Vyhľadať
Close this search box.

5osé frézovanie

Jednoduchá, rýchla a spoľahlivá výroba 3D povrchov

5osé súvislé frézovanie rýchlo a efektívne vytvára vysoko kvalitné povrchy na rozdiel od iných metód frézovania. Tebis vám umožní plne využiť potenciál vašich drahých, vysoko výkonných obrábacích strojov: pre všetky operácie viacosového obrábania je možné jednoducho plánovať a vypočítať bezkolizné programy. Automaticky sa generujú homogénne dráhy nástrojov s nízkym opotrebovaním a kontrolou smeru náklonu.

Jednoduché

Integrovaná technológia šablón
Funkcia pre špeciálne výrobné úlohy
Frézovanie medzi vektormi
Interaktívna optimalizácia smeru náklonu nástroja
Integrované všetky stratégie hrubovania a dokončovania

Rýchle

Kombinácia ľubovoľných typov obrábania podľa potreby
Optimálna podpora pre moderné, vysoko výkonné frézy
Obrábanie viacerých povrchov v jednom priechode bez výjazdov

Spoľahlivé

NC programy s kompletnou kontrolou kolízií
Pre všetky frézky vrátane robotov

Súvislé 5osé funkcie pre špeciálne výrobné úlohy

NC programovanie frézovacích dráh pre súvislé 5osé frézovanie je v Tebise jednoduché: do značnej miery pripomína 3D programovanie. Programátori v Tebise, ktorí predtým vytvárali 3osé dráhy nástroja, sa tiež veľmi rýchlo naučia programovať 5osé frézovacie programy.

Tebis obsahuje viac funkcií pre programovanie dráh nástrojov na súvislé 5osé frézovanie. Každá funkcia je prispôsobená špeciálnym obrábacím úlohám a obsahuje iba tie parametre, ktoré sú skutočne potrebné.

Frézovanie krivky: čelné a bočné frézovanie kriviek
Viacosé gravírovanie
Viacosové odihlovanie
Hrubovanie kontúr: 5osé bočné hrubovanie rovinných a konštantne zakrivených bočných plôch
Dokončovanie kontúr: 5osé bočné dokončovanie rovinných a konštantne zakrivených bočných plôch
Hrubovanie povrchov: adaptívne alebo kontúrovo paralelné hrubovanie voľných povrchov
Dokončovacie plochy: HSC frézovanie s guľovými frézami
Frézovanie čelných plôch: HSC frézovanie jednoduchých a zložitých povrchov voľného tvaru s nábehovým uhlom
Bočné frézovanie plôch: 5osé frézovanie zložitých voľných plôch
Hrubovanie vreciek: adaptívne alebo kontúrovo paralelné hrubovanie voľných vreciek
Radiálne hrubovanie: hrubovanie rotačných súčastí

5osé súvislé obrábanie vychádza z 3+2osého obrábania

Pri 5osom súvislom frézovaní s vyhýbaním môžete bez väčšej námahy generovať 3+2osé NC programy bez špecifického uhla naklonenia pre jednotlivé oblasti frézovania. Následná konverzia na programy pre 5osé súvislé frézovanie sa vykoná automaticky. Uhol odklonu nástroja je pri tomto procese optimalizovaný s ohľadom na kinematiku stroja.

Frézovanie s vyhnutím je vhodné najmä na zamedzenie kolíziípri 5osom súvislom frézovaníkolízie držiaka nástroja s dielom detekované už počas výpočtu dráhy a automaticky vylúčené. Môžeme tak dosiahnuť výborné výsledky pri obrábaní elektród a dielov s hlbokými dutinami s čo najkratšími nástrojmi.

Túto funkciu môžete s dobrými výsledkami implementovať aj v iných oblastiach, nielen v oblasti zamedzenia kolízií. V špecifických oblastiach dielov – ako sú plochy voľného tvaru vo viditeľnej oblasti, kde obrábanie vyžaduje častú zmenu orientácie – obrábanie s pevnými uhlami odklonu nástroja často negatívne ovplyvňuje kvalitu povrchu kvôli nepriaznivým rezným podmienkam. Účelným riešením je kompenzácia dynamickými 5osými pohybmi nástroja.

V prípade potreby sa môžete na konci rozhodnúť, či odstránite zvyškový materiál 3+2-osovým obrábaním s polohovanými osami, 5-osým súvislým obrábaním alebo 3-osým indexovaným obrábaním. Tebis robí vysoko presný výpočet zvyšného zvyškového materiálu. V závislosti od situácie obrábania môžete interaktívne polohovať nástroj pomocou polohovaných osí alebo povoliť plne automatický výpočet dráh nástroja pre 5osé súvislé frézovanie.

Obrábanie viacerých povrchov naraz bez odchádzania?

S priamou voľbou povrchu je možné obrábať viac plôch v jednom priechode bez ďalšieho konštrukčného úsilia.

Vyberte viac plôch ...
... a bez ďalších konštrukčných úprav ...
… vykonajte 5osé súvislé obrábanie.

5osé frézovanie medzi vektormi

Zadajte ľubovoľné vektory, medzi ktorými majú byť plochy frézované. Vybrané vektory určujú pohyb nástroja. V prípade potreby môžete počas programovania optimalizovať pohyb nástroja: skontrolujte smer náklonu pomocou integrovaného náhľadu smeru náklonu a interaktívne ho upravte.