Vyhľadať
Close this search box.

CNC vŕtanie a frézovanie

Rýchlejšie ako na stroji: programovanie jednoduchých aj zložitých otvorov

Pomocou softvéru Tebis môžete programovať všetky druhy otvorov – vrátane stredenia, zahlbovania, vystružovania, rezania závitov, frézovania závitov a frézovania presných otvorov – priamo na CAM pracovnej stanici namiesto v riadiacom systéme. V softvéri môžu byť zastúpené aj jednotlivé riadiace cykly.

Môžete vytvárať štandardizované NC programy pomocou šablón a technológie Tebis feature: dokonalý úvod do automatizovanej výroby. Feature sú geometrické šablóny pre štandardizované výrobné objekty, ako sú otvory, tolerované otvory, rovinné plochy a vrecká, ktoré sú prepojené so zodpovedajúcou výrobným postupom. Feature môžete tiež ľahko prenášať z iných konštrukčných programov prostredníctvom priamych rozhraní. Alternatívne možno geometrie pre CNC vŕtanie programovať bez automatizácie pomocou jednotlivých funkcií. Chránené plochy sa zohľadňujú pre najkratšie možné prejazdy.

Ďalšia výhoda: 2D geometriilze do Tebisu jednoducho importovať na základe výkresovej dokumentácie.

Komplexný systém

Od jednoduchého vŕtania až po kompletné viacstranné obrábanie s krátkymi dráhami prejazdov

Ľahko automatizovateľný

Rovnaké štandardy pre všetky operácie s vysokou flexibilitou

Prehľad funkcií

CAM Standardní vrtání

CNC vŕtanie

Tebis má všetkyfunkcie, ktoré potrebujete pre CNC vŕtanie, vŕtanie s lámaním a odstraňovanie triesok, zahlbovanie, vystružovanie a vyvŕtanie lícovaných otvorov, a na vŕtanie alebo frézovanie závitov. V rámci jedného NC programu je možné viacstranné kompletné obrábanie, vrátane kontroly kolízií a optimalizovaných odchodov.

CAM Standardní vrtání

CNC vŕtanie frézovaním

Funkcie na vŕtanie frézovaním sú prispôsobené všetkým typom otvorov a kruhových vreciek. Operácie vŕtania a frézovania je možné jednoducho kombinovať: napríklad môžete rýchlo predvŕtať a potom obrábať zostávajúci materiál frézovaním. Tieto geometrie je možné obrábať na špirálových alebo skrutkových dráhach pre dlhšiu životnosť nástroja.

CAM Standardní vrtání

Spätné obrábanie

Všetky funkcie pre CNC vŕtanie a CNC vŕtanie frézovaním sú k dispozícii aj pre spätné vyvŕtanie a spätné frézovanie. To umožňuje kompletizáciu dielov v jedinom ustavení.