Vyhľadať
Close this search box.

3D frézovanie pre hrubovanie a dokončovanie

Spoľahlivá a efektívna cesta k prvotriednym povrchom

Stratégia 3D frézovania je možné použiť na vytvorenie 3-osových a 3+2-osých NC programov pre hrubovanie, dokončovanie a obrábanie zvyškového materiálu. Počas výpočtu môžete zabrániť kolíziám. Nástroj sa napríklad automaticky vyhne kolíziám alebo zmenší rizikové oblasti v závislosti od aplikácie. V spojení s presnými simulačnými technológiami a NC dráhami s vyváženým nastavením sklonu sa generujú optimálne dráhy prejazdov pri 3D frézovaní.

Špičkový výkon

Využite čo najlepšie moderné, vysoko výkonné nástroje a ťažte z ich maximálnej rýchlosti a životnosti.

Užívateľsky prívetivý

Komfort vďaka kombinácii technológie šablón Tebis a procesných knižníc Tebis.

Vysoká kvalita povrchu

Použite Tebis na frézovanie priamo na plochách a na presnú kontrolu rozloženia NC bodov.

Najdôležitejšia stratégia pre 3D frézovanie

Priame 3D frézovanie na plochách
Automatické hrubovanie rovinných plôch
Presné zohľadnenie zvyškového materiálu so sledovaním úberu materiálu
Zohľadnenie polotovarov od začiatku do konca
Ekvidistantné 3D dokončovanie
Výškovo triedené obrábanie kútov
Hrubovanie v rovinách, ochrana nástrojov
Čiastočne orientované krivkové frézovanie
Automatizované obrábanie rebier a drážok

Zabráňte zbytočným prejazdom počas hrubovania

Môžete rýchlo a ľahko definovať ľubovoľné polotovary. Materiál je možné obrábať z rôznych smerov náklonu, čo podstatne zníži výpočtovú náročnosť. Polotovar sa aktualizuje a odovzdáva nasledujúcu operáciu obrábania – aktualizácia sa vždy vykonáva s ohľadom na skutočnú geometriu frézy. Softvér bezpečne a spoľahlivo frézuje iba tam, kde je zvyškový materiál.

Tebis používa rôzne možnosti pre zaobchádzanie s plným rezom a zamedzenie rezu s plným opásaním nástroja v 3D frézovaní – v závislosti od situácie sú oblasti plného rezu obrobené trochoidálne alebo je rozloženie dráhy automaticky prispôsobené geometrii bez obrábania plného rezu. Tento postup je optimálny pre adaptívne hrubovanie s HPC frézami. Všetky rozvrhnutia dráhy sú tiež automaticky vyhladené, čo umožňuje ďalšiu optimalizáciu rýchlosti posuvu.

Efektívne obrábanie rovinných plôch

Obrábanie rovinných plôch dielu po kalení s menším prídavkom materiálu je obvykle nákladovo efektívnejšie ako obrábanie nerovinných plôch. V tomto kroku je možné potom použiť špeciálne typy nástrojov, ako sú frézy s britovými doštičkami veľkého priemeru. Tebis ponúka funkciu, ktorá automaticky rozpozná čisto rovinné oblasti na vybraných plochách súčasti bez nutnosti ďalšieho delenia súčasti.

Dokončovanie pre najlepšiu kvalitu povrchu

Stratégia Tebisu pre optimalizovaný 3D krok zaisťuje rovnomerný prísuv na povrchu pri 3D frézovaní plochých aj strmých plôch. Súčasť je automaticky rozdelená podľa nastavených rozsahov sklonu, z ktorých každý je možné obrábať pomocou špeciálnych stratégií a nástrojov. To je najlepší predpoklad pre automatizované NC programovanie v spojení s technológiou šablón Tebis.

