ATOS Capsule

ATOS Capsule je 3D optický skener na presné celoplošné meranie geometrie dielu. Je založený na princípe projekcie pruhov svetla na skenovaný objekt.

ATOS Capsule je 3D optický skener na presné celoplošné meranie geometrie dielu. Je založený na princípe projekcie pruhov svetla na skenovaný objekt. Vyniká najmä pri meraní malých a stredne veľkých dielov, kde sú veľmi malé detaily. ATOS Capsule sa tak napr. využíva pri prvotnej kontrole ozubených kolies, turbínových lopatiek a koliesok, podobne ako pri lekárskych nástrojoch.

Využitie

ATOS Capsule sa používa v štandardizovanom meracom zariadení ATOS ScanBox pre automatizované meranie a vyhodnotenie tvarových dielov. V spojení so 4. radom ATOS ScanBox slúži ako mobilné meracie zariadenie pre malé diely. V 5. a 6. rade ATOS ScanBox môže byť ATOS Capsule doplnený o fotogrametriu ATOS Plus. Vďaka tomuto rozšíreniu je možné merať veľké diely alebo niekoľko dielov súbežne.

Príklady použitia

Zistite viac o praktickom využití 3D skenerov ATOS. Pozrite sa na príklady použitia.

ATOS Capsule – Technológia

Ochranné puzdro skenera ATOS Capsule zabezpečuje jeho stabilitu pri použití v automatizovaných procesoch. Jednoliate telo, vyrobené presným liatím hliníka, zaručuje maximálnu pevnosť a presné výsledky merania v priemyselnom prostredí. Optika aj elektronika sú chránené proti prachu a striekajúcej vode.

Technológia Triple Scan

Projekčná jednotka spolu s dvoma kamerami umožňujú meranie z 3 perspektív. Počas merania je projektorom na povrch objektu premietaný presný raster, ktorý je snímaný oboma kamerami. Táto metóda merania je veľmi výhodná pri meraní lesklých povrchov alebo zložito členitých dielov.

Technológia Blue Light

Projekčná jednotka skenera ATOS Capsule je založená na technológii projekcie LED modrého svetla. Vďaka tomu môže byť okolité biele svetlo počas snímania automaticky odfiltrované. Okrem toho, silný zdroj LED svetla umožňuje krátke časy merania.

Systém vlastnej kontroly

Senzor počas merania automaticky kontroluje zmeny okolitých podmienok a je schopný ich kompenzovať. Na zabezpečenie vysokej kvality nameraných dát softvér neustále kontroluje stav kalibrácie, presnosť transformácie jednotlivých skenov, zmeny intenzity okolitého svetla a relatívne pohyby dielu voči skeneru.

Capsule in useV automatizovaných meracích zariadeniach od firmy GOM môžu senzory ATOS spolupracovať s rozšírením o ATOS Plus. Ide o fotogrametrický prídavný senzor, ktorý je priamo upevnený na systém ATOS Capsule. Umožňuje plne automatizované meranie referenčných značiek s presnosťou 3-15μm. Tieto referenčné značky tvoria 3D priestor, do ktorého sú automaticky transformované jednotlivé merania zo skenera ATOS Capsule. Tým je dosiahnutá veľmi vysoká presnosť celého merania aj u väčších dielov.

VMRVirtuálna meracia miestnosť (VMR) je softvérové prostredie pre plánovanie merania a inšpekcie. Reprezentuje reálne meracie prostredie a ponúka funkcie pre virtuálne simulácie meracích polôh robota. Vďaka tomuto jednoduchému prostrediu môžu so zariadeniami ATOS ScanBox pracovať aj užívatelia bez akýchkoľvek znalostí programovania robotov. Všetky pohyby robota sú z hľadiska bezpečnosti najskôr simulované vo virtuálnej miestnosti, a sú realizované na skutočnom robote až po overení bezkolízneho stavu.

Parametricka inspekceVyhodnocovací softvér ATOS Professional poskytuje všetky potrebné nástroje pre komplexnú inšpekciu komponentov a dielov. Vďaka parametrickej inšpekcii sú kompletne prepojené a spätne monitorovateľné všetky inšpekčné kroky, čo umožňuje kedykoľvek vykonávať zmeny a modifikácie v projekte.