3D tlačiareň Stratasys Origin One vyrába koncové diely pre letecký priemysel

Spoločnosť TE Connectivity, svetový líder v produkcii konektorov a senzorov, vyrába 192 miliárd dielov ročne pre svojich globálnych zákazníkov. Každý zákazník má svoje špecifické požiadavky a TE Connectivity zaisťuje, aby včasný návrh výrobku aj výrobné náklady umožnili prijateľnú návratnosť investícií.

TE Con

Celosvetovým trendom je stále rastúci tlak na urýchlenie vývojového cyklu výrobkov. Keď chcela spoločnosť TE Connectivity vyriešiť požiadavky zákazníkov na rýchly proces návrhu pri výrobe konektorov a príslušenstva, začali usilovné hľadanie optimálneho riešenia pomocou 3D tlače s vyhovujúcimi materiálmi. Spoločnosť TE Connectivity, ktorá  integrovala 3D tlač  do svojho výrobného procesu už v jeho počiatkoch, testovala od roku 2018 beta verziu modelu  3D tlačiarne Origin One. Skupina zaoberajúca sa aditívnou výrobou už od začiatku videla potenciál tejto technológie, umožňujúci rýchlu zmenu návrhu a ponuku materiálov, ktoré sa dobre osvedčili v náročných podmienkach.

“Spoločnosť Stratasys bola skvelým partnerom, ktorý nám pomohol optimalizovať presnosť a opakovateľnosť 3D tlače konektorov vyžadujúcich presnosť +/- 50 mikrónov a ukázala nám možnosti využitia aditívnej výroby na produkciu dielov v objemoch desiatok tisíc kusov.” 

Mark Savage , Senior Manager,
Aditívna výroba v TE Connectivity

Stratasys Origin One produkuje koncové diely, ktoré odolávajú najnáročnejším prevádzkovým podmienkam

3D tiskárna v TE Connectivity

Výzva: univerzálne riešenie neexistuje

Na firmu TE Connectivity sa obrátil existujúci zákazník z leteckého priemyslu s požiadavkou, ktorú si spoločnosť nechcela nechať ujsť: konektory a držiaky pre vrtuľník. Chýbajúcim komponentom, ktorý bol potrebný pre riešenie zapojenia v konečnom produkte, bol vlastný držiak na mieru, doteraz nikdy nikým nenavrhnutý ani nevyrobený. Nastavený časový harmonogram a požiadavky na držiak výrobnej kvality znamenali, že tradičné časové harmonogramy vývoja a výrobné metódy boli pre spoločnosť TE Connectivity aj jej zákazníka nevyhovujúce.

Ďalšia prekážka: materiály vhodné pre letecký  priemysel

Ďalším faktorom bol samozrejme výber materiálu. Aditívna technológia na báze technológie FDM by mohla zabezpečiť požadované mechanické vlastnosti, ako je vysoká tepelná odolnosť a nehorľavosť, ale nebola by schopná splniť iné požiadavky: konkrétne presnosť +/- 0,002 palca (+/- 50 μm). Tieto tradičné technológie preto neboli vhodné.

Spoločnosť TE Connectivity  potrebovala riešenie 3D tlače, ktoré by dokázalo spracovávať materiály pre letecký priemysel presne, konzistentne a rýchlo. Tieto požiadavky spĺňala iba 3D tlačiareň  Stratasys Origin One s technológiou Stratasys  Programmable PhotoPolymerization P3™  (programovateľná fotopolymerizácia).

Záverečná skúška: overenie v prevádzke 

Spoločnosť TE Connectivity ako svetový líder v oblasti vysoko výkonných konektorov a príslušenstva požadovala vysokú presnosť a opakovateľnosť všetkých systémov vo výrobnej linke bez prestojov, a to všetko pri zachovaní rýchlosti viac ako 10 dielov za hodinu, aby sa zabezpečila škálovateľná výroba. Záverečná fáza spolupráce s výrobcom vrtuľníkov vyžadovala, aby diely prešli štandardnými priemyselnými skúškami letovej spôsobilosti a skúškami vplyvu na životné prostredie, aby sa zabezpečilo, že diel nezlyhá pri rôznych prevádzkových podmienkach.

 

3D tlačiareň v TE Connectivity

Škálovateľná a zisková výroba dielov

Spoluprácou so spoločnosťami Stratasys a Henkel dokázala TE Connectivity pomocou 3D tlačiarne Origin One splniť náročné požiadavky svojho zákazníka. Silné partnerstvo spoločnosti  Stratasys  so spoločnosťou Henkel Loctite zabezpečilo, že bol k dispozícii správny materiál pre túto úlohu; nehorľavý fotopolymér schopný tlačiť s presnosťou potrebnou pre tak malé diely. Spoločnosť TE Connectivity tak mohla vytlačiť tisíce konektorov pre niekoľko klientov, vrátane vôbec prvého 3D tlačeného výrobného produktu TE pre letecký priemysel, držiaku konektorov radu 369, ktorý je kľúčový pre zaistenie toho, aby konektory vo vnútri lietadla zostali správne a bezpečne spárované.

“Dnes sme svedkami súhry hardvéru, softvéru a materiálov od spoločnosti Stratasys, vďaka ktorej sa produkcia koncových dielov na úrovni sériovej výroby stáva realitou. Veríme, že vďaka tomu je TE Connectivity agilnejším a nákladovo efektívnejším partnerom pre mnohých popredných svetových výrobcov – od automobilového cez letecký až po spotrebný priemysel. Spolu sa snažíme budovať prepojenejšiu budúcnosť. “

Mark Savage , Senior Manager
Aditívna výroba v TE Connectivity

Viac informácií o 3D tlačiarni Origin One sa dozviete na produktovej stránke – Origin One.