Vyhľadať
Close this search box.

Inteligentná výroba s Tebis Automill®

Vaše odborné znalosti aj výrobné prostredie - všetko v procesných knižniciach Tebis

Základom je inteligentný diel

V Tebis CAD je diel „inteligentný“ na základe vašich individuálnych prípravných prác. Automatizovaná príprava okamžite generuje polotovary, predĺženie, krycie plochy, vodiace krivky a NC prvky. Tie sú následne využívané softvérom Tebis CAM.

Tebis CAM pristupuje k procesným knižniciam, ktoré obsahujú vaše digitalizované výrobné prostredie aj digitalizované odborné znalosti, a automaticky vypočítava NC programy pre 2,5D a 3D geometriu voľného tvaru pre frézovanie, vŕtanie, sústruženie, sústružnícko/frézovanie, drôtové rezanie a EDM hĺbenie vyiskrovaním, laserové kalenie, laserové rezanie a laserové navarovanie.

Integrovaná NC simulácia Tebis generuje overené NC programy vo formáte riadiaceho systému.

Vaše odborné znalosti v oblasti digitálnej výroby

NC programátori využívajú svoje individuálne výrobné znalosti uložené v Tebise pre štandardizovanú a automatizovanú prácu. Často používané výrobné sekvencie a metódy sú tu uložené ako šablóny pre výrobných konštruktérov a NC programátorov. Práca s objektmi v knižnici a inteligentným Správcom výrobného postupu znižuje chyby v programovaní a mení osvedčené metódy na štandardy pre všetkých pracovníkov. To umožňuje aj neskúseným používateľom rýchlo vytvárať NC programy, ktoré spĺňajú vaše prísne požiadavky.

Vaše digitálne výrobné prostredie
 

Užívatelia Tebis pracujú s knižnicami procesov, ktoré digitálne reprezentujú reálne výrobné prostredie. Knižnice obsahujú geometrické, kinematické a technické informácie o strojoch a ich doplnkovom vybavení, riadiacich systémoch, nástrojoch a upínacích zariadeniach. V digitalizovanom výrobnom prostredí môžu NC programátori presne definovať ustavenie na vybraných strojoch a nástrojoch, overiť dráhy nástroja a zabrániť kolíziám počas výpočtu. Výsledkom je bezpečný NC kód pre vašu výrobu.

Procesné knižnice zahŕňajú vaše odborné znalosti a vaše výrobné prostredie: