Konstrukce elektrod s CAD průvodcem

Od analýzy dílů až po hotové elektrody se softwarem Tebis

Tebis podporuje celou posloupnost procesu, od návrhu elektrody až po elektroerozivní obrábění pro zkrácení doby průchodu a zvýšení spolehlivosti. Elektrody se používají tam, kde frézování v určitých oblastech formy dosáhne svých limitů. Konstrukce elektrod v software Tebisu podporuje pohodlné vytvoření kompletní elektrody a zbavuje uživatele zdlouhavých rutinních úkolů.

Integrovaný návrh elektrod tvoří základ automatizovaného procesu tvorby elektrod. Spolehlivá analýza vám umožňuje automaticky určit oblasti s erodováním a vyčlenit jiskřící plochy pouhým kliknutím tlačítka. Průvodce vás provede jednotlivými kroky návrhu a dokončí elektrodu. Tebis poskytuje výkonné CAD funkce a knihovny pro dokončení kompletní elektrody.

Automatická analýza

Použijte spolehlivou analýzu k automatickému určení oblastí vhodných pro vyjiskřování

Rychlé výsledky

Sestavte kompletní elektrody libovolné složitosti pomocí průvodce návrhem

Integrované znalosti

Proces tvorby elektrod je zjednodušen přístupem k databázím a knihovnám

Rychle a spolehlivě navrhněte elektrody

Přímo v CAD stromové struktuře můžete vytvářet a spravovat objektově orientované projekty elektrod . Součást a referenční bod jsou v projektu uloženy pouze jednou, takže všechny elektrody v projektu se na ně odkazují. Podmínky pro jednotlivé elektrody můžete podle potřeby interaktivně upravit . Můžete automaticky generovat více geometricky identických elektrod a spojit je do rodiny elektrod.

Automatická detekce oblastí jiskření

Nechte Tebis automaticky zobrazit oblasti, které je třeba po frézování erodovat, abychom mohli  návrhout elektrody. Analýza vychází z nejmenšího použitého nástroje použitého při frézování. Můžete automaticky určit oblasti erodující označené prostřednictvím barevných kódů znázorňující zbytkovou tloušťku materiálu: Červená barva označuje velké množství a zelená malé množství. Můžete také analyzovat díl vůči elektrodám, které již byly navrženy.

Extrahování ploch

Požadované plochy se vyjmou jako negativní tvar jedním kliknutím. Na základě toho je možné odvodit další návrh celé geometrie jiskřících ploch.

Odvození jiskřících ploch

Pro kompletní návrh elektrod jsou k dispozici výkonné interaktivní grafické CAD funkce:

  • tangenciální prodloužení
  • omezení
  • zkosení jiskřících ploch

Návrh kompletní elektrody

Návrh elektrody s CAD průvodcem

Pomocí  digitálních dvojčat z knihoven rychle vyberte vhodné držáky a polotovary. Jsou v nich uloženy také důležité konstrukční prvky (Feature). Vhodný držák a polotovar pro elektrodu se vybírá pomocí filtru. Polotovar se automaticky orientuje podle jiskřících ploch.

Návrh elektrody s CAD průvodcem

Průvodce vede uživatele automatizovanou sestavením kompletní elektrody pro elektroerozivní hloubení – včetně kalibračního rámečku, základny, držáku a potřebného polotovaru.

Odeslat poptávku

Přímý kontakt

Volejte (Po–Pá 8–17 hod)
+420 549 128 811

Pište
mcae@mcae.cz