Vyhľadať
Close this search box.

3D tlač architektonického modelu

3D tlač sa dnes uplatňuje de facto vo všetkých odvetviach – od strojárstva a elektrotechniky cez plastikársky a spotrebný priemysel až po zdravotníctvo a umenie. Výnimkou preto nie je ani architektúra či všeobecne stavebníctvo, o ktorom sa v súvislosti s 3D tlačou najmä v poslednom čase veľa hovorí.

Každý študent architektúry sa na škole učí modelovať „vizualizácie“ v 3D softvéri, avšak aj najlepšia vizualizácia je len plošné znázornenie jedného pohľadu. Až reálny architektonický model pomôže rozšíriť predstavivosť, pretože pozorovateľ si môže vybrať práve ten správny (pre neho zaujímavý) pohľad z ľubovoľného miesta a vníma projekt skutočne vo všetkých troch dimenziách.

Veronika Moutelíková, študentka Fakulty architektúry VUT v Brne, nás neoslovila náhodou. Je všeobecne známe, že v MCAE Systems radi podporujeme študentské projekty. Veronika si pre svoju diplomovú prácu vybrala reálnu zákazku a potrebovala zhotoviť architektonický model. Jednalo sa o návrh staničnej budovy, na ktorú nazerala takto:

„Hoci epocha parných strojov dávno skončila a vybudovaná železničná sieť bohužiaľ postupne stráca na svojej významnosti, tvorí táto časť histórie dôležitú súčasť technickej evolúcie. Okolie staničných budov sú teraz tichými miestami, ktorými ľudia iba prechádzajú za svojím cieľom. Tento problém rieši aktuálne aj stanica Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov“.

„Štúdia sa zaoberá projektom turisticky atraktívnych objektov pre región neďaleko česko-rakúskych hraníc. Nové objekty inšpirované parou ako elementom sily a pohybu dopĺňajú zástavbu staničnej budovy a bytového domu. Spoločne dotvára ďalšiu líniu v pôdoryse stanice s koľajiskom.“

Pre potreby prezentácie bolo treba vytvoriť detailný rozkladací model novo navrhnutých objektov pre lepšiu orientáciu v dispozícii a funkčnú schému jednotlivých prevádzok budov.

3D tlač modelu počas jedného dňa

Všetky tri časti modelu sa tlačili v samostatných tlačových úlohách na profesionálnej 3D tlačiarni Fortus 450mc, každá zhruba 12 hodín. O tlačiarňach Fortus 380mc a Fortus 450mc vo všeobecnosti platí, že spĺňajú vysoké nároky na rýchlosť, výkon a najmä presnú výrobu modelov. Nastavením hrúbky stavebnej vrstvy je možné ovplyvniť detailnosť a pevnosť dielu v nadväznosti na dobu ich tlače. Na tlač modelu sme mohli vyberať zo širokej skupiny priemyselných termoplastov, zvolili sme materiál ASA, ktorý sa vyznačuje veľkou mechanickou pevnosťou, UV stabilitou a vysokou estetikou.