Vyhľadať
Close this search box.

Vŕtanie hlbokých otvorov

Využite všetky výhody počítačom podporovaných procesov

Kompletné riešenie Tebis pre hlboké vŕtanie je vhodné pre všetky diely a stroje: so špeciálnymi CAD/CAM stratégiami ho možno použiť ako na strojoch na hlboké vŕtanie s vŕtacími puzdrami, tak na obrábacích centrách bez vŕtacích puzdier. Výmena stroja je rýchla a je možné ju vykonať kedykoľvek. Ľahko automatizovateľné funkcie na prípravu a NC programovanie zohľadňujú kinematiku stroja a riešia detaily, ako je požadovaný tlak chladiacej kvapaliny. Tebis umožňuje využiť vysokú kapacitu obrábania touto metódou: hĺbka vŕtania až 4 m – teda viac ako desaťnásobok priemeru – je dosiahnutá pri súčasnej vysokej kvalite súčasti.

Ľahko automatizovateľné...

Už žiadne programovanie na stroji - riadenie všetkých obrábacích úloh pri vŕtaní hlbokých otvorov s absolútnou procesnou spoľahlivosťou

...od CAD po CAM

Komplexný softvér - od automatizovanej prípravy dát až po NC programovanie založené na šablónach

Práca so šikovnými funkciami od samotného začiatku

Tebis ponúka špeciálne prípravné funkcie, ktoré pokrývajú všetky zodpovedajúce požiadavky pri vŕtaní hlbokých otvorov. Kľúčová výhoda: v softvéri Tebis sú otvory od samého začiatku klasifikované ako prvky. Feature už nie sú striktne CAD geometriami, ale skôr “chytrými” prvkami, ktoré obsahujú všetky informácie dôležité pre výrobu. To umožňuje v prípade potreby úplne automatizovať dôležité kroky už počas prípravy.

Následné CNC programovanie na základe šablón je veľmi jednoduché.

Generovanie CAM programov založených na šablónach na vŕtanie hlbokých otvorov

Všetky potrebné parametre v stratégii delového vŕtania – ako obmedzenie, alebo vstup do a výstup z materiálu – je možné definovať, a riadiť technologické dáta. Vďaka technológii šablón sa CNC programátor nemusí starať o správne nastavenie: jednoducho vyberie šablónu, ktorá zodpovedá konkrétnej situácii obrábania, a zvolí prvky obrábania. Automaticky je priradená optimálna stratégia obrábania pre vybraný stroj. V prípade potreby je možné vytvoriť spoľahlivé 5stranné obrábanie.

Kontrola a korekcia NC programov pre spoľahlivé obrábanie

Počas simulácie je možné optimalizovať obrábacie operácie: zredukovať počet obrábacích nástrojov a upraviť vopred stanovenej dĺžky nástrojov. Môžete zrevidovať a zmeniť nastavenia, a skontrolovať obrábaciu operáciu na kolízie so všetkými súčasťami. Iba NC programy skontrolované z hľadiska kolízií sú odoslané na stroj.

Príklad z praxe - výmena stroja

Všeobecná príprava

(1) Rozpoznanie a vloženie prvkov

(2) Predĺženie, zoradenie a vybratie prvkov

1. NC obrábenie

(3) Automatizované NC programovanie

2. NC obrábenie

(4) Naplánovanie druhého NC obrábania s optimalizovaným smerom náklonu na stroji pre hlboké vŕtanie

(5) Alternatívne prejdenie na frézku a stroj