Vyhľadať
Close this search box.

Sústružnícke frézovanie

Využite vysoko výkonné sústružnícko-frézovacie obrábacie centrá na maximum

So softvérom Tebis môžete jednoducho používať obrábacie stroje kombinovaním funkcií sústruženia, frézovania a vŕtania. To vám ušetrí výmenu stroja a opätovné upínanie a zníži náklady na logistiku na ceste k hotovému obrobku. Súčasne môžete ťažiť z väčšej presnosti sústruženia na frézke, pretože obrobok sa sústruží, vŕta a frézuje v rovnakom ustavení. Na strojoch s hlavným a vedľajším vretenom (protivretenom) je možné automaticky prenášať diely a obrobiť ich zo všetkých strán bez nutnosti ručného upínania. Spoľahlivé a efektívne využitie všetkých týchto možností pre prevádzku sústružnícko-frézovacích centier s čo najmenšími zásahmi používateľa a sledovanie je jednou zo špeciálnych predností CAD/CAM procesu s Tebisom.

Komplexný softvér

Programovanie všetkých obrábacích operácií od začiatku do konca

Kontrola kolízií

Ochrana proti kolíziám pomocou virtuálnych modelov nástrojov a strojov

Materiálový model

Kompletný materiálový model na výpočet dráh nástroja

Menej ustavovanie

Vo výsledku vyššia presnosť a menšie úsilie pri plánovaní a logistike

Sústružnícke frézovanie: srdce "Tebis Forever" v ráfiku

Pripojené video ukazuje sústruženie a frézovanie vysoko kvalitného hliníkového ráfika kolesa so srdcom v náboji. Ráfik kolesa váži iba dva kilogramy a je vytvorený z 20kg polotovaru iba s dvoma ustaveniami pre sústruženie a 2osé až 5osé frézovanie. Technológia virtuálnych strojov zaisťuje maximálnu ochranu proti kolíziám.

tebis soustružení frézování

Štandardizovaná správa nástrojov

Všetky svoje nástroje na sústruženie, vŕtanie a frézovanie môžete spravovať v spoločnej knižnici nástrojov. DIN/ISO brity a držiaky je možné vytvoriť priamo zadaním typu. Podporované sú aj špeciály, ako sú tvarové, upichovacie a stranové nástroje. Všetky jednotlivé komponenty máte k dispozícii v reálnom zobrazení a je možné ich kombinovať v nástrojových zostavách. Tie tvoria základ pre všetky kolízne kontroly.

tebis soustružení frézování

Komplexný správca výrobného postupu Job Manager pre sústružnícko-frézovacie obrábanie

V správcovi výrobného postupu Job Manager môžete podľa potreby kombinovať obrábacie operácie sústruženie, vŕtanie a frézovanie, aby ste vyrobili obrobky zodpovedajúce výrobe. Vďaka komplexnému modelu materiálu je úber materiálu pri frézovaní/sústružení zaznamenaný od polotovaru až po hotový diel. Potom je možné aktuálne dostupný materiál použiť ako východiskový bod pre ďalšiu obrábaciu operáciu – od sústruženia po frézovanie a späť. V spojení s implementovanou automatizáciou funkcie obrábania sa automaticky vyhľadajú geometrie, ktoré majú byť v dieli obrábané, a vypočítajú dráhy nástrojov.

tebis soustružení frézování

Určenie profilu sústruženia

Pri sústružnícko-frézovacom obrábaní je obzvlášť dôležité poznať maximálny možný obrys pre sústruženie: inými slovami rotačne symetrickú obálku celkovej geometrie. Tebis ju určí jediným kliknutím.

CAM Soustružení frézování

Podpora viackanálových obrábacích strojov

Ideálne pre diely s veľkým podielom frézovania: Tebis je možné použiť na programovanie dráh nástrojov pre sekvenčné spracovanie na strojoch s viacerými držiakmi nástrojov a súčastí. Jednotlivé kroky – ako obrábanie frézovacou alebo revolverovou hlavou, stabilizácia strediacim hrotom alebo upínanie protivretenom – je možné ľubovoľne kombinovať.

tebis soustružení frézování

Simulácia a NC výstup pre sústružnícko-frézovacie operácie

Tebis pri výpočte programu pre sústružnícko-frézovacie operácie spoľahlivo eliminuje kolízie so všetkými komponentmi nástroja. Následná kontrola kolízií skúma komponenty stroja a dráhy prejazdov medzi jednotlivými dráhami. Výsledkom je bezkolizný CNC program pre všetky operácie sústruženia, vŕtania a frézovania. Tento CNC program tiež kontroluje jednotlivé agregáty stroja, vrátane upínacích prvkov, koníkov alebo lunet.