Ako žiaci základnej školy pracujú s 3D tlačiarňou MakerBot Sketch

Spoločnosť MCAE Systems patrí medzi popredných distribútorov inovatívnych 3D technológií na českom a slovenskom trhu. Podieľa sa na ich šírení už od roku 1995. Skúsenosti jej špecialistov zasahujú do mnohých oblastí a radi sa podieľajú na osvete nielen priemyselných firiem, ale aj škôl všetkých stupňov a niekedy dokonca aj materských škôl.

Medzi pedagógmi nižších ročníkov väčšiny škôl nie je v súčasnej dobe dostatok informácií a podkladov pre vedenie žiakov odborovo a predmetovo vyváženým spôsobom, preto pán Jiří Michele, ktorý má skúsenosti so vzdelávaním detí a s ich motivovaním k používaniu náradia, nástrojov a technológií, oslovil práve spoločnosť MCAE Systems s prosbou, aby mu zapožičala 3D tlačiareň vhodnú pre školy.

“Hlavným cieľom nášho projektu bolo oboznámiť učiteľov a žiakov vhodných základných škôl v regióne s 3D tlačou a jej praktickým využitím.  Pre školy vytipovanou ako najvhodnejšou  3D tlačiarňou MakerBot Sketch  sme chceli ukázať, ako by mohli učitelia začleniť  3D tlač, ako kreatívnu, výkonnú, ekologickú, bezpečnú, ekonomickú, perspektívnu a interdisciplinárnu technológiu, do výučby. Počas projektu získali žiaci prvého stupňa základné znalosti o princípoch a fungovaní 3D tlače, naučili sa vytlačené modely prakticky využiť vo vyučovaní a tiež je manuálne upravovať. Čiastkovým cieľom bolo motivovať zamestnancov škôl aj žiakov k tomu, aby 3D tlači vo svojej škole venovali význam medzi technológiami zodpovedajúci priestor,” hovorí Jiří Michele.

Pán Michele spojil svoje skúsenosti s materiálnou základňou spoločnosti MCAE Systems a tak vznikla iniciatíva, ktorá propaguje začlenenie 3D tlače do edukačných procesov základných škôl. Zapožičanú 3D tlačiareň  MakerBot Sketch Classroom  ponúkol Jiří Michele na vyskúšanie v niekoľkých základných školách. Ohlas bol pozitívny a tak sa rozbehlo niekoľko projektov, kde si rôzne vekové kategórie žiakov mohli 3D tlačiareň prakticky vyskúšať.

“S každou kategóriou som pracoval iným spôsobom. Deti v materských školách spoznali, čo je to 3D tlačiareň, a pedagóg im vytlačil niekoľko modelov pre hru a výučbu. Skupina starších detí bola do výučby 3D tlače a obsluhy 3D tlačiarne zapojená viac. Na prvom stupni si žiaci vyskúšali pripraviť model pre tlač a sami ho vytlačiť, po vytlačení s modelom žiaci ďalej pracovali a rôzne ho upravovali. Pre 3D tlač som mal pripravené zaujímavé modely najrôznejších stavebníc, napr. mosty, dynamo, prevodovku, lode, lietadlá, atď. So všetkými vytlačenými modelmi žiaci ďalej pracovali, napríklad vytlačenú loď si upravili na solárny pohon a slnečné svetlo teraz loďku poháňa.”

Vytvorené pre školy

3D tiskárna do škol

Čo bolo hlavným cieľom nášho projektu? Aby sa žiaci v prvom rade zoznámili, ale tiež si naozaj skúsili pracovať so súčasnými technológiami a získali o ne záujem. Vyučovanie na školách je príliš teoretické a akékoľvek stretnutie s praxou je pre žiakov inšpirujúce a zábavné. Možnosť dostať sa prakticky k nejakému stroju alebo prístroju pomôže žiakom zistiť, aký majú vzťah k technike, či pre ňu majú alebo nemajú vlohy, a to im môže pomôcť pri hľadaní ďalšieho vzdelania a profesijného smerovania. Práca s 3D tlačiarňou budí túžbu po kreativite, objavovanie, podporuje aj technickú zručnosť a predstavivosť. Práve 3D tlačiareň MakerBot Sketch Classroom je pre vyučovanie veľmi vhodná. Tlačiareň je malá, kompaktná a vďaka uzavretej tlačovej komore tiež tichá a pre žiakov bezpečná v prostredí, kde je toľko detí naraz.

Najväčším kameňom úrazu nášho projektu nebol prístup žiakov, ale pedagógov. Ich obavy z práce s 3D tlačiarňou boli prehnané. Mysleli si, že aby prácu s 3D tlačiarňou zvládli, budú musieť prejsť školením, prípravou na vyučovanie a štúdiom tráviť veľa času. Opak bol ale pravdou, práca s 3D tlačiarňami  MakerBot  Sketch Classroom je veľmi jednoduchá a intuitívna.

Softvér MakerBot Cloud pre jednoduchú a prehľadnú správu

3D tlačiareň sa ovláda cez dotykový displej, ktorým užívateľa sama navádza, čo robiť ďalej a nie je preto nutné študovať podrobný návod na obsluhu. Na displeji vždy vidíte, čo sa práve tlačí, z akého materiálu, a je zrejmý tiež čas potrebný na dokončenie výtlačku. Vyhrievaná tlačová podložka a uzavretá konštrukcia tlačiarne umožňuje použitie širokej škály tlačových materiálov s výbornými výsledkami. Vďaka ovládaciemu softvéru MakerBot Print a vstavanej webovej kamere je vidieť reálne prácu 3D tlačiarne Sketch Classroom aj priamo od stola zo svojho počítača, alebo priebeh tlače premietať pre celú triedu.

Príprava modelu k tlači je vďaka dodávanému softvéru jednoduchá, intuitívna a spĺňa požiadavky na prácu začiatočníka i pokročilého odborníka. Pre užívateľov prívetivá a praktická je výborne riešená sieťová konektivita.

Samotná 3D tlač je pritom veľmi rýchla a jednoduchá. Napríklad tlač kontaktných blokov pre stavbu mostov trvala iba 12 minút a žiaci ich mohli okamžite odobrať z podložky a použiť na ďalšiu kreatívnu prácu.

Jednoducho pre žiakov i učiteľov

3D tlačiareň MakerBot Sketch Classroom je určená predovšetkým pre žiakov základných škôl a ich učiteľov, je prevádzkovo bezpečná a dlhodobo spoľahlivá. Pomôže nadviazať vzťah detí k technike, technológiám, rozvíjať ich predstavivosť, priestorové myslenie pri tvorbe modelov a zručnosť pri práci s vytlačenými modelmi. Sada pre školy obsahuje dve tlačiarne, softvér pre správu, modelovanie a tlač. Súčasťou je tiež zaškolenie a servisná podpora.