Vyhľadať
Close this search box.

3D tlač a aditívna výroba

P3

Programovateľná fotopolymerizácia P3 je evolúciou technológie DLP pre sériovú výrobu 3D tlačou. Pri nej sa materiál postupne vrství a vytvrdzuje pomocou displeja s vysokým rozlíšením. Vďaka tejto technológii dosiahnete špičkovú presnosť, kvalitne spracované detaily, hladké povrchy a zvýšenú výrobnú kapacitu. Regulácia tlaku, teploty a separačnej sily v priebehu tlače navyše zaisťujú, že prvý aj posledný diel série sú mechanicky aj tvarovo totožné. Diely môžu po temperovaní v peci získať tepelnú odolnosť až do 300 °C, a preto sa často používajú v leteckom priemysle.

Sériová výroba

Sériová výroba funkčných dielov na koncové použitie

Overené materiály

Certifikované materiály pre automobilový, letecký, obranný aj zdravotný priemysel

Dokonalý povrch

Bezkonkurenčná kvalita povrchu bez nutnosti následného spracovania

Biokompatibilita

Široké portfólio biokompatibilných materiálov pre zubné laboratóriá

3D tlačiarne P3

Inovovaná 3D tlačiareň Origin One umožňuje sériovú výrobu koncových dielov v rozmanitej škále vysoko výkonných materiálov. Vďaka programovateľnej technológii PhotoPolymerization P3™ dosiahnete špičkovú presnosť, konzistenciu a úroveň detailov, ako aj zvýšenie výrobnej kapacity.

Analytické prostriedky priamo v stroji, automatická regulácia tlaku a teploty, ako aj regulácia separačnej sily zaisťujú, že prvý a posledný kus z výrobnej série sú rovnaké. Časom budú pribúdať ďalšie výkonné vylepšenia tlačiarne ako je optimalizácia pracovného postupu alebo bezdrôtové aktualizácie softvéru, ktoré sprístupnia nové pokročilé materiály.

P3 materiály

Teplotne odolné: materiály spĺňajúce špecifické požiadavky na nehorľavosť, vznikajúci dym, toxické splodiny a tvarovú stálosť

Pevné: živice odolné proti rázom pre funkčné aplikácie, ktoré musia odolávať namáhaniu a vysokému zaťaženiu

Pre všeobecné použitie: materiály pre veľmi rýchlu 3D tlač dielov na koncové použitie vyžadujúce dokonale hladké povrchy, jemné detaily a vysokú presnosť

Elastoméry: odolné elastické materiály pre aplikácie vyžadujúce vynikajúcu odolnosť voči pretrhnutiu alebo veľkú pružnosť

Pre zdravotníctvo: certifikované materiály pre zdravotnícke pomôcky v medicínskych aplikáciách, kde sú popri pevnosti a biokompatibility zásadné aj estetické vlastnosti

3D tlač pomocou technológie P3

S touto technológiou budete vytvárať funkčné diely na koncové použitie s vlastnosťami a povrchovou kvalitou, ktoré sú porovnateľné s CNC obrábaním a vstrekovanými dielmi, avšak s výhodami, ktoré umožňuje len aditívna výroba. Proces programovateľnej fotopolymerizácie P3 umožňuje vyrábať komplikované tvary bez podpier a jemné detaily s prvotriednou povrchovou kvalitou porovnateľnou s technológiou vstrekovania plastov