Vyhľadať
Close this search box.

Tebis 4.1 release 3

Jednoducho a rýchlo

Tretie vydanie Tebis V4.1 má vďaka najnovšiemu vývoju a zdokonaleniu funkcií skvele nakročené do prvej ligy. Kratšia doba programovania s vylepšenou technológiou NCJob, kompletná kontrola kolízií pri simulácii úberu materiálu, automatická detekcia rovinných oblastí – to sú len niektoré z najdôležitejších vylepšení, ktoré používateľom prinášajú veľké množstvo výhod pri ich každodennej práci a umožňujú im rýchlejšie a jednoduchšie dosiahnuť ich ciele.

Najnovší Release 3 tak dôsledne pokračuje v trende stanovenom Tebisom 4.1 – podľa motta „Jednoducho a rýchlo“. Ako robustný hybridný CAD softvér s logickým a intuitívnym vedením užívateľa, kladie Tebis 4.1 základ pre výrobné procesy, ktoré je možné automatizovať, a ktoré vás pripravia na budúcnosť.

Novinky a vylepšenia v oblasti CAD

Jednoduché ovládanie zmien pomocou užívateľských parametrov

Každý importovaný súbor dát musí byť konštrukčne pripravený na programovanie CAM, čo je reprezentované niekoľkými pracovnými krokmi. Môže to byť napríklad umiestnenie otvorov pre upínacie systémy, určenie súradných systémov na naklápanie nástroja, navrhnutie plôch vyplňujúce rôzne otvory a vrecká, vytvorenie polotovarov, vytvorenie spojovacích bodov pre ustavenie, umiestnenie upínacích zariadení a definície rovín odchodu. Všetky tieto jednotlivé kroky je možné automatizovať pomocou parametrických CAD šablón. V Tebise je možné šablóny podľa potreby rozširovať a upravovať na základe špecifických požiadaviek zákazníka. Používatelia tak môžu byť stále vysoko flexibilní: zmeny, ako je výber iného upínacieho systému, je teraz možné ovládať priamo a pohodlne pomocou užívateľských parametrov v strome objektov.

Presné výsledky pri orezávaní hlbokoťahaných a ohýbaných dielov

Pomocou funkcie „Vytvorenie rozvinu krivky“ je možné rýchlo a jednoducho určiť teoreticky navrhnuté hrany orezu pre lemy na hlbokoťahaných a ohýbaných dieloch. Zohľadňuje sa hrúbka materiálu dielu a umiestnenie neutrálneho vlákna. Výsledok je vysoko presný, bez nutnosti ďalšieho ručného prepracovania. Kvalita výsledných kriviek zodpovedá kvalite pôvodných kriviek. Rôzne režimy výpočtu pokrývajú rôzne prípady použitia.

Čo je nové v CAM

Kratšia doba programovania vďaka vylepšenej technológii NCJob a automatizácii

Vaše CAM programy sú dokončené rýchlejšie vďaka týmto novým funkciám pre automatizáciu. Po novom môžete jednoducho a automaticky použiť interaktívne definované oblasti frézovania z predchádzajúcich NCJobov (NC úloh či operácií) vo frézovaní. To vám umožní obmedziť ručné zásahy do CAM programovania a vypočítať celé sekvencie NCJobov naraz. Programovanie CAM je tiež výrazne zjednodušené – môžete jednoducho spravovať kombinované obrábacie operácie v CAM šablóne. Pri príprave dráhy sa môžete vyhnúť problémom, ako je zbytočná doba výpočtu tým, že si pohodlne zvolíte výpočet viacerých operácií súčasne len do stavu „Oblasť vypočítaná“ alebo „Vykonané triedenie“. V tomto „čiastočnom“ výpočte môžete vykonať napr. úpravy oblastí, ktoré ovplyvnia nasledujúce operácie a nemusíte tak čakať, kým sa vypočítajú kompletné dráhy.

Vŕtanie

Flexibilné používanie špeciálnych nástrojov

Pri použití špeciálnych kombinovaných nástrojov s niekoľkými oblasťami rôznych priemerov ostria rozhoduje o vhodnosti nástroja pre konkrétnu obrábaciu úlohu iba priemer aktívneho ostria. To umožňuje veľmi pružné použitie špeciálnych nástrojov na vŕtanie-frézovanie a frézovanie závitov v otvoroch a kruhových vreckách – bez ohľadu na priemer najväčšej reznej oblasti. Kontrola možností tiež zohľadňuje iba vlastnosti skutočne použitej oblasti rezu.

Frézovanie

Optimálne rezné podmienky na hrubovanie rotačne symetrických dielov

Pre kombinované operácie sústruženia/frézovania je v novom vydaní Tebis V4.1 niekoľko vylepšení. Novinkou – v operácii rotačného hrubovania – je možnosť obrábať s vysokou účinnosťou kužeľové diely, ako sú závitovkové dopravníky. Nástroj najskôr hrubuje diel do maximálnej možnej hĺbky pri použití malej šírky rezu, spoločne s veľkou hĺbkou rezu, a to pokiaľ možno v jedinom priechode. Potom sa obrába zvyškový materiál zdola nahor s menšou hĺbkou rezu tak, aby sme čo najpresnejšie dosiahli prídavok na obrábanie. Tento postup znižuje opotrebovanie nástroja a zabezpečuje vysokú rýchlosť úberu materiálu na stroji. Užívateľ môže jednoducho naprogramovať záverečnú dokončovaciu operáciu pomocou špeciálnej funkcie – nahradí sa iba stratégia, o zvyšok sa postará systém.

