Vyhľadať
Close this search box.

Čo je 3D skenovanie?

3D skenovanie alebo 3D optické meranie je technika používaná na získanie presných dát o tvare, rozmeroch a povrchových charakteristikách objektov v trojrozmernom priestore. Táto metóda sa často využíva v spojení s optickými systémami a technológiami, ako sú kamery, senzory a laserové zariadenia, na vytvorenie digitálnych modelov objektov.

Princíp 3D optického merania spočíva v zachytávaní obrazových dát z rôznych uhlov a perspektív a následnom spracovaní týchto dát do trojrozmerného modelu. Meranie prebieha pomocou projekcie štruktúrovaného svetelného vzoru na povrch objektu. Kamery zachytávajú skreslenie tohto vzoru na povrchu a na základe týchto dát sa vytvára 3D model. ​

Kde sa 3D skenovanie využíva?

3D optické meranie, alebo aj 3D skenovanie, má širokú škálu aplikácií. V priemysle sa využíva na kontrolu kvality, dizajn a konštrukciu, digitalizáciu, reverzné inžinierstvo a monitorovanie výrobných procesov. V architektúre a stavebníctve sa používa na dokumentáciu stavebných objektov. V medicíne potom môže byť využité na tvorbu ortopedických implantátov alebo na chirurgické plánovanie. Táto technika je tiež obľúbená v oblasti digitálneho umenia a animácie, kde sa vytvárajú digitálne postavy, modely a vizuálne efekty.

Aké sú výhody 3D optického merania?

Rýchlosť a efektivita

Optické systémy môžu získať veľké množstvo dát za krátku dobu, čo je výhodné pre priemyselné aplikácie a sériovú výrobu.

Bezkontaktné meranie

Bezkontaktné meranie je výhodné najmä pri práci s objektmi s ťažko prístupnými alebo zložitými tvarmi, alebo pri meraní krehkých materiálov.

Vysoká presnosť:

Moderné optické meracie technológie ponúkajú vysokú presnosť a rozlíšenie, čo je užitočné pre aplikácie vyžadujúce detailné a presné výstupy z merania.

Automatizácia a digitalizácia

3D optické meranie je možné často integrovať do automatizovaných procesov, čo zvyšuje efektivitu a umožňuje rýchlejšie spracovanie dát. Výsledky meraní je možné tiež ľahko vizualizovať a zdieľať.

Vďaka 3D optickému meraniu máme teraz vizuálne vyhodnotenie, ktoré ukazuje všetko podstatné vo forme farebného grafu, v ktorom sa behom chvíľky krásne zorientujete. Týmto spôsobom ušetríme dve tretiny požadovaného času.

Marcus Girndt
Metalsa Automotive GmbH

Portfolio 3D meracích systémov

Priemyselné 3D optické skenery ATOS

Priemyselné 3D optické skenery modelového radu ATOS snímajú povrch meraného objektu rýchlo, presne a s vysokým rozlíšením detailov. Výstupom zo skenerov ATOS sú 3D dáta použiteľné pre široké spektrum analýz komponentov a dielov ako sú plechové diely, nástroje, formy, turbínové lopatky, prototypy, plastové výlisky, odliatky a ďalšie.

Systémy pre automatizáciu meraní

ATOS ScanBox a GOM ScanCobot sú 3D optické meracie zariadenia pre plne automatizovanú 3D digitalizáciu a inšpekciu. Kombinuje optimalizované priemyselné komponenty, mobilitu a maximálnu bezpečnosť v jednom zariadení. Toto riešenie umožňuje efektívnu kontrolu kvality výroby priamo vo výrobnom prostredí.

Systémy na meranie pohybu a deformácií

Nové metódy skúmania materiálových vlastností pomocou deformačných systémov prinášajú nielen úsporu času a mnohokrát aj financií, ale hlavne otvárajú nové možnosti prístupu k riešeniu problému. Systémy ARAMIS sú osvedčené riešenie pre analýzu deformácií na povrchu testovaných objektov, a to v diskrétnych bodoch alebo celoplošne. Výsledkom je farebná mapa rozloženia deformácií na testovanom komponente. Veľkosť meracieho rozsahu sa pohybuje od niekoľkých milimetrov štvorcových až po niekoľko metrov.

Priemyselné systémy pre výpočtovú tomografiu

Produktový rad ZEISS METROTOM ponúka spoľahlivú CT technológiu pre oblasť kontroly kvality už dvanásť rokov. Tretia generácia systému počítačovej tomografie ZEISS METROTOM 1500 poskytuje najlepší dôkaz, že pokročilá a spoľahlivá röntgenová technológia už nie je iba víziou budúcnosti.