Vyhľadať
Close this search box.

Laserové kalenie

Špecifické kalenie vysoko namáhaných oblastí – bez dodatočného obrábania

S Tebisom môžete jednoducho vytvárať NC programy pre systémy laserového kalenia. Toto špecifické kalenie vysoko namáhaných oblastí oceľových a oceľoliatinových dielov obvykle nevyžaduje žiadne dodatočné obrábanie. Vďaka tomu môžete dokončiť obrábanie súčastí v nezakalenom stave pri výrobe jednotlivých dielov foriem, zápustiek alebo v strojnej výrobe. Zjednodušuje sa tak výroba strižníkov a razníkov, rezných hrán na ťažniciach a spodných zápustkách. Môžete kaliť presne definované oblasti ako sú vysoko namáhané zaoblenie a oblasti v tvarovacích formách.

Automatizované

Pre zložité geometrie súčastí, s vysokou úrovňou automatizácie so súčasným zachovaním flexibility

Vysoko kvalitné

Trvalo vysoká kvalita a spoľahlivosť vďaka riadeným a štandardizovaným procesom

Presné

Plynulé otočné pohyby pre roboty a stroje

Integrováne

Frézovanie a kalenie v jedinom prostredí

Plne integrované riešenie zahŕňa prípravu výroby a umožňuje automaticky generovať ekvidistantné vodiace krivky. Integrovaná kontrola kolízií potom podporuje jednoduchý a intuitívny výpočet NC programov pre laserové kaliace systémy. Môžete riadiť zložité stroje a roboty až s ôsmimi osami. Geometria lúča a technologické dáta, ako je materiál, výkon lasera, teplota a hĺbka kalenia, je možné efektívne spravovať. Geometria 3D lúča lasera je automaticky vedená tangenciálne a je zamedzené dvojitému kaleniu. Smer náklonu kaliaceho lúča však môžete definovať a vykonávať automatickú alebo manuálnu interpoláciu.