Vyhľadať
Close this search box.

Orezávanie

Vyššia produktivita vďaka offline programovaniu

Tebis vám pomôže zvládnuť úlohy 5osého orezávania: môžete rýchlo a spoľahlivo vytvárať dráhy nástroja na orezávanie dielov – kolmo k povrchu súčasti alebo rovnobežne s bokom – a to aj pre zložité geometrie. Kolízie s ostatnými oblasťami obrobku, upínacími zariadeniami alebo súčasťami stroja nie sú možné. Pri offline programovaní sa vyhnete zdĺhavému programovaniu na stroji v režime učenia, a tým neproduktívnemu používaniu stroja. Platí to tak pre vákuovo tvarované diely vyrobené z termoplastov, ako aj pre diely vyrobené z kompozitných materiálov (napr. uhlíkových), rovnako tak ako pre diely potiahnuté drevom alebo inými prírodnými materiálmi.

Efektívne

Rýchle a spoľahlivé vytváranie bezkolizných CNC programov

Spoľahlivé

Odhalenie a oprava všetkých problémových oblastí skôr, ako program prejde na 5osý stroj

Rýchle

Krátke doby operácií pri orezávaní na stroji

Vysoko kvalitné

Vysoká kvalita rezaných dielov

Orezávanie so softvérom Tebis

Pripojené video ukazuje orez kompozitného dielu stredovej konzoly z hliníka a plastu. Niekoľkými kliknutiami je vygenerovaný CNC program pre sériovú výrobu s kontrolou kolízií. To si vyžaduje zmenu uhla sklonu nástroja v obmedzenom priestore, zatiaľ čo uhol boku rezu musí stále spĺňať všetky funkčné a konštrukčné požiadavky.

Súčasne automatizované aj flexibilné

Tebis automaticky vypočítava výsledky pre 5-osový orez, ktorý môžete kedykoľvek interaktívne zmeniť. Je možné ľubovoľne nastaviť východiskovú polohu a priestorovú polohu hlavy stroja, rovnako ako oblasti, ktoré majú byť orezané, a poradie ich obrábania. Vďaka tomu môžete do programovania začleniť vlastné výrobné skúsenosti. Je možné tiež ľahko riešiť odchýlky medzi CAD dátami a skutočným dielom (deformácia atď.).

Žiadne prestoje v dôsledku kolízií

Pretože Tebis modeluje všetky vaše výrobné zdroje pre orez ako digitálne dvojčatá, máte neustály prehľad o celej situácii na stroji. To znamená, že vám nikdy neunikne žiadna kolízia medzi nástrojom, vretenom alebo hlavou a súčasťou, upínacími zariadeniami alebo inými komponentmi stroja. Tebis predchádza mnohým kolíziám pomocou automatickej interpolácie. Analýza kolízií je vždy aktualizovaná pri všetkých interaktívnych zmenách v dráhe nástroja. Všetky obrábacie operácie sú preto na 5-osových strojoch bezpečne naplánované. Strata času a zvýšenie nákladov v dôsledku kolízií pri orezaní sú minulosťou.

Analýzy kvality a účinnosti

Tebis vás pri interaktívnom programovaní na orezanie podporuje mnohými analytickými funkciami. Vždy máte prehľad o uhle a oblasti rotácie, smere náklonu nástroja a kolíziách. Vďaka tomu je možné jednoducho optimalizovať 5osé rotačné pohyby stroja pre rýchle a plynulé orezávanie. Svoje výrobné projekty môžete prispôsobiť obmedzeniam uhla natočenia osí a nevyhnutným „odmotávacím“ pohybom stroja.

Prispôsobenie existujúcich obrábacích operácií na orezanie

Vaše obrábacie operácie sú uložené s vykonanými úpravami a individuálnym nastavením v správcovi výrobného postupu NCJob pre neskoršie prispôsobenie zmeneným požiadavkám. Pomocou transformačných funkcií z nich môžete ľahko a rýchlo generovať NC programy pre orez obrobkov so zrkadlovou symetriou. Kinematické limity stroja sú nepretržite monitorované.

Ak už máte staršie programy orezania, pre ktoré neexistujú žiadne CAD/CAM dáta, v softvéri Tebis sú ešte stále možnosti, ako ich spracovať. Reverzné procesory môžu v niekoľkých krokoch transformovať NC dáta späť na NCJoby, ktoré je možné preniesť na iný stroj alebo prispôsobiť novým požiadavkám.

Rýchle dosiahnutie cieľov pomocou štandardných prvkov

Štandardné tvarové prvky ako otvory, drážky, obdĺžniky, trojuholníky, päťuholníky a šesťuholníky  a kľúčové dierky sú pri orezaní automaticky rozpoznané. Vaša výhoda: tieto geometrické štandardy sa exportujú ako podprogramy do NC programu. To umožňuje riadiacemu systému a 5osému stroju pracovať cielenejšie a efektívnejšie.