3D skenovanie kostry jedného z posledných troch nosorožcov na svete

MCAE Systems často vybavuje školy, vedecké centrá alebo laboratóriá najmodernejšími technológiami. Katedra poľovníctva a lesníckej zoológie, Fakulty lesníckej a drevárskej ČZU v Prahe, nebola výnimkou. Je to jedna z deviatich katedier fakulty, zaoberajúca sa prevažne vzdelávacou a výskumnou činnosťou. Zameriava sa najmä na manažment zveri v Českej republike a na druhy žijúce po celom svete, a to z hľadiska vzdelávania aj výskumu. Práve týmto výskumníkom sme pomohli kompletne vybaviť ich laboratórium a poskytnúť naše služby 3D skenovania.

V laboratóriu tejto katedry nájdete 3D skener ATOS Compact Scan a 3D tlačiareň Stratasys F370. Obe zariadenia sú na fakulte od roku 2019 a prakticky sa nezastavia, pretože sú využívané pre vzdelávanie študentov.

Primárnym dôvodom pre obstaranie 3D skenera ATOS Compact Scan bolo skvalitnenie výučby. Škola chcela predovšetkým vysokú presnosť snímania a užívateľsky prívetivé prostre, v ktorom by sa jednoducho zorientoval každý. Obe tieto podmienky ATOS Compact Scan spĺňal a preto nebolo prekvapením, keď naša spoločnosť MCAE Systems vyhrala výberové konanie pre Českú poľnohospodársku univerzitu v Prahe.

3D skener je používaný predovšetkým na účely anatomických ukážok so zameraním na kraniometriu a osteológiu voľne žijúcich druhov zveri. V tejto oblasti je tiež vykonávaný výskum so zameraním na vyhodnotenie vývoja a stavu populácie určitých druhov.

Digitálna archivácia kostry posledného nosorožca

3D skenování kostry

3D optický systém ponúka ojedinelú možnosť pozrieť sa na objekty z úplne iných uhlov. V kraniometrii, kde je prevažne využívaný, je kladený dôraz na veľkú presnosť, ktorú práve 3D skener ATOS Compact Scan ponúka. Ďalšou veľkou výhodou je úplne presná opakovateľnosť merania a uchovanie získaných dát, ktoré už neskôr nie sú bežne k dispozícii, ako v iných odboroch.

Katedra má vo výnimočných prípadoch k dispozícii aj veľmi ojedinelé modely – ako tomu bolo práve v prípade zapožičania  kostry nosorožca Sudána . Hneď bolo jasné, že kostru bude treba digitalizovať pre ďalší výskum a pre prípadné použitie pre výučbu. Nosorožec je totiž legenda. Sudán donedávna patril k posledným trom žijúcim jedincom svojho druhu. 

Celý proces skenovania bol veľmi náročný. A preto sa tím 3D zobrazovacích technológií, katedry poľovníctva a lesníckej zoológie obrátil na našich skúsených odborníkov. My sme im túto výnimočnú kostru naskenovali. Na snímanie dát vybrali špecialisti  3D skener ATOS 5, ktorý má merací objem 1 000 mm. Skenovanie kostry sa uskutočnilo z vonkajšej časti aj z vnútra nosorožca. Doba celého procesu 3D skenovania tohto drobčeka trvala zhruba 6 hodín.

Veľkou výhodou našej spoločnosti MCAE Systems okrem toho, že ponúkame 3D optické skenery a 3D tlačiarne, je tiež to, že poskytujeme služby, ktoré sa prispôsobia zákazkám. Klára Košinová tiež ocenila vynikajúcu spoluprácu technickej podpory a celkovú komunikáciu. Samozrejmosťou je ponuka kvalitných a profesionálnych zariadení, ktoré máme v portfóliu.