Vyhľadať
Close this search box.

Kontrola kvality

Rýchle, jednoduché a integrované do CAD/CAM

Kontrola kvality je dôležitou súčasťou vášho výrobného reťazca. Komplexné riešenie Tebis vám umožní skontrolovať všetky diely hneď po výrobe. Vďaka štandardizovanej prevádzke od CAD cez CAM až po CAQ v jedinom systéme môžete kontrolu kvality ľahko a rýchlo integrovať do svojich procesov. Či už chcete merať svoje diely pomocou NC riadenia na frézovacích a meracích strojoch, alebo to robiť ručne – Tebis vám poskytne všetky potrebné funkcie. Kvalita výroby. Hneď od začiatku.

Rýchla

Rýchle a pohodlné porovnávanie obrobkov s CAD geometriou

Jednoduchá

Zaistenie kvality pomocou známych obslužných štruktúr Tebis

Integrovaná

Vytvárajte meracie dráhy a kontrolujte kvalitu priamo v dátovej sade Tebisu

Spoľahlivá

Maximálna spoľahlivosť vďaka kontrole kolízií meracích dráh

Prehľad funkcií

Ručne vykonávané meranie

Rýchlo a ľahko zaistíte kvalitu dielov pomocou ručne ovládaných meracích strojov. Ručne ovládané meracie stroje je možné taktiež priamo integrovať do systému Tebis. Po kalibrácii sondy sa výsledky merania zobrazia priamo na meranej geometrii na displeji Tebis. To umožňuje porovnanie cieľ/skutočnosť medzi plánovanou geometriou s hotovým obrobkom.

CNC riadené meracie stroje

Vytvárajte NC meracie dráhy s kontrolou kolízií pre svoje meracie stroje. Meracie sondy a stroje sú simulované v knižniciach ako digitálne dvojčatá, čo umožňuje realistickú kontrolu a simuláciu všetkých pohybov. Meracie dráhy je možné generovať vopred – môžete tak zohľadniť všetky informácie v zvláštnych požiadavkách na kvalitu alebo špeciálne výrobné úlohy. Pokiaľ neprepojíte merací stroj priamo s pracovnou stanicou Tebis, môžete importovať súbor s výsledkami meraní. Tieto analýzy kvality hotových dielov vám umožnia optimálne prepojiť meracie operácie s výrobným procesom.

Dokumentácia

Využijte rôzne metódy zobrazovania a vyhodnocovania výsledkov meraní. Výsledky sú na tento účel okamžite a prehľadne zobrazené v grafike. Môžeme pre vás tiež prispôsobiť protokoly o meraní. Výsledky môžete samozrejme ukladať aj ako štruktúrované súbory na ďalšie spracovanie v iných systémoch.