Vyhľadať
Close this search box.

Creo Elements/Direct Drafting

Kompletné 2D CAD riešenie založené na štruktúre partov a zostáv so zameraním na strojárstvo. Špecializované funkcie, ako je správa zostáv a parametrické väzby, rozširujú základnú ponuku štandardných konštrukčných príkazov.

Najsilnejším nástrojom Creo Elements / Direct Drafting, ktorý tento 2D CAD odlišuje od iných, je partová štruktúra. Umožňuje tak objektové konštruovanie v plnej miere, s množstvom výhod, ako je napr. zdieľanie dielov (partov).

Umožňuje pracovať súčasne na rôznych verziách výkresu použitím funkcie REVÍZIE, taktiež je možné použiť silný nástroj – automatické kótovanie. Creo Elements / Direct Drafting prináša intuitívny prístup k tvorbe. CAD konštruktéri tak vytvárajú 2D výkresy rýchlo a efektívne.

Okrem štandardných prostredí (angličtina, nemčina) vytvárame lokalizáciu do slovenčiny. Knižnica normálií je pre náš trh zabezpečovaná spoločne s firmou TDS-TECHNIK. Creo Elements / Direct Drafting spolupracuje s technickým a databázovým softvérom TDS. Systém TDS je členený do niekoľkých modulov, ktoré je možné využívať buď samostatne, alebo v kombinácii s ostatnými modulmi. Bol vyvinutý v spolupráci s radom strojárskych firiem na základe skúseností z používania programu v praxi. Najdôležitejší modul – CAD – možno využívať ako vnútornú aplikáciu systému Creo Elements / Direct Drafting. Systém TDS je neustále vyvíjaný a dopĺňaný.

Funkcie a výhody:

Creo Elements / Direct 2D Access

“Prehliadač” pre dáta zo softvéru Creo Elements / Direct Drafting. Okrem pár základných funkcií umožňuje taktiež tlač. Mimo štandardných prostredí (angličtina, nemčina) vytvárame lokalizáciu do slovenčiny.