Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne 2022

Na našom stánku ste si mohli prezrieť rozšírenú realitu SuPAR, automatizované 3D optické meranie, živú ukážku robotického obrábania pomocou robota KUKA, CAD/CAM softvér Tebis 4.1 či už tradične profesionálne 3D tlačiarne pre prototypovanie, dizajn a výrobu.

Pokiaľ ste našu najväčšiu prehliadku 3D technológií na MSV nestihli, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám ich predvedieme priamo u nás v sídle firmy v Kuřimi alebo na pobočke v Plazoch pri Mladej Boleslavi.

Hlavné správy

Sme jednotka na poli 3D technológií.

Sme partnerom všade tam, kde treba vyvíjať, konštruovať, tvoriť, merať, testovať a vyrábať.
Pomocou 3D technológií – 3D tlač, 3D skenovanie, CAD/CAM – umožňujeme robiť veci inak, novo, efektívne a úsporne.

Prečo investovať do 3D technológií?

Viac ako
0
rokov na trhu
Cez
0
zákaziek každý rok
Novo už
0
typov technológií