Vyhľadať
Close this search box.

3D tlač zložitých plastových i kovových dielov alebo ako vyrábať predtým nevyrobiteľné

Spoločnosť Aura – engineering Hranice už od roku 1998 dodáva inovatívne riešenia pre automatizáciu, robotizáciu a všeobecne pre manipuláciu v strojárskom aj automobilovom priemysle. Spoločnosť sa zameriava na konštrukciu, výrobu a vývoj automatizovaných výrobných, montážnych a dopravných liniek, jednoúčelových strojov, robotizovaných pracovísk, manipulačnej techniky, chápadiel robotov, testerov a montážnych prípravkov.

Okamžité overenie návrhu dielov aj celých zostáv

Spoločnosť Aura – engineering Hranice rozšírila svoje portfólio o dve riešenia z MCAE Systems – 3D tlačiareň Stratasys F170, ktorú sme do firmy dodali v roku 2019 – a využívanie služieb 3D tlače z kovov na zariadení XM200C od spoločnosti Xact Metal, ktoré máme interne k dispozícii.

"Tlačiareň Stratasys F170 používame hlavne pre zložité 3D výtlačky dielov z plastov, kde je potrebné využiť rozpustné podpory, ako sú napríklad funkčné diely, držiaky kamier, kryty, madlá, atď., prípadne tiež prototypy, ktoré odladíme a až potom necháme vyrobiť z kovu."

Hlavným dôvodom pre zaobstaranie 3D tlačiarne bola požiadavka na okamžité overenie návrhu dielov i celých zostáv, a tým oveľa rýchlejšie vykonávanie potrebných vylepšení aj testovania jednotlivých funkcií prototypov, čo pomáha predchádzať chybám ešte pred výrobou. Tie sa totiž môžu vo výsledku prejaviť ako veľmi nákladné. Je to lacnejší a predovšetkým rýchlejší variant, pretože sa nemusí čakať niekoľko týždňov, než je navrhnutý diel vyrobený v obrábacom centre od externého dodávateľa.

„Ak potrebujete rýchlo vytvárať prototypy a zároveň nemáte príliš priestoru, je 3D tlačiareň Stratasys F170 ideálnym riešením, pretože ide o veľmi kompaktné zariadenie. Navyše, na 3D tlač môžete použiť aj niekoľko kvalitných termoplastov. Pomyselnou čerešničkou na torte je to, že celý proces prototypovania môžete vyriešiť interne, bez dlhých časových oneskorení a outsourcingu“.

Jaroslav Schneider pokračuje a vysvetľuje, čo rozhodlo o zaobstaraní tlačiarne Stratasys F170: „K nákupu 3D tlačiarne nás presvedčila kvalita tlače, opakovateľnosť vytlačených dielov a hlavne využitie rozpustných podpôr. Zvažovali sme aj iných predajcov, ale vďaka dobrej komunikácii, cene a ďalšej vzájomnej spolupráci našich firiem, sme zvolili práve MCAE Systems.“

Jednoduchá a rýchla výroba zložitých kovových dielov

3D tlač z kovov využíva Spoločnosť Aura – engineering Hranice predovšetkým prostredníctvom našich služieb. Primárne ide o tlač dielov, ktoré sú buď tradičným spôsobom ťažko vyrobiteľné, alebo je ich výroba finančne náročná. 3D tlač z kovov sa osvedčila hlavne pri menších a tvarovo zložitých dieloch.

Za rozhodnutím, prečo diely z kovov tlačiť práve v MCAE Systems, stoja kvalita tlače aj solídne výsledky pri tlači z nerezovej ocele 316L, pretože tento materiál má veľmi dobrú odolnosť voči mechanickému namáhaniu. Ďalším dôvodom je rýchlosť dodania komponentov a v neposlednom rade ochota našich obchodníkov i technikov, ktorí vďaka svojim skúsenostiam a znalostiam 3D tlače navrhli výrobu na najvhodnejšom zariadení, ktorým v MCAE Systems disponujeme – XM200C od spoločnosti Xact Metal.

3D tlačiareň XM200C pracuje s technológiou SLM, kedy laserový lúč selektívne speká tenké vrstvy kovového prášku a týmto postupom vznikne celý model. Takto je možné jednoducho vytlačiť komplikované a zároveň aj členité diely, ktoré môžu byť určené aj na koncové použitie.

Jaroslav Schneider dodáva „Najväčší prínos pre firmu je vo využití 3D tlače z kovov, kde, ako som už spomenul, sme schopní rýchlo vytlačiť plne funkčný diel, ktorý je buď tradičnými metódami nevyrobiteľný, alebo vyrobiteľný len veľmi ťažko. V prípadoch, keď zvažujeme, či využiť tradičnú metódu výroby alebo 3D tlač, sú pre nás rozhodujúce náklady. Tie sa pri zložitých menších dieloch znižujú rádovo o 10 až 35 %. Práve preto, že sa zaoberáme modernými technológiami, chceli by sme zvýšiť frekvenciu využívania 3D tlače, naďalej sa v tomto odbore zdokonaľovať a do budúcnosti tiež rozšíriť naše 3D tlačové centrum, napríklad o zariadenie na tlač kovov.“