Vyhľadať
Close this search box.

Študenti zhotovili model Masarykovej veže samostatnosti

Neľahkú úlohu vytvoriť model zamýšľanej dostavby Masarykovej veže dostali študenti Strednej priemyselnej školy kamenárskej a sochárskej v Hořicích. Projekt sa skladal zo zamerania existujúcej stavby, úpravy 3D dát, zhotovenia výkresu dostavovanej časti a následného vymodelovania 3D modelu. Plastový model v mierke 1:50 bol potom vytlačený na 3D tlačiarni MakerBot Replicator Z18, ktorú škole dodala spoločnosť MCAE Systems.

3d tisk sochařství masarykova věž

Existujúca stavba rozhľadne bola najprv zameraná optickou korelačnou fotogrammetrickou metódou s využitím snímok urobených z dronov. Po získaní priestorových dát začalo rozkresľovanie dostavovanej časti. Najťažšou časťou pre modelovanie sa ukázalo konzolové rozšírenie vyhliadkovej časti veže, taktiež domodelovanie rohu veže, ktorý nebol kvôli stromu dostatočne zameraný, prebehlo na niekoľko pokusov av niekoľkých softvéroch (napr. v SW FreeForm Modeling dodaným spoločnosťou MCAE Systems).

Plastový model Masarykovej veže bol vytvorený na 3D tlačiarni MakerBot Replicator Z18 z biologicky rozložiteľného materiálu PLA. Vďaka výrobe z rastlinnej biomasy (kukuričný škrob) a prírodnej látky (napr. celulózy) je tento materiál zdravotne nezávadný a je možné ho ekologicky zlikvidovať bez zaťažovania životného prostredia. Celý model je tlačený z PLA plastu farby BEIGE, s hrúbkou tlačeného vlákna 1,75 ±0,05 mm. Kvôli rozmerom 3D tlačiarne, ktoré sú 305 x 305 x 457 mm bola Masarykova veža tlačená po častiach, konkrétne išlo o 8 dielov. 3D tlač celého modelu (všetkých jeho dielov) trvala 267 hodín.

Stredná priemyselná škola kamenárska a sochárska sa nachádza v Hořicích v Podkrkonoší a patrí medzi najstaršie inštitúcie v Európe. Technologické možnosti, ktorými z hľadiska výučby disponuje, sú v dnešných podmienkach unikátne.

Spoločnosť MCAE Systems so školou úzko spolupracuje už niekoľko rokov. Počas tejto doby škole dodala kompletnú zostavu špičkových zariadení z oblasti 3D digitálnych technológií: 3D skener (ATOS Compact Scan s rozlíšením 5 megapixelov), dve 3D tlačiarne (Fortus 250mc + MakerBot Replicator Z18), softvér pre 3D modelovanie (FreeForm Modeling vrátane haptickej paže Phantom) aj robotické pracovisko pre obrábanie kameňa riadené CAD/CAM softvérom Tebis. Škola tak má k dispozícii nástroje na skenovanie, modelovanie vo virtuálnom svete a obrábanie zložitých tvarov v skutočnom priestore.

Veľmi vysoká presnosť skenera ATOS umožňuje merať deformácie objektov, úbytky hmoty skulptúr, zaznamenávať detaily pre identifikáciu originálov v stotinách mm a pod. Pracovisko pre 3D modelovanie umožnuje sochárovi virtuálne modelovať priamo v priestore zložité tvary. Deje sa tak prostredníctvom dotykovej paže, ktorá je schopná navodiť pocit odporu virtuálnej hmoty (napr. hliny) na ovládajúcu ruku.

Robotické pracovisko sa skladá z robota KUKA KR 210, pevného a rotačného stola, a výkonného CAD/CAM softvéru Tebis na obrábanie veľkoobjemových dát a modelov. Robotické rameno, pre svoju kinematiku pohybu, znamená zásadnú inováciu v možnostiach obrábania zložitých tvarov v priestore. Pracuje v 7 osiach v systéme sférických alebo cylindrických súradníc. Rameno má na poslednom prvku (ekvivalentné je ľudskému zápästiu) vreteno, ktoré nesie príslušný rotačný nástroj. Technológiu 3D tlače študenti využívajú na vytváranie priestorových objektov – od kontroly 3D modelu cez prípravu súborov na tlač, rezanie modelu a úpravu rozmerov až po samotnú 3D tlač. Získavajú tak neoceniteľné skúsenosti s digitálnym sochárstvom.

Rozhľadňa Masarykova veža samostatnosti, umiestnená priamo nad mestom na hrebeni Hořického chlumu vo výške 408 m n. m., je zďaleka viditeľnou dominantou mesta Hořice. Jej základný kameň bol položený 10. 7. 1926 za prítomnosti T. G. Masaryka. Podľa pôvodného projektu mala byť veža vysoká 40 metrov, v roku 1938 sa však výstavba zastavila na výške 25 metrov. V roku 2017 prejavila horická radnica záujem o dokončenie rozhľadne podľa pôvodného plánu arch. Františka Blažka, t. j. navýšiť vežu o ďalších 15 metrov. Na vrchole Masarykovej veže by tak mala vzniknúť zasklená ochodza a nad ňou vo výške 37 metrov vonkajšia vyhliadka. Rada mesta oslovila Strednú priemyselnú školu kamenársku a sochársku v Hořicích dopytom na zhotovenie modelu zamýšľanej dostavby Masarykovej veže k príležitosti 100. výročia založenia Českej republiky (2018).