Vyhľadať
Close this search box.

Automatizované 3D meranie

Priemyselná automatizácia alebo tiež robotizácia je moderné riešenie v oblasti priemyselnej výroby a v jej aplikáciách, ktorá prispieva k znižovaniu zmetkovitosti výrobkov, zrýchľuje a spresňuje výrobu, uľahčuje plánovanie údržby, obmedzuje manuálne zásahy a celkovo tak znižuje náklady výrobnej spoločnosti.

GOM ScanCobot

Základné automatizované 3D meranie so spolupracujúcim robotom GOM ScanCobot

GOM ScanCobot je mobilný merací systém na automatizáciu 3D skenovania. Kombinuje špičkový 3D skener ATOS s kolaboratívnym robotom, motorizovaným rotačným stolom a výkonným softvérom. Optický 3D skener dokáže rýchlo získať informácie s vysokým detailom a poskytuje tak spoľahlivý základ pre ich jednoduchú interpretáciu.

Meranie malých a stredných dielov, mobilné riešenie do laboratória alebo dielne

V kombinácii s motorizovaným rotačným stolom sa kolaboratívny robot môže veľmi rýchlo pohybovať od jednej pozície 3D skenera k druhej. Efektívne 3D skenovanie  a následné automatické vyhodnotenie výrazne zrýchľujú proces kontroly kvality a celkovú automatizáciu výroby.

ATOS ScanBox

Plne automatizované 3D meranie ATOS ScanBox s 3D skenermi ATOS

ATOS ScanBox od spoločnosti  GOM  je kompletné 3D optické meracie zariadenie pre plne automatizované 3D meranie, ktorého základom sú  3D skenery ATOS. Ide o samostatný mobilný box zložený zo štandardizovaných komponentov (3D skener, robot, rotačný stôl, ovládací pult), do ktorého sa umiestni meraný diel a spustí sa merací program. Výsledkom tohto robotizovaného 3D skenovania je potom inšpekčný protokol. Vlastné meranie je realizované bezdotykovým 3D skenerom upevneným na 6osom robote, pričom je diel položený na riadenom rotačnom stole. Meraný diel môže byť umiestnený štandardne do meracieho prípravku alebo môže byť voľne položený na stole (napr. plastové diely s požiadavkou na 3D meranie vo voľnom stave). Globálna presnosť 3D merania tu nie je daná presnosťou polohovania mechanických komponentov ako u klasického dotykového stroja, ale referenčnými značkami umiestnenými na meranom objekte alebo v jeho blízkom okolí (napr. na prípravku). O skladanie jednotlivých záberov z 3D skenovania sa automaticky stará  softvér . Ten taktiež celé 3D meranie spracuje a vykoná hodnotenie voči nominálnemu CAD modelu.

Meranie stredných až veľmi rozmerných dielov, špičkové riešenie pre priemysel 4.0 a automatizáciu výroby

ATOS ScanBox BPS

Systém dávkového spracovania umožňuje automatické zapínanie a vypínanie optického 3D skenera. Z tohto dôvodu je ATOS ScanBox rozšírený o manipulačný systém a PLC kontrolnej stanici. ATOS ScanBox BPS je riešenie pre celoplošné skenovanie dávky dielov s výškou až 500 mm.

Automatizácia a robotizácia v priemysle 4.0

Štvrtá priemyselná revolúcia posunula digitalizáciu, automatizáciu, robotizáciu aj 3D skenovanie na vyššiu úroveň. Narastajúci trend priemyselnej automatizácie výrazne prispieva k rozvoju výroby i k vyššej produktivite práce. 3D skenery a automatizované meracie systémy sú dôležitým nástrojom pre efektívnu kontrolu kvality v najrôznejších priemyselných procesoch. Skrátenie doby potrebnej pre výskum a vývoj, zlepšenie kvality produktu a skrátenie času pre uvedenie na trh – to sú dnes požiadavky číslo jeden každého priemyselného podniku. Priemyselná automatizácia a robotika je dnes cestou, ktorá sa vyplatí. Ako správne nastaviť automatizáciu výroby, kde hlavnú úlohu hrá 3D meranie presnými 3D skenermi, vám ukážeme v Kuřimi pri Brne, v Mladej Boleslavi a na Slovensku v Dubnici nad Váhom.