Vyhľadať
Close this search box.

Vysoko účinné HPC frézovanie

Vysoko výkonné rezanie (HPC) pre maximálny objem úberu materiálu

Cieľom každej hrubovacej operácie je odobrať čo najviac materiálu v čo najkratšom čase. Pre frézu je to obrovská záťažová skúška, ktorá často končí v plnom reze. Tebis preto využíva možnosti ako na obrábanie s plným rezom, tak na zamedzenie plného rezu (tzn. redukciu plného opásania nástroja). Pri obrábaní s plným rezom sa automaticky zníži rýchlosť posuvu alebo sa oblasti plného rezu obrábajú trochoidálne. V režime zamedzenia plného rezu sa usporiadanie dráhy automaticky prispôsobí geometrii bez plného opásania nástroja.

Zamedzenie plného rezu  sa používa pri adaptívnom hrubovaní. Tu na tom skutočne záleží: v porovnaní s konvenčným hrubovaním dosahujú špeciálne HPC frézy extrémne vysoké rýchlosti úberu materiálu pri konštantných rezných podmienkach s vyššími reznými rýchlosťami a posuvmi, menšími bočnými prísuvmi a veľkými hĺbkami rezu – ľahko tak možno dosiahnuť úsporu času cez 60 %. Adaptívne hrubovacie stratégie pre HPC frézovanie sú vhodné najmä pre diely s mnohými hlbokými dutinami. Týmto spôsobom sa dajú veľmi ľahko obrábať tvrdé materiály.

Vysoko efektívne

Optimalizácia rýchlosti posuvu a dráh
Dlhšia doba prevádzky stroja
Možnosť obrábania pendlovaním

Komplexné

Monitorovanie polotovaru naprieč obrábacími operáciami

Ochrana materiálu nástroja

Dlhá životnosť nástroja

Pre 2,5D, 3D a 5osé obrábanie

Adaptívne trochoidné stratégie hrubovania je možné v softvéri Tebis implementovať v 2.5D, 3D a 5osých obrábacích operáciách. Nástroj je možné rýchlo premiestniť aj pri vysokých rýchlostiach posuvu. Integrovaný prenos polotovaru umožňuje jednoduchú kombináciu všetkých frézovacích operácií.

2,5D HPC hrubovanie
3D HPC hrubovanie
5osé simultánne HPC hrubovanie

Integrované dohrubovanie pre ešte lepšie výsledky

Dodatočná voľba “Dohrubovanie hore” umožňuje bez problémov obrábať oblasti zvyškového materiálu s menšou hĺbkou rezu smerom zdola nahor.

Adaptívne alebo trochoidné obrábanie vrecka v jednom kroku…
… zvyškový materiál na stenách vrecka...
... zdola hore