Vyhľadať
Close this search box.

Rekonštrukcia CAD modelu plaváka katamaránu

Reverzné inžinierstvo je jednou z našich služieb ponúkaných na mieru. Naše ucelené riešenie spája 3D skenovanie a následné vytvorenie CAD modelu v profesionálnom CAD/CAM softvéri Tebis.

reverzní inženýrství katamarán

Máme za sebou mnoho obvyklých aj netradičných zákaziek na projektoch z najrôznejších oblastí. Preto, keď nás oslovili špecialisti zo spoločnosti DIGRAM-ING a INDEPENDENT CATAMARAN, či by sme sa nepodieľali na rekonštrukcii modelu ručne vyrobeného prototypu plaváka katamaránu, šli sme do toho.

Fotogrammetrický systém TRITOP na snímanie presných 3D súradnicových bodov na trojrozmerných objektoch, ktoré potom slúžia ako referenčné body pri plošnom skenovaní 3D optickým meracím systémom ATOS Compact Scan. Samotný skener je veľmi ľahký, takže s ním môžete jednoducho pracovať aj v sťažených podmienkach, kde nie je veľa priestoru, tak ako to bolo vo vnútri plaváka, kde technici vykonávali digitalizáciu interiéru.

Samotné meranie bolo vďaka použitým meracím systémom rýchle a zabralo technikom 8 hodín.

Výroba foriem pomocou 3D technológií

katamarán prípadová štúdia mcaePo naskenovaní dát nasledovalo niekoľko dní práce v špičkovom softvéri Tebis, kde v module proReverse Engineering špecialisti pracovali so skenmi o veľkosti desiatok miliónov bodov. Výsledné trojuholníkové siete z rôznych oblastí sa museli spojiť a upraviť tak, aby bol výsledný model symetrický. Na takto pripravenej sieti sa modelovali a vyhladzovali CAD plochy, na čo je Tebis ideálny nástroj. CAD dáta spoločnosť využila na vytvorenie foriem pre opakovanú výrobu karbónového plaváka katamaránu.

Spoločnosť si tak vďaka tomu ušetrila mnoho hodín náročnej manuálnej práce pri príprave opakovanej výroby, ktorú by inak museli riešiť tradičným výrobným postupom, teda cestou ručnej výroby. Vytvorili sme tak spoločne rýchle a efektívne riešenie, vďaka ktorému má spoločnosť digitalizované dáta pre stavbu a ďalší vývoj katamaránu IC36.