Inteligentní výroba s Tebis Automill®

Vaše odborné znalosti a dílna zmapované v procesních knihovnách Tebis

Jádrem je inteligentní díl

V Tebis CAD je díl „inteligentní“ na základě vašich individuálních přípravných pracích. Automatizovaná příprava okamžitě generuje polotovary, prodloužení, krycí plochy, vodicí křivky a NC prvky. Ty jsou následně využívány systémem Tebis CAM.

Tebis CAM přistupuje k procesním knihovnám obsahujících vaše digitalizované výrobní prostředí a digitalizované odborné znalosti, a automaticky vypočítává NC programy pro 2,5D a 3D geometrii volného tvaru pro frézování, vrtání, soustružení, soustružnicko/frézování, drátové řezání a EDM hloubení vyjiskřováním, laserové kalení, laserové řezání a laserové navařování.

Integrovaná NC simulace Tebis generuje ověřené NC programy v řídicím formátu

Vaše odborné znalosti v oblasti digitální výroby

NC programátoři využívají své individuální výrobní znalosti uložené v Tebisu pro standardizovanou a automatizovanou práci. Často používané výrobní sekvence a metody jsou zde uloženy jako šablony pro výrobní konstruktéry a NC programátory. Práce s knihovními objekty a inteligentním Správcem výrobního postupu snižuje chyby v programování a mění osvědčené metody na standardy pro všechny pracovníky. To umožňuje i nezkušeným uživatelům rychle vytvářet NC programy, které splňují vaše přísné požadavky.

Vaše digitální dílna
 

Uživatelé Tebis pracují s knihovnami procesů, které digitálně reprezentují reálné výrobní prostředí. Knihovny obsahují geometrické, kinematické a technické informace o strojích, jejich doplňkovém vybavení, řízení, nástrojích a upínacích zařízeních. V digitalizovaném výrobním prostředí mohou NC programátoři přesně definovat ustavení na vybraných strojích a nástrojích, ověřit dráhy nástroje a zabránit kolizím během výpočtu. Výsledkem je bezpečný NC kód pro vaši výrobu.

Procesní knihovny zahrnují vaše odborné znalosti a vaši dílnu:

Představte si své stroje v programovacím prostředí Tebis CNC. Tím je zajištěna spolehlivost v prostředí CNC automatizace. Detailní digitální dvojčata vašich skutečných obráběcích center a robotů jsou generována z našeho rozsáhlého inventáře katalogových strojů. Virtuální model obsahuje geometrii stroje, přídavná zařízení, kinematiku, koncové spínače, dynamické parametry os, pohony a mnoho dalšího.

 

 • Vaši plánovači výroby používají virtuální stroje pro testování proveditelnosti a přesné určení doby obrábění
 • NC programátoři mohou pomocí virtuálních strojů definovat vhodná ustavení a kontrolovat vypočtené NC programy na kolize a problémy s koncovými spínači. Také je možný okamžitý přechod celého výrobního projektu na jiný stroj
 • Postprocesory využívají informace z virtuálních strojů při výstupu NC programů ve formátu řídicího systému
 • Obsluha stroje simuluje obráběcí operaci na základě skutečné kinematiky stroje

Znázorněte své nástroje v programovacím prostředí Tebis CNC. Virtuální nástroje obsahují všechny geometrické vlastnosti, osvědčené a optimalizované řezné podmínky a skupiny nástrojů v zásobnících.

 

Podporovány jsou všechny nástroje včetně moderních vysoce výkonných HPC, HFC a segmentových (soudečkových) fréz.

Představují vaše skutečná upínací zařízení. To umožňuje NC programátorům jednoznačně specifikovat ustavení. Předchází se tak kolizím s upínacími zařízeními, které by vyžadovaly opakované NC programování. Upínací zařízení zahrnují všechny geometrické a technické vlastnosti.

 

Všechny upínací prvky můžete spravovat a kombinovat ve skupin upínacích zařízení v knihovně upínacích zařízení. Pomocí předdefinovaných připojovacích bodů a funkce automatického filtru, který nabízí pouze prvky s příslušnými připojeními, můžete rychle a pohodlně konstruovat jednoduché svěráky stejným způsobem, jakým vytváříte upínací systémy nulového bodu s různými systémy upínacích desek. Integrováno je také vícenásobné ustavení. Pokud lze jednotlivými prvky ve skupině upínacích zařízení fyzicky posouvat, můžete zadat potřebné stupně volnosti a omezit tak směru pohybu.

 

 • Vytváření a sprava upínacích prvků a sestav upínacích zařízení
 • Import a přímé používání externích dat, jako jsou upínací prvky a produkty, přímo od výrobce prostřednictvím přímých rozhraní
 • Rychle přizpůsobte upínací situaci konkrétnímu výrobnímu úkolu
 • Jednoduché polohování
 • Automatická kontrola věrohodnosti
 • Nastavení strojejedna k jdené ve virtuálním světě
 • Zjednodušte seřizovací procesy ve výrobě

Pro výstup vypočtených drah nástroje ve speciálním formátu vašeho CNC řídícího systému. V závislosti na jejich konstrukci a složitosti budete pro každý váš stroj vyžadovat individualizovaný postprocesor. Jsou k dispozici pro frézování, soustružení, řezání laserem, soustružení/frézování a pro roboty (s více než 5 osami). Realizační technici společnosti Tebis používají dostupné katalogové postprocesory a vytvoří vám individuální postprocesory přesně podle vašich požadavků.

Používejte geometrické šablony, známé také jako prvky (Feature), pro automatický výpočet NC programu standardizovaných výrobních objektů, jako jsou otvory, tolerované uložení, rovinné plochy a kapsy. Každému prvku lze přiřadit příslušnou výrobní sekvencí.

 

Prvky se vkládají pomocí inteligentního skeneru nebo ručním vkládáním, a jsou zahrnuty do vašich výrobních CAD souborů .

Představují standardizované výrobní sekvence několika vzájemně propojených NC výpočetních funkcí s informacemi o strategiích, nástrojích a parametrech výpočtu.

Reprezentujte a uložte všechny NCJobs ve všech ustaveních, která vedou k výrobě součásti.

 

Správce výrobního postupu se všemi nastaveními a všemi NCJoby lze znovu použít jako šablony pro stejné nebo podobné výrobní úkoly. Zvláště efektivní je využití inteligentních Správců výrobního systému. Automatizované funkce přinášejí NC programátorům významnou úsporu času. NCJoby obsažené v inteligentních Správcích výrobního postupu automaticky identifikují geometrii, která má být vyrobena, s využitím uložených informací o použitých nástrojích, strategiích a řezných podmínek.

Ty jsou potřebné k dokumentaci vašich NC programů pro vaši dílnu. Mohou být vytvořeny ve formátu XML nebo jako soubor PDF, pro tisk na papír a pro prohlížení na obrazovce.

 

Realizační technici Tebis používají katalogové šablony k naprogramování jednotlivých šablon podle vašich přesných specifikací pro větší automatizaci CNC procesů.

Odeslat poptávku

Přímý kontakt

Volejte (Po–Pá 8–17 hod)
+420 549 128 811

Pište
mcae@mcae.cz