. Sú v nich uložené aj dôležité konštrukčné prvky (Feature). Vhodný držiak a polotovar pre elektródu sa vyberá pomocou filtra. Polotovar sa automaticky orientuje podľa iskriacich plôch.

Návrh elektrody s CAD průvodcem

Sprievodca vedie používateľa automatizovanú zostavením kompletnej elektródy pre elektroerozívne hĺbenie – vrátane kalibračného rámčeka, základne, držiaka a potrebného polotovaru.