Vysoko kvalitné dráhy nástroja: HSC rozdelenie bodov optimálne rozloží NC body na povrchu súčasti. Rozloženie bodov je možné ovplyvniť tak, aby výstupné dráhy nástroja presne zodpovedali riadiacemu systému stroja. Ďalšia výhoda: môžete frézovať priamo na plochách bez toho, aby ste potrebovali náhradný polygonálny model.

Presné určenie oblastí frézovania: v Tebise sa obrys virtuálneho nástroja presne zhoduje s obrysom skutočne použitého nástroja. Môžete tak optimálne využiť potenciál vašich HFC fréz aj na preddokončovanie.

Geometria so strmými bočnými plochami, rovnými plochami dna, a zaoblením hore a pri dne – ako sú rebrá a drážky – je možné obrábať automaticky as rovnomerným krokom, 3osým Z konštantným obrábaním – bez výjazdov a bez ďalšieho konštrukčného úsilia.

Optimalizovaný 3D krokový prísuv pre 3D frézovanie
Rozdelenie bodov HSC...
...riadené pre váš konkrétny stroj
cam frézování tebis

Dráhové a výškovo orientované obrábanie zvyškového materiálu

Pre 3D frézovanie sú k dispozícii špeciálne stratégie zvyškové obrábanie v závislosti od úlohy, napríklad pre oblasti zaoblenia alebo zložitých dutín. NC programy orientované na dráhu a výšku skracujú dobu chodu stroja. Výhodou je aj presný výpočet frézovaných plôch pri obrábaní zvyškového materiálu.

cam frézování tebis

Obrábanie podrezania v jedinom ustavení

Pri viacstrannom obrábaní podrezaných plôch môžete súčasť kompletne obrobiť pomocou kotúčových a guľových fréz v jedinom upnutí. Dosiahnete tak veľmi vysokú kvalitu povrchu pri použití najkratších možných nástrojov.

Rýchle vytváranie NC programov s kontrolou kolízií

Tebis automaticky detekuje potenciálne kolízie počas NC výpočtu. Široká škála riešení pre zamedzenie kolízií je optimalizovaná pre konkrétne situácie.

Zmenšenie oblasti zohľadňujúcej skutočnú geometriu hlavy

V prípade potenciálnych kolízií s hlavou stroja sú frézované oblasti automaticky zmenšené alebo vylúčené z obrábania. Môžete tak zvýšiť spoľahlivosť procesu a pre každú úlohu používať najkratšie možné nástroje – a tým zaistiť optimálne rezné podmienky.

Licencia “Programming with Virtual Machine (Programovanie s virtuálnym strojom)” umožňuje tiež interaktívne natáčanie hlavy alebo stola okolo osi C v závislosti na kinematike stroja. Táto výhoda je obzvlášť významná pre asymetrické hlavy: s vybraným nástrojom je odoberané maximum možného materiálu, takže nedochádza k tvorbe zvyškového materiálu. Interaktívne natočenie je okamžite započítané do zmenšenia oblasti.

cam frézování tebis
Maximálny možný úber materiálu s pevnou C osou
cam frézování tebis
Pri otočení osi C sa odoberie podstatne viac materiálu
cam frézování tebis

5-osé súvislé frézovanie s vyhýbaním

Kolíziám držiaka nástroja so súčasťou v 3+2osých NC programoch je možné tiež zabrániť automatickým 5-osým súvislým obrábaním, ktoré umožnia špičkovo obrábať elektródy alebo súčasti s hlbokými dutinami pomocou krátkych nástrojov.

cam frézování tebis

Indexované zvyškové obrábanie

Programy indexovaných zvyškových obrábaní je možné tiež vypočítať úplne automaticky. Tým sa skracuje doba obrábania na stroji a dosahuje sa lepšia kvalita povrchu.

cam 3D frézování tebis

Veľká flexibilita vďaka interaktívnemu rozhraniu

Ďalšia výhoda: smer náklonu je možné interaktívne nastaviť, čo umožňuje zachovať flexibilitu aj napriek vysokému stupňu automatizácie.