Vyhľadať
Close this search box.

Meranie v procese obrábania

Spoľahlivosť pre automatizovanú výrobu

Využite čo najlepšie svoje investície do vysoko automatizovaných obrábacích centier. Optimálne nasadenie preto predpokladá bezobslužnú prevádzku počas neskorých a nočných smien. “Meranie v obrábacom procese” vám zaistí potrebnú spoľahlivosť výrobného procesu vďaka kontrole orientácie dielov a rozmerov polotovarov. Kontrolu kvality môžete integrovať do procesu obrábania nezávisle na meracích cykloch v riadiacom systéme pre riadenie produkcie bez nutnosti prepracovania. Výsledkom sú kompletné NC programy s dráhami na sústruženie, frézovanie a vŕtanie – vrátane meracích cyklov – s ktorými môžu vaše obrábacie centrá pracovať bez obsluhy tak dlho, ako treba. Pretože všetky pohyby meracích sond, nástrojov a strojov je možné realisticky simulovať a kontrolovať, či nedochádza ku kolíziám.

Spoľahlivé

Chráni výrobné procesy

Úspora času

Skracuje dobu nastavovania a opätovného spracovania

Integrováne

Kompletné riešenie integrované do procesu v jedinom systéme

Vysoká kvalita

Zlepšuje kvalitu dielov

Prehľad funkcií

Určenie referenčného bodu a rozmerov polotovaru

Integrujte stanovenie vzťažného bodu do vášho NC programu, aby vaše obrábacie centrá mohli začať pracovať ihneď po zriadení. Správca výrobného postupu Job Manager umožňuje ovládať meracie cykly pre vzťažný bod, automaticky určovať natočenie obrobku a korigovať vzťažný bod. Predchádza sa tak chybám používateľa a výsledkom je spoľahlivý, vysoko automatizovaný proces, ktorý skracuje dobu nastavovania.

Môžete tiež kontrolovať rozmery polotovaru. Ak sú rozmery mimo tolerancie pre obrábaciu operáciu, je možné ju včas prerušiť. Predídete tak zlomeniu nástroja, poškodeniu stroja alebo ešte horším situáciám.

Kontrola a oprava štandardných geometrií

Na meranie štandardných geometrií, ako sú otvory, obdĺžnikové vrecká a valce, môžete použiť funkcie, ktoré kontrolujú, či je výsledok výroby v tolerancii. Pokiaľ je pri kontrolovaných prvkoch stále prídavok na obrábanie, môže obrábacie centrum automaticky spustiť pre korekciu ďalšiu obrábaciu operáciu. To umožňuje integrovať kontrolu kvality do výrobného procesu, zvýšiť stupeň automatizácie a skrátiť akostné slučky a celkovú dobu obrábania. Výsledky môžete tiež uložiť do súboru v riadiacom systéme.

Plne automatická kontrola elektród

Pri výrobe elektród vzniká mnoho jednotlivých obrobkov so zvláštnymi požiadavkami na kvalitu. Preto chcete do procesu úplne integrovať kontrolu kvality, aby ste predchádzali chybám a stratám času. Môžete to dosiahnuť pomocou šablón v softvéri Tebis, ktoré vytvoria meracie dráhy pre konkrétne oblasti elektródy, ktoré chcete skontrolovať. Definovaná iskriaca medzera sa pritom automaticky zohľadní. Automaticky môžete tiež vytvoriť meracie dráhy na nastavenie sondy. Všetky pohyby meracej sondy a stroja je možné simulovať a kontrolovať, či nedochádza ku kolíziám. Pretože je možné integrovať meracie stroje priamo, funguje porovnanie cieľovej/aktuálnej dokončených elektród a CAD geometrie. Tebis vypisuje výsledok merania priamo ako hodnoty korekcií pre stroj elektroerozívneho hĺbenia.