Aktuálne udalosti v MCAE

Webinár: Nová 3D tlačiareň Origin One

Hľadáte 3D tlačiareň, ktorá vám zaistí sériovú výrobu koncových dielov? Navyše v rozmanitej škále vysoko odolných materiálov? Potrebujete vyrábať rýchlejšie a pružne reagovať na zmeny v dopyte pri zachovaní minimálnych zásob?

Hlavné správy

Sme jednotka na poli 3D technológií.

MCAE loga partneři Stratasys
MCAE loga partneři GOM
MCAE loga partneři Tebis
MCAE loga partneři Xact Metal
MCAE loga partneři ZEISS
MCAE loga partneři MakerBot
MCAE loga partneři CDM Vision

Sme partnerom všade tam, kde treba vyvíjať, konštruovať, tvoriť, merať, testovať a vyrábať.
Pomocou 3D technológií – 3D tlač, 3D skenovanie, CAD/CAM – umožňujeme robiť veci inak, novo, efektívne a úsporne.

Prečo investovať do 3D technológií?

Viac ako
0
rokov na trhu
Cez
0
zákaziek každý rok
Novo už
0
typov technológií