Skenovanie a reverzné inžinierstvo v leteckej technike

Americký start-up WheelTug za svoju dobu pôsobenia na trhu dokázal, že sa nebojí inovácií. Počas krátkej doby si vybudoval renomé v leteckom priemysle, takže sme boli radi, keď sa na nás WheelTug obrátil, aby sme pre neho zaistili skenovanie a reverzné inžinierstvo.

Systém WheelTug umožňuje lietadlám rolovania vpred a vzad bez ťahače a hlavných motorov, takže lietadlo nemusí zbytočne štartovať motor (čím ušetria jednak motory a jednak palivo) a nie je potrebné vyťažovať ďalší personál, ktorý by musel zabezpečiť odtiahnutie. Jadrom systému Wheel Tug je špeciálny elektromotor, ktorý práve tieto dve náročné veci vyrieši jednoducho.

Systém WheelTug umožňuje lietadlám rolovania vpred a vzad bez ťahače a hlavných motorov, takže lietadlo nemusí zbytočne štartovať motor (čím ušetria jednak motory a jednak palivo) a nie je potrebné vyťažovať ďalší personál, ktorý by musel zabezpečiť odtiahnutie. Jadrom systému Wheel Tug je špeciálny elektromotor, ktorý práve tieto dve náročné veci vyrieši jednoducho.

Kooperácia na Boeingu 737NG

Podvozková šachta pri skenovaní

Naša spoločnosť MCAE Systems pripravila CAD model prednej časti Boeingu 737NG s podvozkovú šachtou pre počítačové simulácie potrebné pre certifikáciu systému. Tieto simulácie vykonávala firma Stirling Dynamics, ktorá s firmou WheelTug dlhodobo spolupracuje na vývoji celého systému. Skenovanie podvozku sme rozdelili medzi našu spoločnosť MCAE Systems a firmu Capture 3D v USA. Náš technik naskenoval vnútorná časť podvozku profesionálnym systémom ATOS 5od nemeckej spoločnosti GOM, ktorú v Českej republike zastupujeme už od roku 1998. Toto meracie zariadenie je ideálne pre meranie, ako malých dielov, tak i veľkoobjemových objektov. ATOS 5 je určený práve pre najnáročnejšie metrologické aplikácie z leteckého alebo automobilového priemyslu. Tieto priemyselné 3D skenery vynikajú svojou rýchlosťou a presnosťou merania.

O naskenovaní vonkajších častí sa postaral distribútor skenerov GOM v USA, firma Capture 3D.

Rekonštrukcia CAD modelu podvozkovej šachty

Skeny zhotovené v USA a Českej republike naši špecialisti spojili, čím vznikli modely o celkovom dátovom objeme 15 GB, ktoré majú desiatky miliónov trojuholníkov.

Na tejto digitálnej kópii prednej časti lietadla vytvorili technici reverzným inžinierstvom CAD modely nevyhnutné pre počítačové simulácie. Celá náročná operácia trvala niekoľko týždňov a výsledkom bol CAD model zostavený z 620 dielov (telies), obsahujúci 27800 CAD plôch o celkovej veľkosti 204 MB. Presnosť celej operácie je vďaka špičkovej technike v poriadku milimetrov. Celé reverzné inžinierstvo bolo vytvorené s pomocou profesionálneho softvéru TEBIS , ktorý zjednodušuje spôsob vytvárania kvalitných CAD plôch.

Rekonštrukcia CAD modelu podvozkovej šachty v bodoch: