ATOS Capsule

ATOS Capsule je 3D optický skener na presné celoplošné meranie geometrie dielu. Je založený na princípe projekcie pruhov svetla na skenovaný objekt.

ATOS Capsule je 3D optický skener na presné celoplošné meranie geometrie dielu. Je založený na princípe projekcie pruhov svetla na skenovaný objekt. Vyniká najmä pri meraní malých a stredne veľkých dielov, kde sú veľmi malé detaily. ATOS Capsule sa tak napr. využíva pri prvotnej kontrole ozubených kolies, turbínových lopatiek a koliesok, podobne ako pri lekárskych nástrojoch.

Využitie

ATOS Capsule sa používa v štandardizovanom meracom zariadení ATOS ScanBox pre automatizované meranie a vyhodnotenie tvarových dielov. V spojení so 4. radom ATOS ScanBox slúži ako mobilné meracie zariadenie pre malé diely. V 5. a 6. rade ATOS ScanBox môže byť ATOS Capsule doplnený o fotogrametriu ATOS Plus. Vďaka tomuto rozšíreniu je možné merať veľké diely alebo niekoľko dielov súbežne.

Príklady použitia

Zistite viac o praktickom využití 3D skenerov ATOS. Pozrite sa na príklady použitia.