Vyhľadať
Close this search box.

3D tlačiareň ako pomocník pri výrobe implantátov

Vďaka takmer neobmedzeným možnostiam výroby tvarovo zložitých dielov si aditívna výroba našla svoje uplatnenie aj v biomedicínskom inžinierstve. Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania na Strojníckej fakulte na Technickej univerzite v Košiciach má s využitím aditívnej výroby bohaté skúsenosti.

Použitie 3D tlačiarne má veľký prínos pre navrhovanie finálneho tvaru implantátu pacienta. Proces návrhu implantátu začína požiadavkou z lekárskej praxe vytvoriť náhradu pre konkrétneho pacienta. Keďže ľudské telo a rozsah poranenia je v každom prípade odlišné, prvým krokom je vykonanie vyšetrenia za pomoci počítačovej tomografie (CT) alebo magnetickej rezonancie (MR). Na základe týchto údajov získajú biomedicínski inžinieri presnú predstavu o tom, ako má finálny implantát vyzerať. Preto je ďalším krokom vytvorenie počítačového modelu a jeho následná výroba pre účely testovania. Práve v tejto fáze testovania sa využíva 3D tlačiareň od firmy Stratasys. 3D tlačiarňou je na základe údajov z CT alebo MR vytvorený presný model okolia miesta, do ktorého bude umiestnený implantát (napríklad lebka, rebrá a podobne.), tzv. anatomický alebo referenčný model. Tento model slúži na testovanie a na odskúšanie si operačného zákroku a aj odladenie tvaru implantátu predtým, ako dôjde k jeho finálnej realizácii a voperovaniu titánového implantátu.

Ďalšie možnosti využitia 3D tlačiarní

Ďalšou oblasťou na využitie 3D tlačiarne od firmy Stratasys je protetika a ortotika. Na základe oskenovanej časti tela sa navrhne individuálna ortéza podľa požiadaviek pacienta/klienta. Individuálne ortézy sa vyrábajú nielen pre ľudí, ale svoje využitie našli aj vo veterinárnej oblasti. Časti protéz alebo epitéz je tiež možné vyrábať použitím aditívnej technológie od spoločnosti Stratasys.