Vyhľadať
Close this search box.

Na čo sa môžeme tešiť v novej verzii Tebis V4.1

Zložitý výrobný svet, jednoducho použiteľný softvér – uvedenie novej verzie Tebis V4.1 je už takmer na dohľad. Táto verzia ponúka zákazníkom parametrický a asociatívny CAD/CAM systém, ktorý je vhodný pre všetky konštrukčné úlohy, prípravu výroby a CAM programovanie v jednom prostredí. Popri parametrizácii modelárov sa môžu užívatelia tešiť na nového asistenta prípravy CAM programov, ktorý viac rešpektuje potreby NC programátora, alebo na implementáciu knižnice upínacích prvkov. CAD/CAM softvér Tebis V4.1 poskytuje správne riešenia pre všetky výrobné úlohy a zároveň sa jednoducho a intuitívne používa. Prostredníctvom revidovaného stromu štruktúry sú všetky aktivity vždy dokonale prehľadné.

tebis software verze 4.1

Parametrizácia modelovania

Tebis v4.1 prichádza s novým hybridným modelovacím jadrom, ktoré obsahuje potrebné parametrické a asociatívne funkcie pre konštrukciu. Všetky funkcie sú navrhnuté tak, aby vyhovovali potrebám modernej výroby. Kombinácia plošnej a objemovej geometrie v novom jadre zachováva všetky prednosti oboch techník a umožňuje používateľom rýchlo a pružne reagovať na potrebné zmeny v CAD modeli. Na rozdiel od mnohých konkurenčných systémov, Tebis pri práci s dátami nerozlišuje plochy, škrupiny alebo objemové telesá. Ďalšou výhodou je možnosť štandardizovať a automatizovať konštrukčné činnosti pomocou šablón. Parametrická konštrukcia uchováva históriu modelovania tak, ako zvyčajne v strome.

Okrem štandardných modelovacích funkcií, ktoré boli parametrizované, sú k dispozícii nové funkcie ako napríklad skicár, vytváranie priziem či booleovské operácie s telesami. Zmeny vo vstupných dátach, alebo potreba dodatočnej úpravy dielu, sú každodennou rutinou konštruktéra aj NC programátora. Pri príprave dát pre obrábanie sa obvykle kombinujú neparametrické vstupné dáta (digitalizovaná sieť, importované údaje) s napr. novo vytvorenými parametrickými modelmi. Tebis je schopný účinne kombinovať priame modelovanie s parametrickou či asociatívnou konštrukciou. Ďalšou novinkou je možnosť modelovania podľa konštrukčných šablón, čo môže urýchliť a zjednodušiť prípravu dielu pre obrábanie.

Obrábanie

Tebis V4.1 je výkonný CAD/CAM softvér s neustále vylepšovaným užívateľským rozhraním pre jednoduchú a intuitívnu obsluhu. Jasná štruktúra zaisťuje, že máte vždy prehľad aj o zložitých výrobných úlohách. Strom je rozdelený na dve oblasti – CAD a CAM. V CAD časti stromu sú všetky informácie ako o importovaných dieloch, tak o všetkých vymodelovaných dieloch pomocou parametrických či asociatívnych techník. História vzniku dielu    je tak prehľadná so všetkými podrobnosťami.

Analogicky, CAM časť stromu integruje správcu výrobného postupu. Máte prístup ku všetkým informáciám, ako sú NC operácie, NC sekvencie, alebo funkcie špecifické pre výrobu. Upravené rozhranie funkcií obrábanie dovoľuje vytvoriť NC program na pár kliknutí.

tebis software verze 4.1

S novou správou výrobného postupu a technológií Tebis NCJob môžete vytvárať a spravovať NC programy pre všetky technológie, ktoré potrebujete k výrobe dielu – od frézovania a sústruženia až po laserové kalenie. Tento správca odráža celý výrobný proces s jasne štruktúrovanými prevádzkovými sekvenciami a logicky vás prevedie programovaním CAM. Môžete definovať nastavenia a zriadiť obrobok na virtuálnom stroji, čím sa dostanete rýchlejšie a ľahšie k hotovému NC programu. Vďaka funkcii automatického filtra sa zobrazujú len tie funkcie a parametre, ktoré potrebujete pre konkrétnu výrobnú úlohu. Parametre, ktoré boli nakonfigurované, sú odovzdané pre následné programovacie úlohy. Spoľahlivé a efektívne NC programy sú prioritou firmy Tebis.

tebis software verzia 4.1

Automatizácia a štandardizácia procesov

Tebis V4.1 tvorí základ pre štandardizované a automatizované procesy, ktoré prepájajú technológie CAD aj CAM so systémom MES. Spoločne môžete plánovať, spravovať a kontrolovať výrobné projekty s vysokou presnosťou.

Rovnako dôležitým základným predpokladom pre automatizáciu je plánovanie, simulácie a overovanie NC operácií pomocou digitálneho dvojčaťa obrábacieho stroja. Knižnica upínacích prvkov umožňuje pracovať s rôznymi situáciami upnutia na obrábacom stroji ešte pred začatím výroby a navrhnúť optimálnu bezkolíznu variantu.

Zjednodušenie návrhu CAD a programovania CAM s použitím šablón sú dôležitými krokmi na ceste k štandardizácii a úplnej automatizácii. Preto je potrebné reprezentovať svoje výrobné prostredie, svoje výrobné znalosti aj svoje výrobné procesy v digitálnom svete.

Práve túto možnosť ponúka Tebis V4.1 pomocou knižníc a integrovaného MES systému a dovoľuje tak ukladať vaše výrobné znalosti do príslušných digitálnych knižníc. S integrovanou knižnicou upínacích prvkov je možné vo virtuálnom prostredí Tebis CAD/CAM oveľa detailnejšie reprezentovať skutočné výrobné prostredie. S virtuálnym strojom sa dá od začiatku plánovať a programovať, čo umožní simulovať a skontrolovať všetky operácie obrábania na kolízie so všetkými dielmi vo virtuálnom prostredí. To je dôležitým základným predpokladom pre väčšiu spoľahlivosť a automatizáciu výrobných procesov.

Práca s upínacími prostriedkami je veľmi jednoduchá, a to vďaka preddefinovaným spojovacím bodom. Automatické filtre ponúkajú prvky s príslušnými spojmi, a tak je možné rýchlo a pohodlne konštruovať zveráky podobne ako systémy nulového bodu. Ich použitie je podobné ako v reálnom prostredí. Pre vybraný stroj a obrobok programátor určí referenčný bod obrábania. Niekoľkými kliknutiami umiestni upínacie zariadenie a obrobok na stôl. Všetky tieto informácie sa prenášajú do technickej dokumentácie, takže obsluha stroja presne vie, aké upínacie prvky má použiť, kde ich umiestniť a ako upnúť polotovar. Dokumentácia tiež obsahuje podrobné informácie ako zostaviť nástroje, ktorými sa bude obrábať.