Vyhľadať
Close this search box.

Frézy s kruhovými segmentmi pre rýchlejšie dokončovanie a preddokončovanie

Hladké povrchy s veľkými rozostupmi medzi dráhami

Pri frézach s kruhovými segmentmi – známe tiež ako súdčekové frézy – sú polomery v rezných oblastiach výrazne väčšie ako pri bežných guľových frézach. Sú to moderné, mimoriadne výkonné nástroje na vysoko efektívne preddokončovanie a dokončovanie rovinných a voľných plôch. Pomocou výrazne väčších vzdialeností medzi dráhami je dosiahnutá rovnaká drsnosť povrchu na súčasti, čo výrazne skracuje dobu obrábania pri dosiahnutí vynikajúcej kvality povrchu.

V tomto príklade majú frézy s kruhovými segmentmi a guľové frézy rovnaký priemer 10 mm. Fréza s kruhovými segmentmi má však polomer v oblasti rezu 250 mm, zatiaľ čo guľová fréza má polomer iba 5 mm.

Porovnanie obrábania frézami s kruhovými segmentmi a guľovými frézami

Efektívne

Úspora času viac ako 80 %

Univerzálna

Podpora všetkých typov fréz s kruhovými segmentmi

Komplexné

Pre 3osé obrábanie s naklápaním a 5osé súvislé obrábanie

Pre všetky typy fréz s kruhovými segmentmi

Aký typ frézy s kruhovými segmentmi je najvhodnejší na dokončovanie úplne závisí od konkrétnej výrobnej úlohy. Významná výhoda softvéru Tebis: môžete priamo importovať väčšinu nástrojov výrobcov so zodpovedajúcimi obrysmi. Prostredníctvom parametrov alebo kriviek je možné tiež ľahko a rýchlo vytvárať všetky geometrie nástrojov a reprezentovať ich v knižnici nástrojov v pomere 1:1. Zostanete tak úplne flexibilní.

Polomery pre frézy kruhových segmentov s kužeľovou, oválnou, valcovou a šošovkovitou geometriou

Vytvorenie geometrií nástroja s parametrami a určenie optimálneho kontaktného bodu

Praktický príklad pre rôzne výrobné situácie

Optimálne pre 3osé a 5osé obrábanie

Frézy s kruhovými segmentmi sú vhodné ako pre 3osové obrábanie s naklápaním, tak aj pre 5osé súvislé obrábanie. Pri 5osom obrábaní s Tebisom získate výhodu dvojnásobnej rýchlosti: bez ďalšieho konštrukčného úsilia môžete jednoduchým kliknutím myši vybrať viac plôch a obrábať ich vysoko výkonnými frézami s kruhovými segmentmi.

3osé obrábanie s naklápaním fréz s kruhovými segmentmi

Bočné frézovanie pomocou fréz s kruhovými segmentmi

5osé simultánne obrábanie s frézami kruhových segmentov

Automatické určenie optimálneho smeru náklonu vo viacosých stratégiách predchádza kolíziám