Vyhľadať
Close this search box.

Viacnásobné upnutie

Úspora času vďaka automatizovanému obrábaniu viacerých dielov súčasne

Tebis umožňuje oddeliť NC programovanie a plánovanie zriadenia pomocou viacnásobného zriadenia. NC programovanie a obrábanie je možné vykonávať nezávisle na sebe z hľadiska času a organizácie. Používate rastrové dosky, upínacie veže alebo paletové systémy, alebo jednoducho upínate viac dielov na veľký stôl stroja? S Tebisom máte všetky situácie pod kontrolou a optimálne svoje stroje využijete. Všetky diely a upínacie zariadenia sú chránené pred kolíziami. Vopred vypočítané dráhy nástroja sa optimalizujú tak, aby sa dosiahlo čo najkratšie dráhy a čo najmenší počet výmen nástroja. A zmeny geometrie nie sú žiadny problém – dokonca ani tesne pred výrobou. Vlastné viacnásobné ustanovenie môžete definovať bez znalostí programovania.

Flexibilný

Časovo aj organizačne nezávislé programovanie jednotlivých súčastí, ktoré je oddelené od výroby. Následne sa vykonáva optimalizácia kompletného obrábania.

Optimálny

Plné využitie pracovnej plochy vďaka optimálnemu ustaveniu viacerých dielov. Kratšia doba nastavenia stroja použitím upínacích systémov.

Rýchle

Úspora času nastavovania a obrábania pri zmenách – diely schválené do výroby sa kombinujú krátko pred obrábaním.

Štandardizované

Výrobné šablóny pre minimalizáciu chýb programovania a urýchlenie plánovania úloh.

Viacnásobné upnutie v procese obrábania malých dielov

Iba niekoľko kliknutí myši stačí na načítanie viacerých naprogramovaných dielov a ich umiestnenie na upínací systém, kde sa spoločne spracujú a zoradia podľa nástrojov. Celý proces je kompletne skontrolovaný na kolízie pomocou realistických digitálnych dvojčiat v simulátore Tebis.

Prehľad funkcií

tebis cam Vícenásobné upnutí

Plánovanie zriadenia

Bez ohľadu na to, aké diely sú obrábané súčasne, vaši odborníci môžu použiť osvedčené metódy na programovanie jednotlivých strižníkov a razníkov, elektród, sériovo vyrábaných dielov alebo akýchkoľvek iných dielov – s podporou automatizácie Tebis NC.

Jednotlivé diely sa spájajú v ustavení až tesne pred obrábaním. V grafickom zobrazení je rýchlo nastavená správna orientácia alebo je diel umiestnený do nulového bodu obrobku určeného na stroji. Na portálovú frézku môžete umiestniť upínacie veže a rastrové dosky alebo používať celý stôl. Upínacie situácie a upínacie prvky sú pod kontrolou.

tebis cam Vícenásobné upnutí

Nástroje a nulové body

Dráhy nástrojov môžete zoradiť podľa svojich potrieb – pre rýchle obrábanie podľa nástrojov alebo podľa dielov, pokiaľ je v oblasti obrábania vyžadovaná vysoká presnosť – a prepojiť individuálne naprogramované dráhy nástroja s NC programom. Prehľad požadovanej konfigurácie nástrojov sa generuje automaticky. Pokiaľ potrebujete pracovať s extrémne vysokou presnosťou alebo ak máte na stroji dlhé prejazdy či dlhé doby obrábania, môžete použiť viac nulových bodov.

Flexibilné a spoľahlivé

Došlo k zmene dielu krátko pred začatím výroby? Zmenený program dielu sa aktualizuje jediným kliknutím a váš proces bude pokračovať presne podľa plánu. Vykonávate korekcie polomerov nástroja, napríklad na výrobu strižníkov a razníkov? Jednoducho znovu načítajte program obrobku – vaši NC programátori môžu bez problémov pokračovať v práci. Tebis Simulator vám tiež umožní kompletnú kontrolu všetkých pohybov stroja na kolízie, čím sa vyhnete problémom.

Využite znalosti a skúsenosti operátorov stroja na plánovanie zriadenia. Zásadnou výhodou je, že NC programovanie je chronologicky oddelené a nezávislé od obrábania. To zaisťuje konzistentné spracovanie vašich výrobkov.