Vyhľadať
Close this search box.

Robotické obrábacie centrum našlo využitie aj v stavebníctve

Automatizovaný proces je pre množstvo spoločností príležitostí, ako ušetriť predovšetkým čas a ľudskú prácu. MCAE Systems už niekoľko rokov dodáva firmám robotické pracoviská na mieru. Práve z dôvodu zefektívnenia celého procesu nás oslovila spoločnosť TIBA BETON CZ, s.r.o.

TIBA BETON CZ, s.r.o., ako už samotný názov napovedá, sa zameriava na výrobu betónových a železobetónových produktov. Či už sa jedná o stavebné betónové prvky alebo kanalizačné systémy. Vyrába napríklad špeciálne šachty alebo komplexné systémy prvkov na vsakovanie. A to ako pre veľké stavebné projekty, tak aj pre drobných stavebníkov.

Naša spolupráca začala už pred desiatimi rokmi a odvtedy sme spolu realizovali tri robotické pracoviská, z ktorých najnovšie je z roku 2020. Pre posledné už tretie robotické pracovisko sme navrhli robota KUKA KR60 vrátane príslušenstva. Inštalovali sme najnovšiu verziu softvéru CAD/CAM Tebis na jednoduché programovanie všetkých úloh.

Po dodaní tretieho robotického pracoviska, ktoré nadviazalo na dve predchádzajúce, vznikla malá výrobná linka. Tá je určená na zákazkové obrábanie polystyrénu a prvkov na kompletizáciu monolitických kompaktných šachtových deň, čo bola ich hlavná požiadavka. Samozrejmosťou bol aj fakt, že chcela firma modernizovať pracovné postupy.

Robotické obrábacie centrum KUKA patrí medzi najmodernejšie technológie obrábania, ktorým sa v MCAE Systems venujeme už niekoľko rokov. Spoločnosť TIBA BETON CZ, s.r.o. je schopná s týmto pracoviskom vykonať uhlovanie spádu šácht po jednom uhlovom stupni presne podľa požiadaviek klienta. Ďalšie využitie robota je možné nájsť predovšetkým u veľkých stavebných spoločností pri obrábaní rôznych polystyrénových dielov. Zákazníkom sú schopní pripraviť jednotlivé stavebné prvky, aj kompletné programy vrátane príslušenstva.

Ako hlavné body, ktoré spomína
Václav Řehák, IT manager, Control Center KUKA, sú:

Naša spolupráca pokračuje aj naďalej, spoločnosť TIBA BETON CZ, s.r.o. rozšírila vybavenie o nové frézovacie vretená a špeciálne nástroje na obrábanie polystyrénu.