Rekonštrukcia CAD modelu plaváka katamaránu

Reverzné inžinierstvo je jednou z našich služieb ponúkaných na mieru. Naše ucelené riešenie spája 3D skenovanie a následné vytvorenie CAD modelu v profesionálnom CAD/CAM softvéri Tebis.

reverzné inžinierstvo katamarán

Máme za sebou veľa bežných i netradičných zákaziek na projektoch z najrôznejších oblastí. Takže po oslovení špecialistami zo spoločnosti diagram-ING a INDEPENDENT CATAMARAN, či by sme sa nepodieľali na rekonštrukcii modelu ručne vyrobeného prototypu plaváku katamaránu, sme išli do toho.

Fotogrametrický systém TRITOP  pre snímanie presných 3D súradnicových bodov na trojrozmerných objektoch, ktoré potom slúžia ako referenčné body pri plošnom skenovaní 3D optickým meracím systémom  ATOS Compact Scan . Samotný skener je veľmi ľahký, takže s ním môžete jednoducho pracovať aj v sťažených podmienkach, kde nie je veľa priestoru, tak ako to bolo vo vnútri plaváka, kde technici vykonávali digitalizáciu interiéru.

Samotné meranie bolo vďaka použitým meracím systémom rýchle a zabralo technikom 8 hodín.

Výroba foriem pomocou 3D technológií

katamarán případová studie mcae

Po naskenovaní dát nasledovalo niekoľko dní práce v špičkovom  softvéri Tebis, kde v module pre Reverse Engineering špecialisti pracovali so skenmi s veľkosťou desiatok miliónov bodov. Výsledné trojuholníkové siete z rôznych oblastí sa museli spojiť a upraviť tak, aby bol výsledný model symetrický. Na takto pripravenej sieti sa modelovali a vyhladzovali CAD plochy, na čo je Tebis ideálny nástroj. CAD dáta spoločnosť využila na vytvorenie foriem pre opakovanú výrobu karbónového plaváku katamaránu.

Spoločnosť si tak vďaka tomu ušetrila veľa hodín náročnej manuálnej práce pri príprave opakovanej výroby, ktorú by inak museli riešiť tradičným výrobným postupom, teda cestou ručnej výroby. Spoločne  sme tak vytvorili rýchle a efektívne riešenie, vďaka ktorému má spoločnosť digitalizované dáta pre stavbu a ďalší vývoj katamaránu IC36.