Vyhľadať
Close this search box.

Výučba 3D tlače na prvom stupni základnej školy

Dostupná 3D tlač do škôl? Žiadny problém, ani do tých menších. Základná škola v Moravských Kníniciach je síce menšia, ale o to má nadšenejší tím učiteľov pre nové technológie. Žiaci zo všetkých piatich tried sa učia, ako pracovať s 3D tlačiarňou MakerBot Sketch.

Začiatky s 3D tlačiarňou MakerBot Sketch boli pre pani učiteľku Mgr. Alenu Packovú síce ťažšie a mnohokrát nasledovali skúšky typu „pokus omyl“, ale nakoniec sa zadarilo a 3D tlačiareň už obsluhuje s úsmevom.

3D tlačiareň MakerBot Sketch majú na základnej škole v Moravských Kníniciach od júna 2021 a v posledných mesiacoch s ňou aktívne pracujú od 1. až po 5. triedu. Ako samé učiteľky popisujú, ich škola je malá, s domácou atmosférou a nechcú robiť medzi triedami rozdiely. Preto sa snažia do 3D tlače zapojiť všetky triedy.

3D tlač na škole začala stiahnutím modelov z databázy Thingiverse a ladením práce v softvéri MakerBot Print. To sa ukázalo ako jedna zo zložitejších vecí, ktorú však časom prekonali. Po počiatočnom zaučení nasledovala už práca so samotnou tlačou. Riaditeľka školy Mgr. Hana Burianová prišla s nápadom na projekt, v ktorom hrajú hlavnú rolu dinosaury. Žiaci mali pripravený kompletný program – zúčastnili sa premietania filmu o dinosauroch v 3D a po projekcii každý dostal vytlačeného dinosaura z 3D tlačiarne.

Technická výučba 3D tlače namiesto bežného predmetu praktickej činnosti

Riaditeľka Hana Burianová chcela nadviazať na tradíciu projektu „Technické škôlky“, kde sa už malé deti učia, že technológie sú viac než len mobilný telefón a hranie hier, ale že môžu slúžiť aj ako ďalší vzdelávací a interaktívny nástroj. Doplnila tak bežný predmet praktickej činnosti výučbou nových technológií.

Pani učiteľka Alena Packová považuje za hlavné výhody to, že 3D tlačiareň MakerBot Sketch je malá a kompaktná. Ich škola nie je príliš veľká a nemajú 3D tlačiareň priamo umiestnenú v samostatnej učebni. Preto vidia výhodu v tom, že je možné si 3D tlačiareň premiestniť podľa potrieb a vziať si ju do akejkoľvek triedy. Ako ďalšiu výhodu spomína to, že je 3D tlačiareň zakrytovaná, a teda pri tlači nemôže dôjsť k žiadnemu úrazu. Jej jednoduchá obsluha je vhodná aj pre začiatočníkov.

Doteraz si už žiaci mohli vytlačiť logo školy alebo znak obce  Moravské Knínice, ktorý si následne vymaľovali farbami. Ako ďalší projekt už majú naplánovanú 3D tlač slimákov, ktoré si tiež vyfarbia a budú na ne postupne lepiť prázdne slimačie ulity, ktoré si nájdu počas prechádzky vonku.

Deti si navyše veľmi obľúbili pestré farby filamentov, predovšetkým zelenú, ktorá je vhodná na tlač dinosaurov. 3D tlačiareň je tiež zapojená do tlače vyučovacích materiálov, ako je napríklad 3D tlač veľkých písmen pre prvú triedu.

Škola má teraz 58 žiakov, v budúcom roku ich bude okolo 70 a všetci sa už tešia, kedy sa zoznámia s 3D tlačou, pretože sa škola plánuje zapojiť do výzvy Digitalizácia škôl, ktorá ich mala podporiť v nákupe tlačiarne.