Školenia a semináre

Školenia a semináre sú neoddeliteľnou náplňou našej činnosti. Popri technickej podpore produktov, priebežnom celoročnom preškoľovaní nových softvérových verzií, obsluhe zariadení, organizujeme aj semináre zamerané na prezentáciu jednotlivých 3D digitálnych technológií.

Reálne zoznámenie sa s 3D technológiami

Získajte prehľad o inovatívnych metódach a zoznámte sa s technologickými novinkami! Semináre sú zamerané na prezentáciu aktuálnych informácií z oblasti 3D tlače, 3D optického merania aj CAD/CAM.

Budete mať možnosť hovoriť priamo s našimi odborníkmi a vymieňať si svoje skúsenosti s ostatnými užívateľmi. V sérii prednášok sa zoznámite s novinkami a konkrétnymi aplikáciami. V praktických ukážkach uvidíte využitie a riešenia, ktoré môžu byť zavedené aj u Vás!

Moderné školiace strediská v Kuřimi a v Plazoch pri Mladej Boleslavi boli navrhnuté tak, aby bolo možné organizovať vzdelávacie aktivity ako pre menšie skupiny, tak aj pre väčší počet účastníkov. Medzi naše aktivity tak patria aj exkurzie, ktoré usporadúvame pre študentov technických či iných škôl.

Odoslať dopyt

Priamy kontakt

Volajte (Po–Piá 8–17 hod)
+421 422 020 555

Píšte
mcae@mcae.sk