Kompletní řešení pro Vrtání hlubokých otvorů

Využijte všechny výhody počítačem podporovaných procesů

Řešení Tebis pro hluboké vrtání je vhodné pro všechny díly a stroje: Se speciálními CAD/CAM strategiím jej lze použít jak na strojích pro hluboké vrtání s vrtacími pouzdry, stejně dobře jako na obráběcích centrech bez vrtacích pouzder. Změna stroje v krátkém čase je možná kdykoli. Snadno automatizované funkce přípravy a NC programování zohledňují kinematiku stroje a řeší detaily, jako je požadovaný tlak chladicí kapaliny. Tebis umožňuje využít vysokou kapacitu obrábění touto metodou: Hloubky vrtání až 4 m – více než desetinásobek průměru – je dosaženo při vysoké kvalitě součásti.

Snadno automatizované...

Žádné další programování na stroji: řízení všech obráběcích úloh při vrtání hlubokých otvorů s absolutní procesní spolehlivostí.

...od CAD po CAM

Komplexní systém: Od automatizované přípravy dat po NC programování založené na šablonách.

Práce s inteligentními funkcemi od začátku

Tebis vám nabízí speciální přípravné funkce, které pokrývají všechny odpovídající požadavky při vrtání hlubokých otvorů. Klíčová výhoda: V systému Tebis jsou otvory od samého začátku klasifikovány jako prvky. Feature již nejsou striktně CAD geometrie, ale spíše “inteligentní” prvky, které obsahují všechny informace důležité pro výrobu. To umožňuje v případě potřeby zcela automatizovat důležité kroky při přípravě.

Následné programování CNC na základě šablon je velmi jednoduché.

Generování CAM programy založených na šablonách pro vrtání hlubokých otvorů

Lze definovat všechny potřebné parametry ve strategii dělového vrtání, jako jsou omezení nebo vstup do a výstup z materiálu, a řídit technologická data.  Díky technologii šablon se CNC programátor nemusí starat o správné nastavení: Jednoduše vybere šablonu, která odpovídá konkrétní situaci obrábění, a zvolí prvky obrábění. Automaticky je přiřazena optimální strategie obrábění pro vybraný stroj. V případě potřeby lze vytvořit spolehlivé 5stranné obrábění.

Kontrola a korekce NC programů pro spolehlivé obrábění

Během simulace můžete optimalizovat obráběcí operace: Snížit počet obráběcích nástrojů a upravit předem stanovené délky nástrojů Zkontrolovat a změnit nastavení, a zkontrolovat obráběcí operaci na kolize se všemi součástmi. Pouze NC programy zkontrolované z hlediska kolizí jsou odeslány na stroj.

Příklad z praxe s výměnou stroje

Obecná příprava

(1) Rozpoznejte a vložte prvky

(2) Rozšiřte, seřaďte a vyjměte prvky

1. NC obrábění

(3) Automatizované NC programování

2. NC obrábění

(4) Naplánujte 2. NC obrábění s optimalizovaným směrem náklonu na hlubokovrtačce

(5) Alternativně přejděte na frézku a stroj

Odeslat poptávku

Přímý kontakt

Volejte (Po–Pá 8–17 hod)
+420 549 128 811

Pište
mcae@mcae.cz