Bezpečné obrábanie vonkajších závitov

Vonkajšie závity je možné teraz rýchlo vyrábať jediným NC programom, a to vrátane čapu, skosenia a zápichu. Pridaním skupiny nových funkcií na obrábanie čapu dáva výrobcom dielov ešte viac možností na rýchle, úplné a bezpečné programovanie dráh nástroja v CAM softvéri s podporou simulácie.

Efektívne obrábanie rovinných plôch

Zvyčajne je nákladovo efektívnejšie obrábať rovinné oblasti dielu po kalení s menším prídavkom na obrábanie, než tvarové oblasti. Pre tento krok je možné použiť špeciálne typy nástrojov, ako sú frézy s väčšími britovými (reznými) doštičkami. Tebis preto ponúka novú funkciu, ktorá automaticky detekuje čisto rovinné oblasti v rámci vybraných plôch dielu bez nutnosti tento diel ďalej rozdeľovať.

Automatický výpočet smeru náklonu s frézami kruhových segmentov

Táto nová funkcia výrazne zjednodušuje programovanie viacosých dráh nástroja na preddokončovanie a dokončovanie pomocou fréz s kruhovými segmentmi, známych aj ako „súdkové frézy“. Automaticky sa určí najlepší smer náklonu pre frézovanie oblasti obrábania úplne bez kolízií. Súčasne funkcia vypočíta optimálny kontaktný bod na hranici povrchu, aby bol zabezpečený maximálny možný úber materiálu. Obrábanie môže byť indexované, aj 5osé súvislé. Užívateľ môže nezávisle špecifikovať preferovaný variant alebo môže nechať rozhodnutie na systéme.

Kontinuálne, automatizované 3osé dokončovanie bočných plôch, prechodových oblastí a dna bez vrúbkovania

Geometrie so strmými bočnými plochami, rovnými plochami dna a vstupnými a výstupnými polomermi – ako sú rebrá a drážky – je teraz možné obrábať automaticky a jednotným krokom. Pri 3 osom Z-konštantnom obrábaní je možné využiť funkciu „Dokončovacej plochy“ – bez pohybov odchodov, bez zvláštneho konštrukčného úsilia a vo vynikajúcej kvalite.

Sústruženie

Sústruženie s jednoduchým odrezaním dielu

Diely je možné z tyčového materiálu oddeľovať pomocou špeciálnej funkcie pre automatizované obrábanie na sústruhoch alebo sústružnícko-frézovacích centrách. Môžete rýchlo a jednoducho definovať optimálne rezné podmienky pre rýchlosť posuvu a rýchlosť na výstupe z materiálu. Diel môžete jednoducho rovno odrezať alebo súčasne dokončiť jeho obrys bez toho, aby ste museli navrhovať pomocnú geometriu. Počas oddeľovania môžete zarovnať čelo tyče a odihlovať hranu dielu. To vám umožní okamžite začať obrábanie ďalšieho dielu z tyčového materiálu. Odrezaný diel je možné preniesť na protivreteno alebo ho prevziať uchopovačom/zachytávačom dielu, a to s automatickým ovládaním a spoľahlivou simuláciou.

Strojová technika

Vylepšená podpora pre viackanálové obrábacie stroje

Táto inovácia je výhodná najmä pre výrobu, ktorá sa spolieha na kombináciu sústruženia/frézovania, a to hlavne pokiaľ diely určené na obrábanie majú vysoký podiel frézovania. Tebis je možné teraz prehľadnejšie použiť na programovanie dráh nástroja pre sekvenčné spracovanie na strojoch s viacerými držiakmi nástrojov. Jednotlivé kroky, ako obrábanie frézovacou alebo revolverovou hlavou, podpora dlhých dielov hrotom v koníku či upnutie protivretenom, je možné ľubovoľne kombinovať. Všetky nástroje a komponenty držiakov sú uložené vo virtuálnych procesných knižniciach Tebis, ktoré je možné rýchlo a flexibilne vymieňať počas programovania. Ako vždy v Tebise, všetky diely stroja sú plne zohľadnené pri kontrole kolízií a simulácii. Programovanie je veľmi jednoduché, podľa osvedčenej programovacej logiky Tebisu. Tebis automaticky generuje NC kód pre všetky stroje a podporuje všetky programové štruktúry špecifické pre riadiaci systém, ako sú napr. štruktúry programov Gildemeister.

Správa výrobného postupu

Kompletná kontrola kolízie so simuláciou úberu materiálu

Simulácia úberu materiálu sa postará o bezpečnú a spoľahlivú kontrolu kolízií. Skutočný materiál na modeli je spoľahlivo zohľadnený po celú dobu obrábania a je porovnávaný ako s nástrojom, tak so všetkými komponentmi stroja. Polotovar je aktualizovaný v každom kroku obrábania.