Vyhľadať
Close this search box.

Elektroerozívne drôtové rezanie

Od CAD modelu po program rezania – rýchle, spoľahlivé a optimalizované

Tebis disponuje funkciami elektroerozívneho drôtového rezania pre presne vyrábané diely s veľmi zložitou geometriou, maximálnymi požiadavkami na kvalitu a najmenšími polomermi rohov: napríklad súčasti vo výrobe zápustiek a foriem av lekárskom a leteckom priemysle. Tebis používa funkcie elektroerozívneho drôtového rezania v integrovanom prostredí NC programovania DCAMCUT Expert na generovanie NC programov testovaných na kolízie pre 4osé drôtové rezanie.

Jednoduché

Rýchle, štandardizované a automatizované NC programovanie

Spoľahlivé

Maximálna spoľahlivosť a vyššia produktivita na stroji

Praktické

Využite plnú kapacitu ovládacích prvkov stroja

Komplexné

Optimálne využitie strojov s prídavnými otočnými/sklopnými stolmi

tebis Elektroerozivní drátové řezání EDM

Funkcie

DCAMCUT Expert rozpozná vaše kontúry elektroerozívneho obrábania v 3D dátach ľubovoľnej veľkosti úplne automaticky. Jedinečná technológia NC procesora kontroluje každý váš programovací krok počas tvorby a pred výstupom NC programu. Softvér zohľadňuje kapacitu vašich strojov, aby sa predišlo zbytočnej práci na riadiacom systéme. Na základe šablón a technologických databáz sú generované rezné dráhy a odpadové rezy, rovnako ako aktualizovaný model obrobku. Na to slúžia výkonné NC stratégie a optimalizované uvoľňovacie cykly. Môžete simulovať vypočítané NC programy pre vybraný stroj, zistiť odpadávajúce diely a vytvoriť NC dokumentáciu.

tebis Elektroerozivní drátové řezání EDM

Elektroerozívne drôtové rezanie

Elektroerozívne drôtové rezanie je možné rozšíriť o mnoho produktívnych možností pre obzvlášť náročné aplikácie. Patrí medzi ne indexované viacosé obrábanie, súvislé viacosé obrábanie a upgrade NC procesora a simulácia úberu materiálu pre viacosé obrábanie – až po erozívne brúsenie. Potenciál vašich strojov môžete optimálne využiť pomocou prídavných otočných a naklápacích stolov.