Vyhľadať
Close this search box.

5osé laserové rezanie

Offline programovanie zabraňuje zaučeniu a blokovaniu drahého výrobného zariadenia

Tebis vám pomôže zvládnuť výzvy 3D laserového rezania – môžete rýchlo a spoľahlivo vytvárať NC dráhy na rezanie vašich plechových dielov bez ohľadu na to, aká zložitá je geometria. Kolízie s inými oblasťami súčasti, upínacími zariadeniami alebo strojovými komponentmi sú vylúčené. Offline programovanie umožnuje vyhnúť sa zdĺhavému spracovaniu v riadiacom systéme, a tým neproduktívnemu používaniu stroja. Zvýšte svoju produktivitu s NC programovaním v CAD/CAM softvéri Tebis.

Rýchle a spoľahlivé

Rýchlo a spoľahlivo vytvárajte bezkolizné CNC programy

Opravte problémové oblasti

Pred obrábaním odhaľte a opravte všetky problémové oblasti

Krátká doba cyklu

Krátke doby cyklov pri rezaní 3D laserom na stroji

Vysoká kvalita

Vysoká kvalita rezaných dielov

tebis 3D laserové řezání

Súčasne automatizované a flexibilné

Tebis automaticky vypočítava výsledky pre 3D laserové rezanie, ktoré je možné kedykoľvek interaktívne upraviť. Môžete flexibilne nastaviť východiskovú polohu a priestorovú polohu hlavy stroja, rovnako ako oblasti, ktoré majú byť orezané, aj poradie ich obrábania. Vďaka tomu môžete do programovania zapojiť svoje vlastné výrobné znalosti. Ľahko si poradíte aj s odchýlkami medzi CAD dátami a skutočným dielom (odpruženie atď.).

tebis 3D laserové řezání

Analýzy kvality a efektivity

Tebis vás pri interaktívnom programovaní 3D laserového rezania podporuje mnohými analytickými funkciami. Vždy si zachovávame prehľad o uhle a ploche natočenia, uhle lúča a kolíziách. Vďaka tomu je ľahké optimalizovať rotačné pohyby stroja pre rýchle a plynulé obrábanie. Svoje výrobné projekty môžete tiež prispôsobiť obmedzeniam uhla osí a nevyhnutným odvíjacím pohybom stroja.

tebis 3D laserové řezání

Žiadne straty času v dôsledku kolízií

Tebis modeluje všetky vaše výrobné prostriedky na 3D laserové rezanie ako digitálne dvojčatá, takže máte nepretržitý prehľad o celej situácii na stroji. Znamená to, že vám nikdy neunikne žiadna kolízia hlavy stroja s dielom alebo upínacími zariadeniami. Tebis predchádza mnohým kolíziám pomocou automatickej interpolácie. Analýza kolízie je vždy aktualizovaná pri všetkých interaktívnych zmenách v dráhe laserového rezania. Všetky obrábacie operácie sú preto na 5-osových strojoch plánované bezpečne. Strata času a zvýšené náklady v dôsledku kolízií sú minulosťou.

Technológia pre všetky stroje

tebis 3D laserové řezání

Tebis podporuje technické podprogramy, napríklad na prenos rezných parametrov, ako je poloha na zapaľovanie a vypínanie lúča, snímače vzdialenosti, rýchlosť, výkon, šírka lúča a zloženie plynu do NC programu. Do NC programu je možné tiež integrovať príkazy PLC, napríklad zmenu polohy upínacieho systému. Vďaka tomu môžete vytvárať kompletné CNC programy pre 3D laserové rezanie pre všetky svoje stroje pomocou vlastných technologických parametrov špecifických strong pre vašu firmu.

tebis 3D laserové řezání

Rýchlo dosiahnite svoje ciele pomocou tvarových prvkov

Štandardné tvarové prvky, ako sú diery, drážky, obdĺžniky, trojuholníky, päťuholníky, šesťuholníky a kľúčové dierky sú automaticky detekované. Vaša výhoda: tieto geometrické štandardy sú exportované ako podprogramy do NC programu. Vďaka tomu môže riadiaci systém a 5-osový stroj pracovať cielenejšie a efektívnejšie.

tebis 3D laserové řezání

Upravte existujúce obrábacie operácie

Vaše obrábacie operácie sú uložené so všetkými úpravami a individuálnymi nastaveniami v správe výrobného postupu NCJob. Pomocou transformačných funkcií z nich môžete ľahko a rýchlo generovať NC programy pre 3D laserové rezanie obrobkov so zrkadlovou symetriou. Kinematické limity stroja sú priebežne monitorované.

Pokiaľ máte už z minulosti programy pre laserové rezanie, pre ktoré neexistujú CAD/CAM dáta, softvér Tebis ponúka možnosti. Reverzné procesory môžu v niekoľkých krokoch transformovať NC dáta späť na NCJoby pre ďalší vývoj. To isté platí pre všetky zmeny, ktoré ste vykonali v CNC riadiacom systéme v NC programe pre 3D laserové rezanie.