Vyhľadať
Close this search box.

Optická metrológia podporuje zlepšovanie výrobných procesov

V záujme zachovania konkurencieschopnosti sa zlieváreň WESO snaží o neustále zlepšovanie výrobných procesov. Vďaka technológii optickej metrológie a potrebným odborným znalostiam sa podarilo zlievárni dosiahnuť to, že môžu zákazníkom garantovať kvalitu hotových odliatkov a optimalizovať celý svoj výrobný proces.

Zlieváreň WESO-Aurorahütte GmbH, so sídlom v Gladenbachu, bola založená pred 130 rokmi. Dodnes si udržuje pokrokového ducha, takže nie je divu, že sa v oblasti zabezpečovania kvality a efektivity procesov neustále vyvíja dopredu. Moderná metrológia so sebou nesie detailnú znalosť procesov a poťažmo ich riadenie a kontrolu. V tom im pomáha 3D merací systém radu ATOSod spoločnosti GOM, pre ktorého nákup sa spoločnosť WESO rozhodla.

3D optický systém ATOS Triple Scan spĺňa požiadavky z hľadiska presnosti a navyše umožňuje flexibilnú manipuláciu, takže aj celé objemné nástroje môžu byť merané priamo v mieste výroby. Vďaka technológii modrého svetla dokáže tento 3D skener vykonávať presné merania bez ohľadu na okolité svetelné podmienky.

Nové technológie pomáhajú pri optimalizácii výroby

Od zavedenia tejto novej technológie merania sa v zlievárni WESO výrazne skrátila doba prepracovania a došlo k optimalizácii a zrýchleniu výrobných procesov. Konkrétnym príkladom takejto optimalizácie je výroba prevodovky, kedy boli zmerané deformácie na povrchu odliatku po procese schladenia a vznik týchto deformácií mohol byť spätne vysledovaný nielen na úroveň modelu či formy, ale je možné priamo skúmať aj vplyv správania materiálu. Zobrazením farebných máp odchýlok povrchu v softvéri ZEISS INSPECT je možné tieto odchýlky rýchlo identifikovať a eliminovať.

Predpokladom na výrobu perfektného dielu alebo súčasti je, aby všetky plochy dielu, boli pri porovnávaní, v súlade s 3D dátami. Pokiaľ je v týchto miestach na povrchu dielu deformácia, výroba celého dielu sa presúva späť na začiatok k surovému odliatku. Na porovnanie: Hoci by dotykové meranie tiež vygenerovalo presné výsledky, neposkytlo by tak komplexné porozumenie problému a náhľad celej plochy ako je možný pri bezdotykovom meraní. Nájdenie problému týmto spôsobom by tak bolo veľmi pracné a vyžadovalo by slepé pokusy pri hľadaní riešení. Naproti tomu komplexná znalosť všetkých povrchových chýb, s možnosťou vybrať jednotlivé miesta a upraviť ich, ponúka solídny základ pre efektívne riešenie, ktoré prináša bezdotykové, celoplošné meranie.

Teraz teda s vedomím, kde presne nastal problém pri výrobe spomínanej prevodovky, vygenerovala firma WESO 3D model vo formáte STL a ustanovila ich na CAD dáta použitím metódy best-fit (najlepšie preloženie STL modelu a CAD dát). Následne v rovnakom softvéri umiestnila body odchýlok priamo na povrch modelu so zobrazenou farebnou mapou. V CAD softvéri potom mohli byť jednotlivé body jednoducho posunuté. Voľným modelovaním plochy potom bola dosiahnutá korekcia povrchu už na základe prvého skenovania, ktoré tak odhalilo a zabránilo deformáciám, zosilneniu či zvyškovému napätiu povrchu odliatku.

„Od tej doby, čo sme tento proces vyvinuli, dokážeme sa dopracovať k optimálnemu výsledku prostredníctvom jedinej korekčnej slučky a okamžite začať s celou sériou,“ vysvetľuje Uwe Strobl, Divízny technologický riaditeľ.

Úzka spolupráca medzi dizajnom a výrobou v spojení s optickou metrológiou bola zásadná pri vývoji tohto prístupu ak nájdeniu vhodného riešenia.

Kvalitné celoplošné meranie dokáže urýchliť optimalizáciu procesov, najmä počas prvých niekoľkých krokov procesu. Pre zlievárenský priemysel predstavujú mobilné, optické meracie systémy, ako je ATOS, možnosť včasného zásahu a navyše môžu byť flexibilne použité v meracej miestnosti alebo priamo vo výrobe. Vo svetle rastúcich požiadaviek na kvalitu budú stále častejšie požadované flexibilné riešenia, ktoré sú robustné a súčasne spĺňajú nevyhnutné nároky na presnosť.

Inovatívne meracie technológie ponúkajú príležitosti, pretože poskytujú celoplošné namerané dáta v digitálnej podobe, a teda komplexné porozumenie a vhľad do problému. To je presne spôsob, ako objaviť inteligentné a cielené odpovede na výzvy, ktoré sa objavujú v zlievárenských procesoch.