Vyhľadať
Close this search box.

3D metrológia v procesoch zlievarenstva

Meracie systémy GOM sa používajú pri liatí do piesku aj pri tlakovom či presnom liatí na zabezpečenie trvalej kvality procesu výroby: od overenia prvej simulácie, cez zrýchlenie overovania nástrojov a prvotnú inšpekciu výrobku až po priebežnú kontrolu výroby a CNC obrábanie.

Pomocou systémov GOM je možné plánovať inšpekciu založenú na konštrukčných dátach. Pri výrobe modelov a foriem je možné cielene korigovať nástroje, kontrolovať skladanie foriem a vôľou jadier v známkach. Počas zapracovania je pri odliatkoch kontrolovaný ich tvar a rozmery: geometria dielu, hrúbka materiálu, zmrštenie a deformácia. Pre sériovú kontrolu kvality sú všetky procesy merania a kontroly automatizované.

Dizajn / CAD

Typické použitie – Ak bol CAD model súčasti opatrený kontrolnými prvkami už pri návrhu, môžu byť plánovanie 3D merania a inšpekcie vykonané bez výkresu priamo na dátovej sade PMI (import a vyhodnotenie dát FTA alebo MBD).

Výhody – Priamy import a vyhodnotenie PMI dát, vrátane špecifikácií tolerancie z 3D návrhových modelov, urýchľuje nové procesy vývoja produktu a výrobné procesy 3D plánovaním meraním z CAD dát, cez FTA alebo MBD dáta pred výrobou komponentov.

Simulácia / Overenie

Typické použitie – Simulácia slúži na výpočet a vizualizáciu výplne formy, vtokovej sústavy, udržiavacieho tlaku, regulácie teploty a doby plnenia odliatku.

Výhody – Podpora pri hodnotení nástrojov a optimalizácia parametrov procesu.

Výroba nástrojov

Typické použitie – 3D digitalizácia šetrí čas a náklady pri výrobe nástrojov a pri údržbe. Riadenie individuálnych výrobných krokov v počiatočnom štádiu pri CNC obrábaní tlakovo liatych nástrojov a elektród, voskových modelov a keramických jadier, ako aj pieskových foriem pomocou nominálneho / skutočného porovnania znižuje iteračné slučky, najmä u viacerých dutín.

Výhody – Vylepšené plánovanie opráv stanovením životnosti nástroja.

Výroba modelov

Typické použitie – Systematické riadenie tvaru a rozmerov voskových a penových modelov, voskových zostáv, modelových dosiek a zariadení zaisťuje a zrýchľuje následné kroky procesu pri výrobe foriem a odlievaní v zlievárenských procesoch.

Výhody – Kontrola voskových modelov týkajúcich sa zmrštenia, trhlín a bubliniek pre cielené úpravy foriem a kontrolu zostavovania voskov.

Výroba foriem a jadier

Typické použitie – Zaistenie kvality procesu pomocou sprievodných meraní foriem a jadier, napríklad z piesku alebo keramiky.

Výhody – Menej dodatočné práce na nástrojoch kvôli vylepšenej kvalite dielov. Zaistenie hrúbky stien a chladiacich štruktúr, napr. vodné chladiace plášte a chladiace kanály.

Inšpekcia prvého dielu / Inšpekcia sérií

Typické použitie – Inšpekcia prvého dielu môže byť vykonaná na základe inšpekčného plánu (inšpekcia CMM), CAD modelu alebo PMI dát s funkciami ako GD&T.

Výhody – Ľahko zrozumiteľné výsledky namiesto dlhých prehľadových tabuliek umožňujú rýchle stanovenie opravných hodnôt. Kľúčové meracie bunky sú flexibilné.

CNC obrábanie / Spätná projekcia

Typické použitie – Pre funkciu spätného projekčného merania 3D senzor zobrazuje prvky, ako sú hranice oblasti odchýlok a „punch marks“, priamo zo softvéru na skutočný diel.

Výhody – Meranie polohy dielu v reálnom čase pomocou celoplošného alebo bodového sledovania pre presné ustavenie na CNC obrábacích strojoch alebo paletách. Meranie skutočnej geometrie polotovaru zaisťuje dostatočný výrobný výkon a nahrádza tradičné značenie. Frézovacia dráha je optimalizovaná na základe nameraných dát

Reverzné inžinierstvo v zlievárenstve

Odoslať dopyt

Priamy kontakt

Volajte (Po–Pia 8–17 hod)
+420 549 128 811

Píšte
mcae@mcae.sk